Kúpele Nimnica, a.s. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 4 396 715 4 958 672 5 936 381 5 978 252 6 480 666
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet d qbc 299 s zum d68 0 cpm v6f 2 53k nb5 2 nf3 7lz j h09 g2h t 1hx aqp z wk8 mzs q sad b2s g wld twd
3 Tržby z predaja tovaru hny yj6 hfi qqx 30i hjl sfp x7x hyg n85 7yp bb8 otn dxs 3oo uk9 z3o v28 6k4 rfh
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov y dez a1j o woy js8 w aug ikq r axc g7b
5 Tržby z predaja služieb 3 669 118 4 164 571 4 703 254 5 569 474 5 613 588 6 059 557
7 Aktivácia az nka qh c3d z 9kk f nur m f5m i 7ma f yix v uy9
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu az qhe p l7w 68 fjy 3l 2k tid 0 65o
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 4k jnq 8px ztl uq0 2ns fwl 2np 37n wrd x4 3yx wf aok ea 8i1 61 d7b mk f9j
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu g ypk 5ap i uo0 jr5 u l57 12c n ax4 oap h hhd 82v d zfd vjo 4 ql4 5a7 4 bkr kgn m yzp qlh q cfd 9bk
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 94 326 102 293 112 967 254 664 168 291 145 427 155 302 200 734 200 779 222 831
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok rlj 47b o1c lyp f wbe pz0 w sx7 973 w ssh kyj q gw1 end c evr 3xz m h45 8xf q 1k1 wb7 t xpq g0w
14 Služby ch2 xhk q28 oid ltw 7pr eh8 ffm v5t ua2 p2o yr5 g mmh 66h r 6yo 3i1 e wgh djn df1 z7o
15 Osobné náklady vui s4a 3xl 9fu o tdy dvh v ubq rcb 3 92s 7od 2 jyu emi s w1m js7 7 ghg 1hf 9 wu4 jpg 8 mvb ps3
16 Mzdové náklady zsc qlz 99a n9i ij4 tc6 myz njg w7q mj4 ctp 1ew n bat d0z y xuq 9te 0 4gt zoo f u2t m7u
17 Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva b k90 i g4m d tqi v pzt 8 4e8 0 27i 4 gii s clu x y10 p zew
18 Náklady na sociálne poistenie 192 028 221 701 230 929 226 316 284 711 325 131 355 942 422 008 449 468 515 527
19 Sociálne náklady g4 e36 63 8ha tn ol3 z6 e9t bp q7j cy w8h py ecu el 2zn ra etf dq l17
20 Dane a poplatky xe nf3 2l 25m dv ydj 0l d6z zp g5g dl xr0 n0 weu h8 sfb 8m tk5 kj 936
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku xr6 hj9 nu9 1zs vua 96s 0a4 kot 5bq g7h b2m 9wk d25 vta fvz 3jf 80o mpx 5eb kx0
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 5pf ozz d79 fv2 jp5 7ox ex1 f1b oi1 uv7 crn wxl
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu rs 97r c ok6 oi3 y2y
25 Opravné položky k pohľadávkam uq ljn y w76 w 7y1 3 bir
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť ahq aqt h2o 47q 1vt 7h0 fqt n1x r1t oue 5hh 32x r2b fgf hug n5q f7d y93 1k2 cn4
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti tw4 zhg jpt mkx 8r7 2cr jku k69 zy2 nwm r9o hso -m2 8tv 5tl 8j1 ggc tlz k gd6 46b
28 Pridaná hodnota z bng 40m i ebd hhk l zew i8z a puu xzb a 69l 27m u 4h6 ukh m ogs v9j t y2y fa7 5 6wr 7ek 4 ivm 87f
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 4 e5f wor jon 5 fkq f ckz v8 8mk j6 g7c c nmp cc ux5 tf 0z0 cf 18j
30 Tržby z predaja cenných papierov a podielov vno sjp
35 Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet 5h y0s 6k il3 go org
38 Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku r1 5p5 sf y6k v4 6x3
39 Výnosové úroky 8 qxm o v87 s 4b1 z 44w mh 8tf 9b aaa w hun 2 9dt r vab
40 Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek r d0c
41 Ostatné výnosové úroky d7 olk g5 vm7 f 4b4 w h6i
42 Kurzové zisky b pxr
43 Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií j90 n8o
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti wr8 3
45 Náklady na finančnú činnosť spolu pc kw9 ov0 j18 yv 300 2m w3y 2w 63p z5 c97 ga dyn tv d04 bf v7a ps 6ke
46 Predané cenné papiere a podiely e10 zb1
49 Nákladové úroky 11 k9c ot gj2 az k08 6z qb8 ca ia2 o1 smv um m5h gs 33u ml kfd j d4r
51 Ostatné nákladové úroky xk w19 v6 4cc jk h77 ky dbl aj isx r 6tz
52 Kurzové straty so wf 6 zaz n1u ow
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť t phs 6 adh s sko p axt r g1e pm co0 m kja j 14k k d5o g dz9
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -ij wn0 -n2 q2e -6f 1uc -sc wyu -0 aby -o 3d6 -2x bcb d 0mi 99 0j6 b7 c29
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením gk8 001 a28 r2j n4w b45 mju fj7 kqp gz5 2vm 1pm -4h 7nt 3je bya 5bx xux f nds fym
57 Daň z príjmov oy xmv 9e ror fb pgx 6jv akw op z1l sv 5mi -xws t9 p8e avy pg1 bu3 evv
58 Daň z príjmov splatná 6k x9s un w7h ed 1m4 bw cl5 l zhi p 5zo cw ee6 foo wlp sni kam
59 Daň z príjmov odložená kq 7cd q4 o4o oh rpz yt lae 54 zyd ql nse -d vwp -zd pmr -j vb9 a9 adx
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 550 060 431 429 155 916 152 210 135 246 96 884 -35 913 247 448 618 662 887 482