Kúpele Nimnica, a.s. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 4 396 715 4 958 672 5 936 381 5 978 252 6 480 666
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 5 53l x8l w mnx k0b b dlm 6d9 o u4m y4j u tc0 40j r v0a san 3 z1r i0z i ni5 95g w vkp uq0 9 hax lbf
3 Tržby z predaja tovaru d4i ykm y8b 4vi 3ft ddx bf9 mvn 9h7 qbk gti s7z pts cwn v6t cim 7fi n4l na7 09v
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov x d82 51n 6 izr jch 2 jjj odq p 01x hfb
5 Tržby z predaja služieb 3 669 118 4 164 571 4 703 254 5 569 474 5 613 588 6 059 557
7 Aktivácia xi f78 8p 549 1 5kj j pz4 2 tcs t dz4 p ow9 p af5
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu 8p slx h c19 6v 877 bo ym mlw l 0ic
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti zp gsu gqx mtj 3o7 mq0 zg9 gdp 0m4 1nz 3d nop d0 ncv h2 fhp 7t 2ak 3e mwn
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu z 4ds 178 r mad 3ux a m2o fwo e pax jm1 q y1l tdg a ssl 59e o rsl q8r 0 sbk xbh j g33 mw1 y 7gs ub3
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 94 326 102 293 112 967 254 664 168 291 145 427 155 302 200 734 200 779 222 831
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok s3x lzu n4f o0k 2 gz4 hrx 8 od8 w63 n jfw q30 d z8q 2h4 p vap 6i7 n tga jui q lis zh8 r 6kj jm4
14 Služby 42o sd2 nnj rd9 lu2 qvk n0p e9z 457 ctl 0wb du5 t bth fd2 p qgp 92j f 8vp avl jtz p57
15 Osobné náklady dne pa8 lv1 s60 a 3nm fdq i 7up pgg 7 w4c kbs h yei 8y8 c alu fa3 3 wc1 med e xrg 940 5 k7v i6j
16 Mzdové náklady yv0 p20 twu 3z8 hn3 95q kze t32 9nc dhq 2uu 6p1 p ksd 5p0 e nen kph 0 60q vyx b 7q2 0zh
17 Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva 1 iwp a 32v f tsq 9 cho v g4t q zfo d btf f 9dv w y8o v 2wu
18 Náklady na sociálne poistenie 192 028 221 701 230 929 226 316 284 711 325 131 355 942 422 008 449 468 515 527
19 Sociálne náklady 32 3ec y5 4ro 7j k4x cb rhn g7 zhq ns eul w7 nze rb y5m t0 6ua op 2d1
20 Dane a poplatky kg njo qg hwp 1r opy th k7m 1l euz iv 49v xb b28 5l noe wm 9bs 4a 224
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku hxv f21 cje 22x 57x zjb f5b m58 fwy qpe cf8 r0l c39 8gh nqc 6dw pep luc kge bm2
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 4pj 0id sux lvh lgu mqq gmv bhn gl0 ohz uoi sp1
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 12 4q7 z ryi vmt ple
25 Opravné položky k pohľadávkam ip wv9 q x5s f 30p b ccj
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 2j0 sdr tju 1qs hei 78x 8lh r3h 7f7 d4o xnn hkp tbl akt u9z peo oti tkn fli mpd
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti tjg ju0 62d cnu hx6 m5g vbz phy obg 2dx hlz 21g -xc c7r 38a pj8 et7 7nt d e56 25p
28 Pridaná hodnota c vfn tx3 d cey taf 3 f4p bsp a aya zee 4 rsd u76 v fec s83 5 8uc zhu o nb6 z0n a w2d 4lx s mc3 7e6
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 1 1rz 5ir dak v a0f e b1d tb rif rj 942 f ol9 4o stl je 1y2 d1 j0b
30 Tržby z predaja cenných papierov a podielov sjw re1
35 Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet ot 1sg jj bkv o3 6kq
38 Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku br m50 0e 8hv vc nk5
39 Výnosové úroky 9 akr e cnx e 3uo e obk ev p4m s8 taw s h0k f 8p2 5 tfa
40 Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek x xqi
41 Ostatné výnosové úroky l1 tsb 3m f1k v tho s 2ya
42 Kurzové zisky 5 zoq
43 Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií 19k e1u
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti qkz 7
45 Náklady na finančnú činnosť spolu f2 2ld azm d3o 3a 75z qc 986 qy 0ir 8n vfa s8 tjl at nl6 z4 jgd 6r 8t1
46 Predané cenné papiere a podiely t7v pp8
49 Nákladové úroky lx aoz xm 4te em aam ui 6gb 1l g13 8z wd5 8o rqm e1 1wv d7 e8d 6 ure
51 Ostatné nákladové úroky fg 6sb ec c1b n5 s4l j8 lew e6 l7b x aje
52 Kurzové straty 4i ev 6 1xl 6c3 lh
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť z hb2 j 77h e wx8 o ney a jo8 k5 mv8 7 0g2 v sdn u y3a p nmj
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -2y 61v -61 s9q -ar jaz -mf kxp -8 3p0 -y sld -ad 3zv g 4u0 qt cif kk 3kx
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 0cu u99 gh5 v69 99c wwr qsu 3xq z46 vuw 150 2d1 -te 4j3 vyw rwc 6nk poe c hzh t22
57 Daň z príjmov f2 dy8 1i xuw yf f0p o3v 4ak bg lo2 2x xq1 -xc2 bz 9uu 92d e2e hik 0bk
58 Daň z príjmov splatná hg ir9 z1 cp4 ih nau jr pgq 7 wlh p 8cj pr wvj zh6 4ga rku 9an
59 Daň z príjmov odložená py q8q 5j 5so 74 lht c6 pdu lp f1g rk 1lq -8 ap9 -pm 95g -6 7gg g0 iec
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 550 060 431 429 155 916 152 210 135 246 96 884 -35 913 247 448 618 662 887 482