GRENSTAVE, s.r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
15579/L
Dátum vzniku
16.08.1999
Konanie menom spoločnosti
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne.
Základné imanie
6 640,00 €
Predmety činnosti
 • finančný leasing (od 30.12.2004)
 • ubytovacie služby bez prevádzkovania pohostinských činností (od 30.12.2004)
 • podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi (od 30.12.2004)
 • čistenie odpadových vôd a likvidácia odpadov, hygienické a podobné činnosti (od 30.12.2004)
 • predaj nápojov na priamu konzumáciu (hostince, bary) (od 30.12.2004)
 • predaj nealkoholických nápojov a fľaškového piva na verejných priestranstvách (od 30.12.2004)
 • prenájom automobilov (od 30.12.2004)
 • prenájom pozemných dopravných prostriedkov (od 30.12.2004)
 • prenájom vodných dopravných prostriedkov (od 30.12.2004)
 • prenájom stavebných strojov a zariadení (od 30.12.2004)
 • prenájom kancelárskych strojov a zariadení vrátane počítačov (od 30.12.2004)
 • sprostredkovanie obchodu s drevom a stavebným materiálom (od 30.12.2004)
 • sprostredkovanie obchodu s palivom, rudami, kovmi a priemyselnými chemikáliami (od 30.12.2004)
 • sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti (od 30.12.2004)
 • veľkoobchod s drevom, stavebnými materiálmi a sanitárnym zariadením (od 30.12.2004)
 • veľkoobchod s kovmi a kovovými rudami (od 30.12.2004)
 • veľkoobchod so zbytkovým materiálom, odpadom (od 30.12.2004)
 • veľkoobchod so stavebnými strojmi (od 30.12.2004)
 • maloobchod s alkoholickými nápojmi (od 30.12.2004)
 • maloobchod s tabakovými výrobkami (od 30.12.2004)
 • maloobchod so zmiešaným tovarom hlavne s potravinami, nápojmi a tabakom (od 30.12.2004)
 • nešpecializovaný veľkoobchod s potravinami, nápojmi a tabakom (od 30.12.2004)
 • veľkoobchod s kávou, čajom, kakaom a korením (od 30.12.2004)
 • prenájom bytov, domov, obchodov, konferenčných sál, prenájom pozemkov pre obytné prívesy (od 30.12.2004)
 • veľkoobchod s pevnými, tekutými a plynnými palivami a súvisiacimi produktami (od 30.12.2004)
 • predaj motorových vozidiel (od 30.12.2004)
 • fotografické služby (od 30.12.2004)
 • veľkoobchod so železiarskym tovarom, inštalatérskym a vykurovacím zariadením (od 30.12.2004)
 • prenájom stavebných a demolačných strojov a zariadení s obsluhujúcim personálom (od 30.12.2004)
 • maloobchod so železiarskym tovarom, farbami, sklom (od 30.12.2004)
 • ostatné služby - organizovanie výstav (od 30.12.2004)
 • vydavateľské činnosti - vydávanie reklamných a propagačných materiálov (od 30.12.2004)
 • sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť) (od 30.12.2004)
 • uskutočňovanie stavieb a ich zmien (od 30.12.2004)
 • veľkoobchod a sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti (od 19.8.1999)
 • maloobchod v rozsahu voľnej živnosti (od 19.8.1999)
 • staviteľ vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok (od 19.8.1999)
 • výroba výrobkov z betónu, cementu a sádry (od 19.8.1999)
 • stavebné zámočníctvo (od 19.8.1999)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
Ďalsie právne skutočnosti
 • Alexander Janček, skončenie funkcie konateľa: 08.10.2002. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 04.08.2004. Daniel Grenčík st., skončenie funkcie konateľa: 04.08.2004. Zmena obchodného mena z pôvodného: SKELETCOM, s.r.o. na: GRENSTAVE, s.r.o. Zmena sídla z: Ráztočná 59, 822 06 Bratislava na: J. Kačku 6, 034 01 Ružomberok - Likavka. Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve zo dňa 05.08.2004.
 • Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 27.10.1995 podľa § 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. Starý spis: S.r.o. 8224 Na valnom zhromaždení konanom dňa 22.7.1998 bol schválený dodatok č. 1 k Spoločenskej zmluve. Na valnom zhromaždení dňa 25.5.1999 bol schválený dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve.
Uložené listiny
 • Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Správa audítora 1
 • Výročná správa za rok 2021
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
 • Výročná správa za rok 2020
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
 • Výročná správa za rok 2019
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
 • Výročná správa za rok 2018
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2017.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Výročná správa za rok 2016.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2015.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1
 • Výročná správa za rok 2014.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1 - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1 - časť 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2013.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
 • Výročná správa 2009
 • Výročná správa 2008
 • rozhodnutie o premene na euro 7/12/09
 • Účtovná závierka 2006 (+poznámky)
 • Účtovná závierka 2005
 • Úz. spoločenskej zmluvy, dodatok č. 5, zápis val. zhromaždenia,
 • Spoločenská zmluva, dodatok č. 4, zápis val.zhromaždenia, živn. list,
 • Dodatok č. 3 k SZ, zápisnica z MVZ: 4.8.2004,
Dátum aktualizácie
24.02.2024
Domény