BK TECH, spol. s r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
3403/S
Dátum vzniku
13.03.1996
Konanie menom spoločnosti
Konateľ koná a podpisuje v mene spoločnosti vo všetkých veciach samostatne.
Základné imanie
6 639,00 €
Predmety činnosti
 • Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom (od 3.8.2017)
 • Služby požičovní (od 3.8.2017)
 • Prenájom motorových vozidiel, lietadiel, vzdušných dopravných prostriedkov a leteckej techniky (od 3.8.2017)
 • Prenájom prístrojov (od 3.8.2017)
 • Prenájom strojov a zariadení (od 3.8.2017)
 • Prenájom vnútorného zariadenia a vybavenia prenajímaných priestorov (od 3.8.2017)
 • vodoinštalatérstvo a kurenárstvo (od 20.12.2006)
 • montáž, servis a oprava mechanických častí klimatizačných zariadení (od 13.3.1996)
 • montáž, servis a oprava svetelných a motorických elektroinštalácií a bleskozvodov (od 13.3.1996)
 • montáž, servis a oprava mechanických častí vrát, brán, vyrovnávacích rámp a oceľových konštrukcií (od 13.3.1996)
 • montáž, servis a oprava chladiarenských zariadení (od 13.3.1996)
 • sprostredkovanie obchodu (od 13.3.1996)
 • kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti (od 13.3.1996)
 • kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti (od 13.3.1996)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
 • konateľ:
 • Bronislav Kubiczek
  Severná 21
  Banská Bystrica
  Slovensko
  Vznik funkcie: 13.03.1996
Ďalsie právne skutočnosti
 • . Na valnom zhromaždení konanom 19.12.2002 bolo prijaté úplné znenie spoločenskej zmluvy.
 • . Valné zhromaždenie dňa 18.7.1998 schválilo Dodatok č. 1, ktorým bola upravený spoločenská zmluva v zmysle zák.č. 11/1998 Z.z.
 • Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 4.3.1996 podľa § 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 8858
Uložené listiny
 • zápisnica z valného zhromaždenia
 • Zápisnica z VZ
 • SZ
 • spoločenská zmluva
 • zakladateľská listina - úplné znenie
 • Zakladateľská listina
 • Podpisové vzory
 • ÚZ 2001
 • ÚZ 2010
 • ÚZ 2011
 • ÚZ 2012
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
 • živnostenský list
Dátum aktualizácie
22.11.2022
Domény