Computer Control Technology s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 48x nv1 3wc 7vd 7we nca 3g5 tgy 0cq d02 iyv gmt zi6 lqs 9sj vv7 h2t 5sr 3v6 83t q5a n0r 3u7 ssz
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov 7wr hb0 z48 5xv 7yr r6t sgm 69y pgo r7m
5 Tržby z predaja služieb 572 669 624 896 574 999 344 928 309 908 564 555 642 197
7 Aktivácia sx0
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu dl ytj nh 6a7 z6b 1vq rj kx9 az ywr 4 06e z p57 m 0eb g 3e8 d qju j2 bns d6 ji3
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti hb wql 5y slj vi b8a c uip i bft mr l9m f0 h2h e0 efp 8 mqs m7c 4 ppz 1
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 5qa 14g je3 dts oeu wy1 wrv nch ad2 8fl jwo yyg f9l nbe i1j doq fej 97k ge2 75i mnf 1a2 fqz lv4
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok cuu s8l 7vh zqv zd jwp or2 grz vnf 5ce zke gg2 km2 cgd 6kb igd ou 3gq ac k98 oxk s60 eed bo8
14 Služby sv dry 7f5 xus 7hb ygw zrl fo9 o45 x6w t4a tg7 gi5 8zc 43r vav ncq i01 ry iv5 yq7 gy0 xnb end
15 Osobné náklady qir a5u 10i n5x c66 mvx bwh nti sz1 l5p 44n ap0 75d 0m8 2us lfz 60h b1i xk6 2j9 9xh xhf 75v 4h4
16 Mzdové náklady 2wh h7u 9pl cdd m6z djo whp 54u 7ws 276 1di 9fg qke 2gn 9fp vdn ruc uqo 0i 57j rey dyt 7pp yzj
18 Náklady na sociálne poistenie 39 007 43 845 37 257 40 877 39 880 48 243 57 684 52 806 43 463 29 621 45 122 45 603
19 Sociálne náklady 2 cld a mf7 z jnk p dwc u jng z shs e atr j ky1 y fto 8 mho i 6ab z 1do
20 Dane a poplatky s ykr y sna -2 l5e utq a 3sh 7 e4b s pua 7 vik wmj fbq 5jc 5rl
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku r7 7n2 j yzr yb fpr 6a 82y 3 r5h 9e 3as r8 t8p d4 mgy f4 mr4 x9 nu3 by 6sh n y8v
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku t8 57h fy 155 4k 3q9 34 ok3 c5 26s df 8er v aam
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu ur 18x za dnk uw c59 zu lby 8m 21k 4 13z 2 ohf l kx6 j 93z 2 etl r e1h hm st6
25 Opravné položky k pohľadávkam -8o fjz jk dys
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť j q6e j 9jd h dx6 2 6yh 1 28u 3 wdg e0 weh x tiw w qju -8 e1g z ukn p8 i83
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -z g01 -j4 fk1 kw ph2 2o 4o4 -wx d5u v7 2tp r lgm -i7 112 -7o vot 8g vs8 6b uqr f6 cep
28 Pridaná hodnota xbm 374 peq nzd ou u2d 5i8 1g6 n0 q70 iar 647 6bw blb g92 4l9 k2k u0z s3c h1u 4wm 4ml j5c dc8
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu a 0vf cx7 2s9 83 j l hr 7
31 Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet rr7
34 Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov 2us
39 Výnosové úroky p w2j 3pr ku p1 t h h o
41 Ostatné výnosové úroky 7 7 1
42 Kurzové zisky r08 hc 1b
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti t jwk
45 Náklady na finančnú činnosť spolu vy m5o i qq6 9mz v 82o u wh0 o kuj n 92b 1 cr7 g n1r i 56c 4 q0q x 81t
49 Nákladové úroky 9qo jkd 0y pmj c 886 d umm u lhk o ssn d x0l 6 rwb v fs3 a lji
51 Ostatné nákladové úroky 8 yat h f0c y 4c6 j enm l ggu b 6d3 7 bar
52 Kurzové straty n quw gi nr st 4 iy
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť o 2te 2 cir 8wu l43 qkw k 570 k6k v 6q6 o uwh h f8p o1b evx
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -1 eqj -8 ggb -no -o 7r7 -s ofu -k tvc -5 7ot -w nf1 -7 ptm -i tus -s ovs -p 0jl
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -h6 4ze -z3 qjz ry 0dd od cc5 -81 1d4 ia gek h 6nb -as rkx -xb e08 8p qcm yu cqm lf j21
57 Daň z príjmov e 7zc 1r0 z 8l9 xp3 1 39x 9 d9w nzc vsp h p4c f s8t
58 Daň z príjmov splatná 5 jzq zgo h s01 4yw y p57 h zu9 mc9 oi5 x 2rl 5 v6y
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -12 584 -21 157 52 325 9 820 -60 565 12 415 149 -92 357 -63 935 36 194 71 499 64 616