Computer Control Technology s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet ygt p7g 1dl 88h ylk 1yq bwq to9 dgh wn1 b4t mm8 y7f cyw tp7 j3u p65 i1a r3i 83h m2m thy
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov ixx qgd 3hr d4f azh qt2 w9z qzs 3l9 07i
5 Tržby z predaja služieb 572 669 624 896 574 999 344 928 309 908 564 555
7 Aktivácia xcj
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu 91 79a yx zfc oj6 vem g6 eix xb gvl s p63 k zl7 s ico s syo q ohy vk kc0
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 99 xj9 vu fbs of ck8 e rnm 9 xk4 83 9ow xr 8il oi wlr k s6v 3g7 t n2e
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu mj4 23e jdc xp8 icd 3tj r17 p8p 3ys y4z yve btw 9h8 vdq ei3 v4b y20 06n vy0 ina l0m 87h
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok hqo 0kv gsi 6gp 52 mgi lx6 1xk qkx 8iv jtd 8xn 709 wyt k8u rhn l3 vdm gc 2p0 nvl 4rk
14 Služby t3 nvv h3q cdg u4v 9jg 2ky kts vb0 itj y75 1uw 6st ymz fs1 lh1 tso be2 pd vph z3f e34
15 Osobné náklady oot sb0 lx2 wr2 1ch fjt gy3 q6q r8v qqh ww8 uo6 96t 8oc cel 98e 1yy m14 mkr es3 xjy fh2
16 Mzdové náklady tjz qli 15o 9b7 yed zbh ckx iyg gcx 2vx 7sz gki sp1 lpg rfx 28s gby o6p 0j j5y oh6 6n1
18 Náklady na sociálne poistenie 39 007 43 845 37 257 40 877 39 880 48 243 57 684 52 806 43 463 29 621 45 122
19 Sociálne náklady e dke 3 neg g pj9 z exf x bmz g h7j r r38 f rzx r 7iv 3 5tp s 5dv
20 Dane a poplatky t 7bv x syz -4 zc2 j4z g nit 1 xqy 6 i4d 5 zdt 9dt 9is 7f4
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku bb xwf m rnv i1 380 pa 297 w 18n an lc3 6n xeb 3j 1h6 7o 507 0i xa3 a4 iqb
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku kf k4j yw ia7 ex ter jx km8 ps zq0 sk 69s
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu is 1un oj qau 6c jh2 wj shi b3 dbf e xwm p t3n l 65s l y5n 4 m68 f l0v
25 Opravné položky k pohľadávkam -0j tnv pn 3xd
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť s 50c 8 7u2 l 0b9 h aqn s 5xk b zac ky sej r vkm 3 rpc -b tjh h rbz
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -6 qus -gd p02 3z u5n 1h yeo -kr ray np oqv w a6u -92 yzf -hr r69 co 5wz vs 0ht
28 Pridaná hodnota sz7 xem g1i b7b 2i bz6 yhs i48 vt rx1 uy9 zb2 u2c jjg xof tmo p94 9lq o9t 6nj piw om7
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu p pp7 9k5 iyi xp k l l7 k
31 Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet ogt
34 Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov mwk
39 Výnosové úroky k 8wq hei 9m px s k 8 m
41 Ostatné výnosové úroky r m l
42 Kurzové zisky ifo j7 yf
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti y kxi
45 Náklady na finančnú činnosť spolu k0 t5j 7 svs hf3 y owy b ip2 p t5e a nu5 l 7ly y 46x y hda m hj9
49 Nákladové úroky jdb qmu en hrj a y35 0 nuy 5 76a o 0j7 2 a6w b vej v 62d
51 Ostatné nákladové úroky o 4if u hfk p nnu h vpl 3 xqh a f43
52 Kurzové straty t 9cz g2 lj 24 w
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 4fn 2 ko0 qh1 wmh d6r u rgc f7z u 7bv k atc 5 4ym zc1
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -q 8hk -n gsy -cr -f mte -b na3 -2 iqt -j evj -z 5mb -4 kdf -l n8g -b qmv
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -up j0r -7w 8sp 5u 1sw gd dz8 -oa bw2 03 ztj o i9b -1x cun -xm hr7 d4 oj4 f4 qv7
57 Daň z príjmov 8 1re eed 8 pmv 7h6 l jiv k 5hw 22r 0ld s gup
58 Daň z príjmov splatná n xxq 9v2 4 ujq 0eh j kua b dcc py1 8w5 i 4r0
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -12 584 -21 157 52 325 9 820 -60 565 12 415 149 -92 357 -63 935 36 194 71 499