Podtatranská hydina a.s. - Podrobnosti

Vložka číslo
99/P
Dátum vzniku
01.05.1992
Konanie menom spoločnosti
Písomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnosti spoločnosti podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva a to tak, že k písanému alebo tlačenému názvu spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný podpis.
Základné imanie
2 330 160,00 €
Predmety činnosti
 • nakladanie s biologickým odpadom (nie nebezpečný odpad) (od 4.12.2002)
 • príprava a predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva, vína a destilátov (od 4.12.2002)
 • príprava a predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh, ako aj bezmäsitých jedál (od 4.12.2002)
 • maloobchodná a veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných živností (od 4.12.2002)
 • spracovanie, výroba hydiny, vajec (triedenie), zveriny a rýb (od 7.2.1994)
 • nákup, výroba a spracovanie mäsa a mäsových výrobkov (od 7.2.1994)
 • zobraziť ukončené
 • pohostinská činnosť (od 4.12.2002 do 27.8.2020)
 • maloobchod so zmiešaným tovarom, najmä potravinami, mäsom a mäsovými výrobkami (od 7.2.1994 do 3.12.2002)
 • prenájom nebytových priestorov (od 7.2.1994 do 3.12.2002)
 • nákup jatočnej hydiny a vajec, zveriny a drobného zvieratstva ako ak ich spracovanie, výroba jatočnej hydiny a vajec, spracovanie hydiny, výroba výrobkov, polotovarov a konzerv z nej, opracovanie a triedenie vajec, výroba násadových vajec a liahnutie hydiny, dlhodobé skladovanie hydiny, dielov, vajec, konzerv, hydinových a vaječných výrobkov, spracovanie vedľajších produktov, odpadov a peria z hydiny, spracovanie vedľajších produktov (od 30.4.1992 do 6.2.1994)
 • obchodná činnosť /dovoz-vývoz hydinových a zverinových výrobkov/ (od 30.4.1992 do 6.2.1994)
 • obchodná činnosť na úseku vlastnej výroby a s nakúpeným obchodným tovarom, predaj vo vlastných obchodných jednotkách, prevádzkovanie závodných jedální, bufetov, spracovanie sociálnych a ubytovacích zariadení ako aj podnikových bytov (od 30.4.1992 do 6.2.1994)
Akcie
 • Forma: akcie na doručiteľa
 • Druh: kmeňové
 • Hodnota: 33,25 €
 • Počet: 70080
 • Podoba: zaknihované
 • Dátum od: 07.02.2009
Štatutárny orgán
 • predstavenstvo:
 • Vladislav Boďo
  Mierová 1086/3
  06401 Stará Ľubovňa
  Slovensko
  Vznik funkcie: 20.02.2020
  Názov funkcie: člen predstavenstva
 • Ing. Daniel Leščinský
  Vyšné Ružbachy 321
  06502 Vyšné Ružbachy
  Slovensko
  Vznik funkcie: 20.02.2020
  Názov funkcie: člen predstavenstva
 • Simona Konkoľová
  505
  06511 Nová Ľubovňa
  Slovensko
  Vznik funkcie: 20.02.2020
  Názov funkcie: predseda predstavenstva
Dozorná rada
 • Eva Bafiová
  Lanškrounská 2527/1B
  06001 Kežmarok
  Slovensko
  Vznik funkcie: 20.02.2020
 • Ivona Hanková
  Popradská 1118/58
  05901 Spišská Belá
  Slovensko
  Vznik funkcie: 20.02.2020
 • Jana Bočkay
  Letná 200/42
  05901 Spišská Belá
  Slovensko
  Vznik funkcie: 20.02.2020
Ďalsie právne skutočnosti
 • Nové znenie stanov a.s., schválené mimoriadnym valným zhromaždením dňa 3.8.2002.
 • Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením dňa 3.5.1996.
 • Zmeny v zápise boli vykonané na základe notárskej zápisnice č. N 728/92, Nz 699/92 spísanej JUDr. Helenou Hrušovskou, štátnou notárkou na Štátnom notárstve v Bratislave dňa 3.12.1992.
 • Zmena stanov prijatá na valnom zhromaždení osvedčená notárskou zápisnicou č. N 248/93, NZ 230/93 JUDr. Alžbetou Podhorskou, notárkou v Poprade dňa 25.6.1993.
 • Akciová spoločnosť bola založená jednorázovo Fondom národného majetku SR podľa zák.č. 92/91 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby a § 154 a nasl.ust. zák.č. 513/91 Zb. Stary spis: Sa 262
Uložené listiny
 • Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
 • Výročná správa za rok 2021
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Správa audítora 1
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
 • Výročná správa za rok 2020
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
 • Výročná správa za rok 2019
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Notárska zápisnica.asice
 • Notárska zápisnica + prílohy.asice
 • Podtatranská hydina a.s._podpisový vzor člen dozornej rady - E. Bafiová.asice
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • 2020.02_Notárska zápisnica + prílohy.asice
 • Podtatranská hydina a.s._podpisový vzor člen dozornej rady - I. Hanková.asice
 • Podtatranská hydina a.s._podpisový vzor člen dozornej rady - J. Bočkay.asice
 • Podtatranská hydina a.s._podpisový vzor člena predstavenstva - Ing. Leščinský.asice
 • Podtatranská hydina a.s._podpisový vzor člena predstavenstva - V. Boďo.asice
 • Podtatranská hydina a.s._podpisový vzor predsedu predstavenstva - S. Konkoľová.asice
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2016.doc
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • zápisnica zo zasadnutia predst.
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.tiff
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1 - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1 - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Výročná správa za rok 2015.doc
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2014.pdf
 • zápisnica z odvolania DR
 • zápisnica z VZ
 • podpisové vzory - J. Smith, M. Janoščík, M. Mellen, D. Leščinský, P. Konkoľ
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení 1.doc
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky - časť 3
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
 • zápisnica zo zasadnutia predstavenstva
 • účt. záv. 2012+výr.správa
 • účt. záv. 2011 + výr. správa + audit.
 • účt. záv. 2010
 • účt. záv. 2009
 • zápisnica
 • podpisový vzor - M. Janoščík
 • účt. záv. 2008 + výr. správa + audit,
 • not. záp. N 1255/2009
 • podpisový vzor - Ľ. Gúčik
 • výpis zo ŽR
 • výr. správa 2007 + audit.
 • úplné znenie stanov
 • zápisnica z MVZ
 • rozhodnutie
 • účt. záv. 2007+zápisnica
 • podpisové vzory - P. Konkoľ, Š. Štelmach, J. Olearčin, J. Lukáčová, J. Smith
 • podpisové vzory - Š. Štelmach, P. Konkoľ
 • podpisové vzory - M. Schwarz, T. Rebro, R. Matušík, T. Kršák, Š. Kršák
 • účt. záv. 2005, výr. správa, audit
 • podpisový vzor - A. Derejvaniková
 • účt. záv. 2004 + zápisnica + správa audítora + výročná správa
 • podpisové vzory- Z.Kovačičová, D.Kovačič, J.Kalafut, F.Kalafut, Ľ.Kalafutová, V. Majerčáková
 • 2x účt.záv. 2002+výročná správa
 • podpisové vzory členov predst. - R.Dopiriak, A. Cvek
 • not.zápisnica N 270/02+nové znenie stanov
Dátum aktualizácie
26.02.2024
Domény