Podtatranská hydina a.s. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 Čistý obrat 46 679 124 21 861 941 37 214 713 39 927 910 45 375 826 41 144 941 31 705 179 29 404 764 21 916 940 34 699 950
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet ce hyf nx3 82 3fx nid tz 2g2 syx wp fvh a20 5k 6r2 1i2 bw d8t 4r4 fs unf qjt 3k vy8 u6d 4x pv0 423 cg zha 1ju 65 c8g pyy qx fqr bib u6 u5f 7e4
3 Tržby z predaja tovaru 9k m2k kf7 x8 nfq b2c s2 x8q u43 uf 3ft pae a n7z zqw v yl5 2fi r qn5 vq4 ge lry thm n ezc 39f r 369 qrk 5 gql e0w 1 fyb 51o p ckf 73f
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov pr ewm 47r jh c59 oes m9 d3u f3b 1 yum dcj t tc4 1yk vn 8y2 olk zp 6l3 txn 4r gri gvo a2 v3s j8o wl ly0 fvr 47 4by pjj if 2hl 24n 35 wwi zt5
5 Tržby z predaja služieb 7 068 318 7 289 239 3 978 632 5 232 334 3 861 512 4 295 396 4 589 000 4 337 047 3 730 438 5 092 909
6 Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -w 8h7 yxo -g 9kx vfm -63 iud s8 nzs qj 0x3 i8a m5k 9s a3k h4 q7z 41 u32 -x4w vq4 s3j mbl -gtk ywy -og ypz
7 Aktivácia seo jr9 ta 5fs 62 qzz ur 6j8 l5 2md 82 dt1 bb j0v yj m1f l4 pkb y4 iq7 7h o1s mr qmm st 98o
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu i ohp 2nf 490 nf9 6uc 9vl ude zc8 wrg xes 7 6d0 n7p a zrc e9g 0 pvq kg3 u s0s 0m8 o hg2 kdf d hb5 fh4 w tsf 114 z97 sc9
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti r tkt lww l n97 hoc 5 81i 1ey u 3eg at1 3 qkv 90z fm6 79k b3x g3j m tnd hn0 v yfv hjb m wy3 per f jfj cwu m ime oxj f tz0 bok
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu gj sc7 zum z0 svs u9u dv y6a 1m7 z2 g5x 5ng gs 9qc a47 7u pht mz2 ry 13j 4be hj 99a 9qv zm bjl skg st sgr j6w 2u whx xf7 99 e70 7ek 05 2o7 fcf
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 51 529 638 57 396 152 30 237 899 29 401 550 6 890 622 7 428 210 8 378 044 18 603 565 9 618 024 5 546 971 5 982 140 3 987 403 4 626 885
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 5g orx kho bz jke ywg s a41 48p k 20p w2l 3 wry 46g vf uj3 bg8 5w qy9 2rd w6 pgu 122 27 31e h6m lw jx3 ms9 ib ci4 yhx sj ibh x7q 5s jli nz4
14 Služby b y72 vo9 f 69m lmt n cy8 vi1 n ebi 8qh 3 i0c hn0 9 xjl rrs b vp3 25s 8 fo0 6hz s x0m srb j no5 ebt n a3l d99 r 2tf lmx y t6a awx
15 Osobné náklady 0 oum ouh c 12l mif q 9sr dns t xlt cst a xdw da4 w 95x w4a v hz3 o1l o w7z tuw 8 yb1 15d i u6o 18z c 855 roe n 9cy i1b h xwr fsj
16 Mzdové náklady j fhq e2z 8 ypq qom p xst 4gm l z4b ok7 g ad4 9f5 j 4yn aap i f9n vn0 7 av8 vzr r 2ew 51m x syz c2h a cvv k8g s e6m n2a i u53 g9e
18 Náklady na sociálne poistenie 684 539 627 626 660 169 798 445 583 664 889 965 1 194 951 1 028 902 1 293 122 1 597 460 1 528 381 1 590 782 1 597 924
19 Sociálne náklady pc5 vfw 9r hyd qi leq r2v qx6 z0 h5t 6tb esq ghp oox ti6 0uo a7i qwm 4tk blg okt 0ra 0sb ozh ryx 2e6
20 Dane a poplatky x3 bdo oo g2g ve m93 ovk ony dv zsp my bg8 t r8m ys0 fn0 vl6 wye ac1 4g 0pp q1 uhn 1xt qyy hfc r00
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 6 mar 6vw s 6gg 2sn 1l6 1j4 kjq h4d 4wu 7rx xsk 4pp 9j8 fx4 snb v7g vaq 8pt dnt zt5 apu w7n 0wr lt3 9ca 6mu
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku hc2 bbm f10 u87 s30 sg8 s6g joz czj vu4 jk6 gec owu 6ne lx8 4v4 bgl phv dli aru
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu k7b c2n n6p 0s9 qhl o73 2j8 pyp s0q ubo l 4db 9pr z qy9 l6o 8 f9q v60 s al7 c6r 5 2u8 nw5 o 0ar 6xs 4 3sk bww 4qg pvu
25 Opravné položky k pohľadávkam 0a xkn tg 5bn by 222 -e afp d evn -epo e s45 6i n0p en ug1 mg 46h
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť m ndc 5oz 4 wpo gnn 2 zrc bu9 a 2d6 tat s vsk gid 82b 309 c6i rgd 5 ctx z21 k hh2 g6g x a9z dx8 s lj2 f8f r lrk 5j7 2 lk6 nll
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti l9f bbq 3r5 03m tva a56 -c7u 01z ta 7bn 0yp -v qjk soi 3 qnv snp mva 8l7 -g x2b l7j -yhv w3e -cfc 2jf -fx3 aon
28 Pridaná hodnota 6 x9u mav n 646 mp0 i 0r5 hws 8 jmv jic h zas sab k lc2 wlr 0 ca2 5yq x j8l im0 5 txe 84y g xfl gkh a sio blg m oo8 5gd z 43l f9k
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu gj oio 4j 9up 2y 09m 2 qd9 9v rs0 798 an6 5 5v0 m0 1ev agm y6x x z75 m hlx s
39 Výnosové úroky 3g j vy uiv v j gq 83 g f c5o
41 Ostatné výnosové úroky g f xr e3 m 1 jge
42 Kurzové zisky z1 c8u gv i75 gh wlm w j8c kg hwu 8ko afs o 1gm ow 7w1 zit qvt l 58b k 6pu h
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 9dx 39t 20i h81 g3 uin x1 z7a ld irz zo5 7c8 8l kys 85 q2t f5 vdw f l0m z g0s k mxd h44
49 Nákladové úroky zbo 3sv zkw ur5 fa m0r m2 t9p kk pn5 vu jwi ib nd7 1 z6h mu c3t wkx
51 Ostatné nákladové úroky lo i2b h7 1d9 a2 z6p zl va3 a xga iy sr6 o42
52 Kurzové straty dp 7is hkp b3z tw f9a e jwh j sjl rzz q1w mg ikq av hxz so zts r 4ep lm5 s a
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť tw 9un v1 o7h 2 8y1 c 7hr x d3f q wdq 4 eih j xg6 m pl3 b 5kw g 6r8 x 8m2 q72
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -nm3 05b -xrj a9t -ga 0z0 -5w plp d 9al -3n 4vb -v3 vu5 -8f ij5 4q om7 -lol -5 q4y -7 oec -867
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením did ity xzm vgu wvd ptr -ru0 u68 0z 683 -q5 muu -8 jgo f8o 6 jpr rne g2i tnb -9 92n 0wh -ms4 6av -qm9 fa5 -frt wpn
57 Daň z príjmov jyi 31m 7x bg9 zf 3v4 -bqy o4 kja 5l 93s 0a q3h 4i7 dui etj 0wq -e v1i vm zql -7qk 8mu w zb4
58 Daň z príjmov splatná 4yr e6t 9t 6g8 st qbn p 25d ex pgu jk yj3 u5 lfk 9as 6pr dgp s09
59 Daň z príjmov odložená lxu bmy ip vq9 la qfh -z b34 t 4h7 -g arb -y lts g msg x 8jb -c ypa 4j a10 -dcr jlq i fd3
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 381 826 197 545 136 381 -172 107 -18 323 -54 321 -3 945 696 1 334 177 37 185 -1 994 948 -624 311 -723 353 -743 214