FSB s. r. o. Prešov - Podrobnosti

Vložka číslo
475/P
Dátum vzniku
06.05.1992
Konanie menom spoločnosti
Spoločnosť zastupuje konateľ samostatne. Za spoločnosť podpisuje konateľ samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačenému názvu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
Predmety činnosti
 • pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne (od 27.11.2010)
 • ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy 3, v kempingoch tiredy 3 a 4 (od 27.11.2010)
 • poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu (od 27.11.2010)
 • prevádzkovanie výdajne stravy (od 27.11.2010)
 • výroba hotových jedál a polotovarov priemyselným spôsobom (konzervovanie) (od 27.11.2010)
 • poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločneských podujatiach (od 27.11.2010)
 • ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností (od 27.11.2010)
 • ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok (od 27.11.2010)
 • cestná motorová doprava (od 4.5.1998)
 • obchodná činnosť v rozsahu živnosti voľnej (od 4.5.1998)
 • maliarske a natieračské práce (od 4.5.1998)
 • zemné a demolačné práce (od 4.5.1998)
 • vykonávanie stavebných prác vo výškach pomocou horolezeckej techniky (od 20.3.1997)
 • obchodná činnosť s potravinárskym tovarom, zeleninou, ovocím, alkoholickými a nealkoholickými nápojmi, kávou, tabakovými výrobkami, s odevami, textilom, obuvou, so športovými potrebami, čistiacimi prostriedkami (okrem jedov a žieravín), sklom, porcelánom, výrobkami zo skla, zariadením a predmetmi pre domácnosť, nábytkom, svietidlami, železiarskym a inštalatérskym tovarom, záhradnickými potrebami, výrobkami z kože, bižutériou, galantériou, hračkami, papierenskými výrobkami, kancelárskymi výrobkami, so stavebným materiálom, drevom, výrobkami z dreva, s dvojstopovými motorovými vozidlami, súčiastkami a príslušenstvom dvojstopových motorových vozidiel (od 18.12.1996)
 • leasing a finančný leasing (od 18.12.1996)
 • faktoring a forfaiting (od 18.12.1996)
 • prenájom motorových vozidiel (od 18.12.1996)
 • sprostredkovanie dopravy (od 18.12.1996)
 • sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností (od 18.12.1996)
 • prenájom nehnuteľností, pokiaľ sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby spojené s prenájmom (od 18.12.1996)
 • marketingová, sprostredkovacia, poradenská, konzultačná, školiteľská činnosť v oblasti spotrebného preimyslu, chemického priemyslu, poľnohospodárstva, kancelárskej, informačnej, automatizačnej výpočtovej techniky a spotrebnej elektroniky, poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov, polotovarov a surovín vrátane činností z nich vyplývajúcich (od 6.5.1992)
 • kompletná obchodná činnosť v uvedených oblastiach pod bodom a/ (od 6.5.1992)
 • zahraničnoobchodná činnosť v zmysle § 4 zák. č. 27/1991 Zb. týkajúca sa predmetu podnikania v oblastiach: (od 6.5.1992)
 • 1. sprostredkovateľská činnosť vykonávaná pre čsl. osoby, firmy a organizácie vo vzťahu k zahraničným osobám v oblasti vývozu a dovozu vecí, poskytovanie a prijímanie služieb na základe zmlúv o obstaraní záležitostí menom spoločnosti na účet čsl. osôb 2. vývoz a dovoz tovaru pre čsl. osoby 3. poskytovanie služieb zahraničným osobám, firmám a organizáciam na území ČSFR v zahraničnej forme - obchodného zastupovania - konzultačná a poradenská činnosť varátane uskutočňovania odborných sympózií a školení - propagácia výrobkov a služieb vrátane účastí na veľtrhoch a výstavách - technicko-poradenská činnosť vrátane prevádzkovania konsignačných skladov - sprostredkovanie reklamy a inzercie kapacitami spoločnosti 4. dovoz vecí pre vlastnú potrebu spoločnosti a pre zabezpečenie vlastnej hospodárskej činnosti 5. kúpa tovaru a jeho pramy predaj v zahraničí bez dovozu do ČSFR 6. prijímanie služieb od zahraničných osôb v rozsahu predmetu činnosti spoločnosti 7. vývoz vecí z produkcie súkromných podnikateľov a dovoz vecí pre ich potreby (od 6.5.1992)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
 • konateľ:
 • Dušan Beňa
  Vyšné Hágy 4
  05984 Vysoké Tatry
  Slovensko
  Vznik funkcie: 31.05.1996
Ďalsie právne skutočnosti
 • Dodatok č. 6 zo dňa 27.4.1999 k spoločenskej zmluve.
 • Dodatok č. 5 zo dňa 30.10.1997 k spoločenskej zmluve.
 • Dodatok č. 4 zo dňa 9.12.1996 k spoločenskej zmluve.
 • Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve zo dňa 13.9.1996. Stary spis: S.r.o. 1501
 • Zmeny v zápise urobené v súlade s dodatkom č. 2 k spoločenskej zmluve z 5.4.1994. Stary spis: S.r.o. 1501
 • Zmeny v zápise boli urobené na základe dodatku č.1 k spoločenskej zmluve zo dňa 8.7.1993 v zmysle zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 1501
 • Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou dňa 17.4.1992 v súlade s ust. zák. č. 513/90 Zb. Stary spis: S.r.o. 1501
Uložené listiny
 • Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
 • zápisnica z VZ
 • dodatok č. 7
 • výpis zo ŽR
 • úplné znenie SZ
 • rozhodnutie o premene men.hodnoty
 • účt. záv. 2003
 • 2x účtovná závierka 2001
 • podpisový vzor- Mgr. D.Beňa
 • úplné znenie
Dátum aktualizácie
19.05.2024