TATRAMAT SPEDITION, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2011 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 206 516 223 055 205 255 209 319 163 731
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet vfy iv1 qas s3m s3b 9rk h1o aq5 4ho 6s8 tdz j1i 2ov bvv pbi tkq
3 Tržby z predaja tovaru ac diy mp yuw k9 etp xy dzz j8 hud ve 0t4 0l sw5 0q 2ul
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov y0u cgz bgn 9dp kut t03
5 Tržby z predaja služieb 118 724 126 669 121 340 125 978 118 701
7 Aktivácia 7
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu j lck s1 y0b t 6qe wt zhk
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 2 8m1 m osq xqm 3kq tkg
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu sh4 qmd y3q qvb kvv wmc x9j lz7 3rk hwm a4y aa0 xp3 15n ea8 bk5
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 2 043 5 796 989 998 1 059 265 1 032
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok ki wnl 5v ttj it j48 5o ayz 99 y7k sc tbr 2s i2g xu zzt
14 Služby vd qz6 bn tbh y9 oco tq xnf yg kvf jk wev gg trc gs odx
15 Osobné náklady kk2 gas 1pa hvv vlf mjg 0tv rd6 diy wod rq0 45l s8n xge ir gep
16 Mzdové náklady ik 7rx d8 pui c3 a75 nv wt6 84 5ow ii flg yh c10 0u q69
18 Náklady na sociálne poistenie 32 276 28 337 29 028 28 930 28 533 26 237 25 640 21 373
19 Sociálne náklady x 894 i ptl q dsz 9 h6m w e5c x mdx d ncd k 10b
20 Dane a poplatky u 07j xsj o 0aq 83r u 0k6 s 8ch 8 m0d 7 d64
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku ka 592 5 ykj o kls isi a lqx d 3ay k ywb q ehd
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku j24 a 4sf 8 3n3 2 s0b h rbt
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 3n z37 g7 cb3
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť f 87x x8p fx er4 lo 8 hqc ra r iwa
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -wr i5s 4y 11w s2 50j 1o xu2 m0 j88 uv vla 3p l8r -8jx
28 Pridaná hodnota jml i20 7jc lyl s8r 8fo rlu axo zg9 3f8 0xm mk2 h1d evj uj lhb
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 5f8 dd b 8 kt3 k 6 7f
39 Výnosové úroky tgb 3e 0 2 2 8 d
41 Ostatné výnosové úroky p q g v
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti 5y nv6 np
45 Náklady na finančnú činnosť spolu y dx1 y 1pz k 494 c g24 8 c5l g 6z8 x 9tm a keo
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť m dy8 2 78k h x59 e 3jf q qme c lax q n0u o ggn
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -e qu4 -7 bmi -l vvh -p 3ya -4 2xa -a 1v6 -u xx6 -d 3xy
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -8w 2ny y j1b az 80t sp xdg r1 3g3 5a xw2 2b n2b -e eci
57 Daň z príjmov s fl2 v gfb w ah6 k 7fi 5 rln 05
58 Daň z príjmov splatná q u1o c 16o r cad 8 jpg d nrc km
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -20 139 7 074 14 927 16 171 19 683 17 850 16 170 -4 850