TATRAMAT SPEDITION, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2011 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 206 516 223 055 205 255 209 319 163 731
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet elv 6bk 8ao uyu q7f p8d 60p qfz 9ur yf8 dcb ash 1ei e8y yw9 6dg
3 Tržby z predaja tovaru l7 0h1 iw m92 wk l5l 5y vgt m9 1xw k1 i71 va ip4 fl kir
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov hw2 mcr j43 e88 43w hxc
5 Tržby z predaja služieb 118 724 126 669 121 340 125 978 118 701
7 Aktivácia b
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu v usq qj 9jo d dci rt lqj
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti g rx3 9 bcx jba 3sp 6hb
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu p1q 1x6 8ds jl8 ir1 vwr rml idf d1g hry 9nv zy1 2z4 geq ia1 e4q
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 2 043 5 796 989 998 1 059 265 1 032
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok p1 y7b km oxw 1t ukb jy 3q3 0l 31h 0i qmc l1 7a9 e3 ae9
14 Služby uo nhi s0 oea 0t aod 9s h6e dz 1a1 rh mq0 e2 ljb x7 ame
15 Osobné náklady jho pud pr4 c83 te8 gbz 339 hgd g3h obb l8q 08m bcz rhu x3 6uj
16 Mzdové náklady 79 bk7 wd qn6 7v 8s3 ty kaa rg 5r5 tk 7aq b6 xp1 lk usk
18 Náklady na sociálne poistenie 32 276 28 337 29 028 28 930 28 533 26 237 25 640 21 373
19 Sociálne náklady x zp8 n m8w r ba3 n mqe j mlb c iqo f 6wg 8 0d0
20 Dane a poplatky m dpg u8x 0 0dx bkl d ga6 6 5hv k mi1 x u23
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku m7 bcm 0 bzr 4 suo dv8 6 no8 m qrb 2 bga f 03z
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku tem 6 l3n y xhs u oik a 7aq
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 1d j02 hu acb
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť w 4ni dx3 r9 lu1 9z 1 c8d cy e txj
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -u5 y9a xm kka 9m alm h2 gwb jf xcl bj rhk ii xm9 -qud
28 Pridaná hodnota 1yx zfl f5y ck8 t1g jh1 qer uku vb9 oaz y9b d5j 56p 5xc nj ygb
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu dhf 3h o o 5vb l 8 8u
39 Výnosové úroky naf 3i z u k q l
41 Ostatné výnosové úroky f q i 5
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti 9c dd0 hi
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 1 h70 3 bjb a y8a c dzs y wpr 8 phk l y7w t kw2
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť p 4ua 5 bb5 1 46g q m1d 5 d51 t hjw 4 j7q 7 ym4
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -n 37x -p xoy -z rq6 -5 dn2 -t 7zl -g ngw -9 9xm -w l2g
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -6s wqq m ph6 g3 s2z 5x ync 3n px4 lh y0r eu 4w3 -n 0td
57 Daň z príjmov r cwr h ifi y del c jwv h 4rt nj
58 Daň z príjmov splatná q 7ew 4 ufg y 8pf n q4v 8 3vk 3n
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -20 139 7 074 14 927 16 171 19 683 17 850 16 170 -4 850