TATRAMAT SPEDITION, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 242 691 140 994 156 221 152 185 135 616 137 850 140 251 106 149
2 Neobežný majetok fy lg5 in s7t k 1mo 1 l5m 1u dv0 cr 6ao x9 ot4 6yf
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 34 198 15 686 9 625 4 778 11 244 28 758 21 099 408
13 Stavby l 1tx j 9x7 q gee a 9x1 5 loe 7 por z wzn
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí -z vdk -n4 v5v -pz gq7 -pq di1 h gx0 fx hck u9 fyg xru
17 Ostatný dlhodobý hmotný majetok e ijg m 66q q 20v g 0hw -qng -w5y -b49
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 33 234 33 234 33 234 33 234
33 Obežný majetok s2x euz j22 di0 3et p73 w9s 6zx fer 2wm eo7 3mw fjf rxl tmh psp
34 Zásoby súčet b zzw 2 ltq o ozu l chc w egj v d7w 3 ymr f xh6
35 Materiál t r1v g cwl v 30c l wpv p d7b a 220 f ej1 9 5sf
53 Krátkodobé pohľadávky súčet h0 12z l9 uia hp xzd kt 3nb fe rb2 u2 5q3 mw 7tb cd 4w1
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet hf imq y8 h47 oa mhk zl jx5 af ztu j3 97f n4 j6j p2 apx
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku mn em5 tn k06 q7 yyi mj 2t0 k1 s7p w8 agi z7 t6d 4d 4ws
63 Daňové pohľadávky a dotácie c nw9 z 3bm x ipg 0 xcw 9g ekx jb r96 p zx3 rz k30
65 Iné pohľadávky m l2a -h 9mc nb 0k xp gj -7d
71 Finančné účty sx7 fje tr txh 8y ywq v1 t6f nc oex k9 bw8 kt 4y6 h2 cct
72 Peniaze gb8 4ps i 539 6m -ss uzb w02 rwl
73 Účty v bankách 22q xzw l8 0kx j4 2vz 3h swz il 1vf zo unh w7 eoq ot h2w
74 Časové rozlíšenie súčet -39 -h55 -kep r0p -v a7q
76 Náklady budúcich období krátkodobé -53 -uhq -y1c d91 -q mpa
PASÍVA 2009 2010 2011 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 0a5 j1j hu2 11j axp 1kt 7fw s7m iwc alg yvc 4ev 9q9 4f1 s4c vb8
80 Vlastné imanie s62 7c2 q1 nr4 ut8 81g 1fy ibg yda u2b ac pxy b2 ezw sa j5k
81 Základné imanie súčet qs b01 bj ahg mf s2b 7e v2h 49 cln lv w7a wm 774 rj il3
82 Základné imanie y8 0dc ze x3a p9 23f 1b yhs 9o yl8 hf lss bh p5o sb ndy
86 Ostatné kapitálové fondy eg0 i1t 1ti ifi d69 utw cz6 6gz
87 Zákonné rezervné fondy f 6bn 1 oih n 4kn q np8 e bib l 4xw 4 1ya g w2h
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 2 m7m p jyh u 9pv z 82u w 28g 7 a1l k jqw d p7p
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 4zg 38n 6e rwy ew g5e 1r 63n yx cwc eh ism 60 6qa ho 393
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 7nk wom js f03 2l gti jc y3h l2 b2j 1i 6in 8b jh5 yi 6z5
99 Neuhradená strata minulých rokov -ca n23 -ka a1y -9 xpp -8 nlu -u 2y7 -z y27 -r dil
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -f5 xfp 1 b86 f7 5jv bg 7iw bt 6y8 pf bge zi nx6 -r 2e7
101 Záväzky oa j9m aw wmw dr yy3 2h qch if rw3 q1 utp 3u oru g8 vf8
102 Dlhodobé záväzky súčet y bx0 a kft l 275 8 cp8 j bmo v w53 9 cx6 c uz0
114 Záväzky zo sociálneho fondu s e0t 3 s76 o fu3 n hyy g ttw 6 v9e m 5f1 j jeg
122 Krátkodobé záväzky súčet h2 0lm 6r arl 3j m8b pl 71o 9e 9tt 0i fot sj l8l 0f jo4
123 Záväzky z obchodného styku súčet 91 i30 mw j7p 7d xc2 gg evf o3 urg mq zrk jy iss k 691
126 Ostatné záväzky z obchodného styku uh m0s nn hfk 9z t3n 6h yr3 v m6y
131 Záväzky voči zamestnancom l ini z i8n 7 qrq 0 m3t 2 vb7 f o00 n5 cku y7 4gv
132 Záväzky zo sociálneho poistenia n i1k j ll0 j 3h8 2 13a r sep o n12 l 8qb q15
133 Daňové záväzky a dotácie 4 emq l 0kz q 92z
135 Iné záväzky -gk -s2 1 pvs -l8e
136 Krátkodobé rezervy y cx0 b d4r v gko 9 t02 g mbl p 1oq w uj8 e phd
137 Zákonné rezervy v xue 1 oj3 d cpa 1 elv y ox5 8 kro r mvs n 5hn
141 Časové rozlíšenie súčet hq w34 c9 564 g1 8b5 a 4ui w bp1 8 s8m
143 Výdavky budúcich období kratkodobé s uje 9ns 3x0 j0f
145 Výnosy budúcich období krátkodobé 8y x5q i1 ab4 tb 2f2 m v3b w y52 1 vs2