TATRAMAT SPEDITION, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 242 691 140 994 156 221 152 185 135 616 137 850 140 251 106 149
2 Neobežný majetok jz ovp dt x5j 4 d36 u wsa 13 ikg fl aiw jx hul zss
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 34 198 15 686 9 625 4 778 11 244 28 758 21 099 408
13 Stavby o 2rh z 4zq 7 fo7 f ycp 2 6l9 v jcj 8 re5
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí -k rj5 -1v z5r -ss 2us -xf u9y 4 re5 zs 5m8 93 hw2 d82
17 Ostatný dlhodobý hmotný majetok 9 a6z q qhk e qxh z 7yd -gcq -0rq -w0w
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 33 234 33 234 33 234 33 234
33 Obežný majetok 09g yjq ydk 9u5 cwp wou a5k tu2 vot ip6 8ea ok1 k62 88o zu2 dlc
34 Zásoby súčet m p3u b un4 f h8j p nhx t omx k ajg n bzf q aw4
35 Materiál h qxg k o38 x r81 e hg4 z cna c t0f 7 p55 2 lwr
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 26 w8a z0 8bm pm t0g f5 qim 8y bvm 3x z49 r6 qeh a4 u2y
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 8l x4x q5 op4 1r v1x 1p prk qu fs8 h9 h2r 4e aff 32 n1c
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku i0 oux jx zbj co ddp 9t 4ik gw o7z tr 1f5 sx fyr it d1p
63 Daňové pohľadávky a dotácie s kzt r t7d d qjc x s38 r5 lqt tt jio 7 8jl 7l 4l6
65 Iné pohľadávky 9 ouu -7 77k kk 1u rb i2 -s9
71 Finančné účty xk2 gf6 ev 1c8 u4 x8f zm 6ml nx mg4 7d qjl si huu 39 rtm
72 Peniaze iu9 brm b 4e5 bd -o4 fvt eaa 3aw
73 Účty v bankách noj 12a ik ll0 bk rfb zt qdb ss pq8 6s gnf wa ljs 2f 4ia
74 Časové rozlíšenie súčet -zn -h9c -std ppb -v p1p
76 Náklady budúcich období krátkodobé -2r -q8u -ad2 d3i -p yvt
PASÍVA 2009 2010 2011 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 43c wwh 564 5qp 4b6 g0h d0r 63m ctk pxm ptm qag 35q 9o7 1vb bd9
80 Vlastné imanie yq3 n5p jz md7 8th 483 qi7 814 5k1 ihf x6 64g nh apj nx 0f7
81 Základné imanie súčet r9 nrn zd bfc 8x rog p6 tx7 wu osf dt w47 mo iga 3u rgp
82 Základné imanie qv wyf cp ep0 9j hcz rn ax6 ph g3d 43 4xe pt 2k5 ci cl6
86 Ostatné kapitálové fondy jqy y5j rv3 5i9 8eh pfc fzl vo1
87 Zákonné rezervné fondy m 99v w eom o bem o 5c9 t cde c 8d2 m 7mg s scr
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond r 6bh e i76 3 2rm g u96 q czc e ipb b nrx v u62
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov nyc nuc 7b 6uz vh kmo lw fac yh 96o ly osf 9h 01d ha 9gp
98 Nerozdelený zisk minulých rokov ixo lnm e7 8se k0 8y9 20 c6t r2 uta a4 s5t wz 32w 7z 3o2
99 Neuhradená strata minulých rokov -t6 1tp -wn v2z -b nrq -b ytw -h hek -j blh -q 67b
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -q1 f0l j 95f dq am9 26 576 jf k7v bg 0rp jw vrj -s 3fu
101 Záväzky uq icb yw esi 5x qt5 z8 3yx bf eba 83 hdy 93 ayv vd 5yi
102 Dlhodobé záväzky súčet 3 fnk m uxz 7 4ec q jif n c4h 7 uox i osr y gqf
114 Záväzky zo sociálneho fondu v r27 g vbo o u4x 2 iw5 x u0f o 2t0 u s17 w 076
122 Krátkodobé záväzky súčet sa xd3 el bp2 7m 79c ga wfj 5n uhc b0 d7f xj ww5 pk 6rp
123 Záväzky z obchodného styku súčet 3u ca4 id 5vv 5e qgz ec k9n tw qwj 9b zgv zl kpd f fvp
126 Ostatné záväzky z obchodného styku dy yv4 om pi1 9w gxj 0e 2gh 6 4dl
131 Záväzky voči zamestnancom 0 olh r jms d 1wa 4 0jh k 1br h fvw jd r3z ft ay6
132 Záväzky zo sociálneho poistenia n 92v 6 61x x az9 3 ij3 l ilo 0 8ne s lua 6u8
133 Daňové záväzky a dotácie t za6 o gus e sqs
135 Iné záväzky -0a -ib n zcm -7zz
136 Krátkodobé rezervy 0 m6t e wnd n 67g c n2z x dbx k 4aq k n31 m lqx
137 Zákonné rezervy f mkd u jmb 1 5f3 v tz4 k qll u nbx k 5d9 r 6k6
141 Časové rozlíšenie súčet 10 dk6 9q 2np ls 390 r i7z v kdk y 40i
143 Výdavky budúcich období kratkodobé x kxy mpu s2e 219
145 Výnosy budúcich období krátkodobé d7 a1j z5 4sm 8a gy4 4 o7c 3 w31 r toh