ANAVEK spol. s r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
1136/P
Dátum vzniku
18.06.1993
Konanie menom spoločnosti
Za spoločnosť koná konateľ samostatne. Podpisovanie sa uskutočňuje tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí konateľ svoj vlastnoručný podpis.
Základné imanie
6 639,00 €
Predmety činnosti
 • sprostredkovateľská činnosť (od 16.1.2001)
 • obchodná činnosť -- motorové vozidlá, autosúčiastky, nábytok, elektrické spotrebiče, elektronika, strojné zariadenia a technológie, poľnohospodárska technika, obuv, výrobky z kože, usní, textilu, domáce potreby, spotrebný a priemyselný tovar, drogéria, farby, laky, poľnohospodárske produkty, potraviny, zelenina, ovocie, nápoje, drevo, drevené, kovové a hutné výrobky, rezivo, stavebný materiál, zdravotnícke potreby, živé zvieratá, ropné produkty, ropa, plechy, knihy, časopisy, noviny, suveníry, zvukové nosiče -- CD, LP, MC platne, tuhé palivo, pracovné nástroje, ochranné pracovné prostriedky, kameň a výrobky z kameňa, ojazdené motorové vozidlá (od 18.5.1999)
 • staviteľ -- vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok (od 15.12.1994)
 • reklamná činnosť (od 18.6.1993)
 • nákup a predaj nehnuteľnosti (od 18.6.1993)
 • prenájom náradia (od 18.6.1993)
 • zobraziť ukončené
 • obchodná činnosť - ojazdené motorové vozidlá (od 15.12.1994 do 17.5.1999)
 • obchodná č. - motorové vozidlá, autosú- čiastky (od 18.6.1993 do 17.5.1999)
 • obchodná č. - nábytok, elektrické spotrebiče, elektronika (od 18.6.1993 do 17.5.1999)
 • obchodná č. - strojné zariadenia. a technológie, poľnohospodárska technika (od 18.6.1993 do 17.5.1999)
 • obchodná č. - obuv, výrobky z kože, usní, textilu (od 18.6.1993 do 17.5.1999)
 • obchodná č. - domáce potreby, spotrebný a priemyselný tovar (od 18.6.1993 do 17.5.1999)
 • obchodná č. - drogéria, farby, laky, poľno- hospodárske produkty (od 18.6.1993 do 17.5.1999)
 • obchodná č. - potraviny, zelenina, ovocie, nápoje (od 18.6.1993 do 17.5.1999)
 • obchodná č. - drevo, drevené, kovové a hut- né výrobky, rezivo (od 18.6.1993 do 17.5.1999)
 • obchodná č. - stavebný materiál, zdravot- nícke potreby (od 18.6.1993 do 17.5.1999)
 • obchodná č. - živé zvieratá (od 18.6.1993 do 17.5.1999)
 • obchodná č. - ropné produkty, ropa, plechy (od 18.6.1993 do 17.5.1999)
 • obchodná č. - knihy, časopisy, noviny, su- veríny (od 18.6.1993 do 17.5.1999)
 • obchodná č. - zvukové nosiče-CD, LP, MC platne (od 18.6.1993 do 17.5.1999)
 • obchodná č. - tuhé palivo, pracovné nástro- je, ochranné pracovné prostriedky (od 18.6.1993 do 17.5.1999)
 • obchodná č. - kameň a výrobky z kameňa (od 18.6.1993 do 17.5.1999)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
Ďalsie právne skutočnosti
 • Dodatok zo dňa 27.12.1999 k spoločenskej zmluve.
 • Dodatok zo dňa 14.7.1998, ktorým bola spoločenská zmluva upravená v súlade so zák. č. 11/98 Z.z.
 • Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 9.1.1996. Stary spis: S.r.o. 3194
 • Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 14.11. 1994. Stary spis: S.r.o. 3194
 • Zmeny v zápise vykonané v súlade s dodatkom k spoločenskej zmluve zo dňa 8.8.1994. Stary spis: S.r.o. 3194
 • Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 27.5.1993 podľa § 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 3194
Uložené listiny
 • Výročná správa za rok 2022
 • Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Správa audítora 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
 • Výročná správa za rok 2021 - Správa audítora 1
 • Výročná správa za rok 2021
 • Schválená účtovná závierka za obdobie 01/2020 - 12/2021 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za obdobie 01/2020 - 12/2021 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
 • Výročná správa za rok 2020
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za obdobie 01/2019 - 12/2020 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za obdobie 01/2019 - 12/2020 - Účtovná závierka - časť 2
 • Výročná správa za rok 2019
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
 • Výročná správa za rok 2018
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Výročná správa za rok 2017.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.docx
 • Výročná správa za rok 2016.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Výročná správa za rok 2015.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1
 • Výročná správa za rok 2014.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2013.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
 • účt. záv. 2012+výr. správa + audit
 • účt. záv. 2011 + výr. správa + audit.
 • účt. záv. 2010 + výr. správa + audit
 • účt. záv. 2009+ výr.správa + audit
 • zápisnica z VZ
 • úplné znenie SZ
 • účt. záv. 2008 + výročná správa + audit
 • účt. záv. 2007+výr. správa+audít. správa
 • účt. záv. 2005 + výr. správa + audit.
 • účt. záv. 2004 + poznámky + výr. správa + audit. správa
 • účtov.záv.2001+výročná správa
 • účt.závierka rok 2000
Dátum aktualizácie
10.02.2024
Domény