Bytové hospodárstvo, s.r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
4211/S
Dátum vzniku
22.06.1993
Konanie menom spoločnosti
Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ samostatne.
Základné imanie
6 638,78 €
Predmety činnosti
 • správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
 • upratovacie a čistiace služby
 • montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených elektrických zariadení
 • prevádzkovanie pohrebísk
 • pohrebné služby vrátane prepravy zosnulých
 • nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla
 • prevádzkovanie internetovej čitárne
 • výroba kľúčov
 • oprava a údržba kancelárskych elektrických strojov a prístrojov a elektrických strojov a prístrojov pre domácnosť
 • kúrenárstvo
 • montáž určených meradiel
 • vodoinštalatérstvo
 • uskutočňovanie pozemných stavieb a ich zmien, stavebných úprav a udržiavacích prác
 • uskutočňovanie inžinierskych stavieb a ich zmien, stavebných úprav a udržiavacích prác
 • kovovýroba
 • stolárstvo
 • veľkoobchod v rozsahu voľných živností
 • správa trhoviska, tržnice a príležitostného trhu
 • predaj nápojov na priamu konzumáciu
 • maloobchod v rozsahu voľných živností
 • prenájom nehnuteľností vrátane bytového hospodárstva
 • stavebné inštalácie
 • maľovanie, lakovanie a sklenárske práce
 • murárstvo
 • sprostredkovanie obchodu
 • maloobchod so stavebným a inštalačným materiálom
 • realitné služby
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
 • konateľ:
 • MVDr. Radoslav Serbák
  Ľudmily Podjavorinskej 749/1
  5001 Revúca
  Slovensko
  Vznik funkcie: 01.03.2019
Dozorná rada
Ďalsie právne skutočnosti
 • . Zapisuje sa zmena v zmysle rozhodnutia jediného zakladateľa o zmene zo dňa 16.09.2003 a úplné znenie zakladateľskej listiny.
 • . Zapisuje sa úplné znenie zakladateľskej listiny v súlade so zákonom č. 500/2001 Z.z..
 • . Zakladateľ dňa 20.7.2001 schválil notárskou zápisnicou č. NZ 124/01 zo dňa 20.7.2001 zmenu zakladateľskej listiny.
 • . Spoločník dňa 19.3.1999 schválil zmenu zakladateľskej listiny.
 • . Dňa 28.7.1998 formou notárskej zápisnice č. NZ 327/98 bola schválená zmena zakladateľskej listiny v zmysle zák. č. 11/98 Z.z.
 • . Dňa 21.8.1997 formou notárskej zápisnice č. NZ 411/97 bola schválená zmena zakladateľskej listiny.
 • . Notárska zápisnica číslo N 327/94, Nz 261/94 zo dňa 25.8.1994 napísaná JUDr. Jozefom Farkašovským podľa zákona č. 513/91 Zb.
 • Spoločnosť bola založená notárskou zápisnicou spísanou dňa 26.1.1993 notárom JUDr. Jozefom Farkašovským podľa § 105 a nasl. zák.č.513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 3218 Stary spis: S.r.o. 10676
Uložené listiny
 • Zakladateľská listina
 • Podpisové vzory
 • ÚZ 2001
 • ÚZ 2002
 • zakladateľská listina
 • Účtovná závierka 2003
 • Výročná správa 2003
 • Správa audítora 2003
 • vyhlásenie spoločníka o zmene zakladateľskej listiny
 • živnostenský list
 • koncesná listina
 • správa audítora+účtovná závierka 2004
 • uznesenie mestského zastupiteľstva
 • výročná správa+správa audítora+účtovná závierka 2005
 • výročná správa+účtovná závierka 2007
 • správa audítora 2007
 • rozhodnutie spoločníka
 • podpisový vzor
 • výročná správa 2008
 • účtovná závierka 2008
 • správa audítora 2008
 • zápisnica z valného zhromaždenia
 • výročná správa 2009
 • ÚZ 2009
 • správa audítora 2009
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Uznesenie
 • Zápisnica z VZ
 • Dodatok k ZZ
 • Osvedčenie o živnost.oprávnení
 • Rozhodnutie jediného spoločníka
 • Uznesenie mest. zastup.
 • Uznesenie mest. zastupiteľstva
 • ZL úplné znenie
 • Vyhlásenie správcu vkladu
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum aktualizácie
25.04.2019
Domény