KONEX elektro, spol. s r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
3777/V
Dátum vzniku
15.11.1993
Konanie menom spoločnosti
Za spoločnosť konajú a podpisujú konatelia, každý samostatne.
Základné imanie
16 599,00 €
Predmety činnosti
 • montáž, rekonštrukcia, údržba elektrických zariadení (od 31.5.2007)
 • oprava vyhradených technických zariadení elektrických v rozsahu: E2 technické zariadenia elektrické s napätím do 1000 V vrátane bleskozvodov Triedy objektov: A objekty bez nebezpečenstva výbuchu (od 31.5.2007)
 • kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného prostredia a pracovného prostredia na účely posudzovania ich možného vplyvu na zdravie - meranie denného a umelého osvetlenia (od 31.5.2007)
 • vykonávanie nákladnej cestnej dopravy vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla (od 16.6.2006)
 • factoring a forfaiting (od 20.10.2003)
 • inžinierska činnosť vo výstavbe (od 20.10.2003)
 • veľkoobchod a maloobchod-elektrotechnické výrobky, výrobky hutníckeho a spotrebného priemyslu (od 15.11.1993)
 • sprostredkovateľská činnosť (od 15.11.1993)
 • poradenská činnosť v predmete podnikania (od 15.11.1993)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
Ďalsie právne skutočnosti
 • Spoločnosť je právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti: Obchodné meno: KONEX ELEKTRO TC s.r.o. Sídlo: Šafárikova 112, 048 01 Rožňava IČO: 36 171 620
 • Zmena spoločenskej zmluvy zo dňa 2.9.2003.
 • Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 31.8.2001.
 • Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 23.1.2000.
 • Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou, uzavretou dňa 5.10.1993 podľa zák. č. 513/91 Zb.
Uložené listiny
 • Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Správa audítora 1
 • Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Správa audítora 1
 • Výročná správa za rok 2021
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
 • Výročná správa za rok 2020
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Výročná správa za rok 2019
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
 • Výročná správa za rok 2018 - časť 2
 • Výročná správa za rok 2018 - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 3
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2017.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2016.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 4.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 3.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Výročná správa za rok 2015 - časť 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2015 - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 3
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 2.pdf
 • Výročná správa za rok 2014.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 3
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2013.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky - časť 3
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
 • Výročná správa 2012, správa audítora
 • Správa audítora 2011
 • Výročná správa 2010, správa audítora
 • Spoločenská zmluva-úplné znenie
 • Rozhodnutie štatut. org. o premene vkladu
 • Správa audítora 2009
 • Výročná správa 2009
 • Výročná správa 2008+zápis. z VZ
 • Správa audítora 2008
 • Výročná správa 2007, zápis VZ
 • Dodatok č. 5
 • Spoločenská zmluva
 • Zápisnica z VZ
 • Výročná správa 2006 a správa audítora 2006
 • Dodatok č. 4
 • Účtovná závierka za rok 2005, výročná správa 2005, Zápisnica
 • Výročná správa + správa audítora + účtovná závierka za rok 2004 - 1x
 • Účtovná závierka 2003, Zápisnica
 • Výročná správa 2003
 • Konsolid. účt. závierka, aud. správa 2002, Výročná správa
 • Zápisnica z MVZ zo dňa 2.9.2003 - 1x
 • Podpisový vzor: Doc. Ing. Ján Adamov CSc., Ing. Juraj Szövényi, Viera Lastomírska, Ing. Jozef Krivda, Ing. Jaroslav Čeplík - 1x
 • Dodatok č. 3 k SZ zo dňa 2.9.2003 - 1x
 • Úplné znenie SZ zo dňa 2.9.2003 - 1x
 • Zápisnica z MVZ zo dňa 24.4.2003 - 1x
 • Úplné znenie SZ - 1x
 • Dodatok č. 3 k SZ - 1x
 • Zápisnica z MVZ - 1x
 • Konsolid. účt. závierka, 2001, Výročná správa
 • Konsoli. účt. závierka, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000,
Dátum aktualizácie
26.02.2024
Domény