JUHAPHARM, s. r. o. - Podrobnosti

Vložka číslo
5369/V
Dátum vzniku
08.11.1994
Konanie menom spoločnosti
Za spoločnosť konajú a podpisujú konatelia, každý samostatne. Písomnosti zakladajúce práva a záväzky spoločnosti podpisuje konateľ tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
Základné imanie
6 640,00 €
Predmety činnosti
 • správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností (od 9.1.2024)
 • počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov (od 9.1.2024)
 • výroba zdravotníckych pomôcok (od 14.7.2020)
 • výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied (od 14.7.2020)
 • zadávanie klinického skúšania liečiv (od 14.7.2020)
 • výroba chemikálií, chemických vlákien, plastov, kaučuku a prípravkov z týchto materiálov (od 14.7.2020)
 • výroba priemyselných hnojív a dusíkatých zlúčenín, pesticídov a agrochemických produktov (od 14.7.2020)
 • výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied (od 17.9.2014)
 • výroba meracích, kontrolných, testovacích, navigačných, optických a fotografických prístrojov a zariadení (od 17.9.2014)
 • výroba komunikačných zariadení, spotrebnej elektroniky, počítačov a kancelárskych strojov (od 17.9.2014)
 • Manikúra - pedikúra (od 19.2.2014)
 • Reklamné a marketingové služby (od 19.2.2014)
 • prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu (od 1.3.2011)
 • služby súvisiace so skrášľovaním tela (od 1.3.2011)
 • kozmetické služby (od 3.11.2009)
 • poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni s individuálnou prípravou liekov (od 3.11.2009)
 • sprostredkovateľská činnosť (od 8.11.1994)
 • poradenská činnosť v oblasti obchodu, výrobe liečiv, kozmetických a dietetických prípravkov (od 8.11.1994)
 • prenájom (od 8.11.1994)
 • maloobchod a veľkoobchod: potraviny, nápoje, tabak, tabakové výrobky, ovocie, zelenina, kozmetické a dietetické výrobky, drogériový tovar, odevy, textil, obuv, hračky, bižutéria, suveníry, športové potreby, sklo, porcelán, keramika, priemyselný a spotrebný tovar, poľnohospodárske produkty, nerastné suroviny, stavebný materiál, autosúčiastky, náhradné diely, jednostopé a dvojstopé motorové vozidlá (od 8.11.1994)
 • veľkodistribúcia liečiv (od 8.11.1994)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
Ďalsie právne skutočnosti
 • Dodatok č.1 k spoločenskej zmluve zo dňa 15.10.1998. Spoločenská zmluva je upravená podľa zák. č. 11/98 Z.z.
 • Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 23. 9. 1994, uzavretou podľa zák. č. 513/91 Zb.
Uložené listiny
 • Osvedčenie o živnostenskom oprávnení.asice
 • Spoločenská zmluva.asice
 • Zápisnica z MVZ.asice
 • Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Osvedčenie o živnostenskom oprávnení 2.asice
 • Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia.asice
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • zápisnica z MVZ.zep
 • Zápisnica z VZ k ÚZ 2015
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1
 • Osvedčenie č. OU-KE-OZP1-2014/033375-2
 • Spoločenská zmluva
 • Zápisnica o MVZ
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
 • Osvedčenie_ŽR.zep
 • Spoločneská_zmluva_28.11.2013
 • MVZ_21_11_2012_JUHAPAHRM.zep
 • MVZ_28_11_2013_JUHAPHARM.zep
 • Účtovná závierka 2012
 • Účtovná závierka 2011
 • Účtovná závierka 2010
 • úplné znenie SZ
 • zápisnica z MVZ
 • Účtovná závierka 2009
 • ŽL č. OŽP-C/2009/09726-7
 • Rozhodnutie KSK č. 3431/2009-RU20-23437
 • Spoločenská zmluva-úplné znenie
 • Zápisnica z VZ
 • Účtovná závierka 2008
 • Účtovná závieka 2007
 • Vyhlásenie správcu vkladu
 • Podpisový vzor konateľov: RNDr.Zuzana Juhásová, Mgr. Pavol Juhás - 2x
 • Úplné znenie spoločenskej zmluvy - 2x
Dátum aktualizácie
10.02.2024