TECHNICKÉ SLUŽBY, spol. s r.o. Lipany - Podrobnosti

Vložka číslo
2214/P
Dátum vzniku
10.03.1995
Konanie menom spoločnosti
Za spoločnosť konajú konatelia, každý samostatne. Podpisovanie sa vykoná tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí konateľ svoj vlastnoručný podpis.
Predmety činnosti
 • Prenájom nehnuteľností spojení s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom (od 15.9.2021)
 • Prevádzkovanie parkovacieho automatu (od 15.9.2021)
 • prenájom hnuteľných vecí (od 17.7.2019)
 • poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve (od 8.9.2015)
 • poskytovanie služieb v poľnohopodárstve a záhradníctve (od 7.3.2015)
 • opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva (od 7.3.2015)
 • výroba jednoduchých výrobkov z kovu (od 7.3.2015)
 • podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom (od 7.3.2015)
 • prípravné práce k realizácii stavby (od 7.3.2015)
 • uskutočňovanie stavieb a ich zmien (od 7.3.2015)
 • dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov (od 7.3.2015)
 • poskytovanie krátkodobej pomoci pri opatere detí a starších osôb (od 7.3.2015)
 • organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí (od 7.3.2015)
 • čistiace a upratovacie služby (od 7.3.2015)
 • poskytovanie služieb pre rodinu a domácnosť (od 7.3.2015)
 • poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu (od 7.3.2015)
 • poskytovanie sociálnych služieb (od 7.3.2015)
 • zabezpečovanie služieb potrebných na prevádzku objektov, zariadení a budov (od 11.4.2006)
 • maloobchod a veľkoobchod v rozsahu voľných živností (od 12.10.2001)
 • ťažba dreva a pridružené služby (od 12.10.2001)
 • verejná zeleň, záhradníctvo (od 10.3.1995)
 • zobraziť ukončené
 • výroba a rozvod tepla a teplej úžitkovej vody (od 11.4.2006 do 15.8.2010)
 • oprava motorových vozidiel (od 12.10.2001 do 15.8.2010)
 • vodoinštalatérske práce (od 12.10.2001 do 15.8.2010)
 • kurenárske práce (od 12.10.2001 do 15.8.2010)
 • murárske práce (od 12.10.2001 do 15.8.2010)
 • oprava a údržba elektrických zariadení v rozsahu: objekty bez nebezpečenstva výbuchu, zariadenia s napätím do 1000 V vrátane bleskozvodov (od 12.10.2001 do 15.8.2010)
 • predaj jedov a žieravín v maloobchode (od 12.10.2001 do 15.8.2010)
 • dopravné zdravotné služby sanitkou (od 12.10.2001 do 15.8.2010)
 • kopírovacie práce (od 12.10.2001 do 15.8.2010)
 • faxové služby (od 12.10.2001 do 15.8.2010)
 • kamenárstvo (od 12.7.1996 do 15.8.2010)
 • výstavba, údržba a správa mestských komunikácii a verejných priestranstiev (od 10.3.1995 do 15.8.2010)
 • obchodná činnosť - kvety, okrasné dreviny, záhradkárske potreby, sakrálne predmety a predmety s náboženskou tématikou, spotrebný tovar, knihy, darčeková služba, semená, zeminy, hnojivá (od 10.3.1995 do 15.8.2010)
 • zber a likvidácia odpadov (od 10.3.1995 do 15.8.2010)
 • pohrebné a cintorínske služby vrátane prepravy zosnulých (od 10.3.1995 do 15.8.2010)
 • cestná nákladná doprava (od 10.3.1995 do 15.8.2010)
 • správa verejného osvetlenia (od 10.3.1995 do 15.8.2010)
 • výroba tepla (od 10.3.1995 do 10.4.2006)
Spoločníci
Výška vkladov
 • Mesto Lipany
  Vklad: 6 638,78 €
  Splatené: 6 638,78 €
Štatutárny orgán
Dozorná rada
 • Jozef Kanuščák
  Mlynská 690/18
  08271 Lipany
  Slovensko
  Vznik funkcie: 24.05.2019
  Názov funkcie: člen
 • Ing. Miloš Kožuško
  Námestie sv. Martina 728/93
  08271 Lipany
  Slovensko
  Vznik funkcie: 24.05.2019
  Názov funkcie: člen
 • Peter Fedák
  Mlynská 28
  08271 Lipany
  Slovensko
  Vznik funkcie: 23.05.2016
  Názov funkcie: člen
 • Peter Kandráč
  Rovinky 11
  08271 Lipany
  Slovensko
  Vznik funkcie: 23.05.2016
  Názov funkcie: člen
 • Ing. Stanislav Reištetter
  Rovinky 32
  08271 Lipany
  Slovensko
  Vznik funkcie: 23.05.2016
  Názov funkcie: člen
Ďalsie právne skutočnosti
 • Dodatok č.3 zo dňa 22.11.2002 k zakladateľskej listine.
 • Dodatok č.2 zo dňa 2.4.2001 k zakladateľskej listine.
 • Dodatok č. l k zakladateľskej listine zo dňa 2.7.1996 Stary spis: S.r.o. 5928
 • Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 17.2.1995 číslo N 37/95, Nz 45/95 podľa § 105 a nasl. ust. zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 5928
Uložené listiny
 • Účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
 • Súhlas s ustanovením do funkcie_Visnovsky_01072021.asice
 • Uznesenie zastupitelstva 24062021_312021.asice
 • Zapis z VZ_26052021.asice
 • Úplne znenie zakladateľskej listiny 22032004.asice
 • Osvedcenie o ZO.asice
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • zápisnica z VZ
 • osvedčenie
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • rozhodnutie jediného spoločníka
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
 • účt. záv. 2006
 • účt. záv. 2005
 • živnost. list
 • dodatok č. 4
 • úplné znenie ZL
 • účt. záv. 2004 + výr. správa
 • účt.záv. 2003+výročná správa+audit.
 • podpisový vzor - J.Toporcerová, V. Babjak
 • 2x účtovná závierka 2002+výr.správa+správa audit.
 • podpisový vzor konateľa
 • not.zápisnica N 712/02-dodatok č. 3
 • 2x účtovná závierka 2001+príloha+audit+výr.správa
Dátum aktualizácie
16.04.2024