Nábytok Prešov, a.s. - Podrobnosti

Vložka číslo
220/P
Dátum vzniku
01.07.1995
Konanie menom spoločnosti
V mene akciovej spoločnosti konajú všetci členovia predstavenstva. Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva a to tak, že k tlačenému alebo písanému obchodnému menu pripoja svoj podpis.
Predmety činnosti
 • stolárstvo (od 6.2.2019)
 • prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu (od 6.2.2019)
 • faktoring a forfaiting (od 6.2.2019)
 • vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti (od 6.2.2019)
 • poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve (od 6.2.2019)
 • prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení (od 6.2.2019)
 • uskutočňovanie stavieb a ich zmien (od 6.2.2019)
 • inžinierska činnosť (od 6.2.2019)
 • sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť) (od 6.2.2019)
 • organizovanie športových podujatí (od 6.2.2019)
 • vedenie účtovníctva (od 6.2.2019)
 • prípravné práce k realizácii stavby (od 6.2.2019)
 • diagnostika a opravy cestných motorových vozidiel (od 6.2.2019)
 • dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov (od 6.2.2019)
 • maloobchod a veľkoobchod v rozsahu voľných živností (od 10.5.2002)
 • autoparkovacie služby (od 10.5.2002)
 • demolačné, búracie práce a prípravné práce pre stavbu (od 10.5.2002)
 • skladovanie a uskladňovanie (od 10.5.2002)
 • prenájom nehnuteľností, pokiaľ sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby spojené s prenájmom (od 10.5.2002)
 • správa nehnuteľností (od 10.5.2002)
 • podnikateľské poradenstvo (od 10.5.2002)
 • reklamná činnosť (od 10.5.2002)
 • upratovacie práce (od 10.5.2002)
 • sprostredkovanie obchodu, služieb a dopravy (od 10.5.2002)
 • kopírovacie služby (od 10.5.2002)
 • vydavateľská činnosť (od 10.5.2002)
 • sekretárske práce (od 10.5.2002)
 • prenájom hnuteľných vecí (od 10.5.2002)
 • príprava a predaj na priamu konzumáciu: tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál (od 10.5.2002)
 • záhradnícke práce - sadové úpravy (od 10.5.2002)
 • usporadúvanie a organizovanie kultúrnych, spoločenských podujatí a výstav (od 10.5.2002)
 • inzertná činnosť (od 10.5.2002)
 • prenájom reklamných plôch a výroba reklamných plôch (mimo elektro) (od 10.5.2002)
 • požičiavanie videa, videokaziet a CD (od 10.5.2002)
 • fotografické služby, natáčanie videokamerou (od 10.5.2002)
 • prenájom a leasing priemyselného, spotrebného tovaru a automobilov (od 10.5.2002)
 • ubytovanie (od 10.5.2002)
 • veľkoobchodný a maloobchodný predaj alkoholických a nealkoholických nápojov, tabaku a tabakových výrobkov (od 18.3.1996)
 • predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečných nápojov, koktailov, vína, destilátov, piva (od 18.3.1996)
 • obchodná činnosť s bytovými doplnkami, nábytkom, kobercami (od 28.6.1995)
Akcie
 • Forma: akcie na meno
 • Hodnota: 33,19 €
 • Počet: 205046
 • Podoba: zaknihované
 • Dátum od: 17.03.2009
Štatutárny orgán
Dozorná rada
 • Mária Ferencová
  Sekčovská 1515/37
  08001 Prešov
  Slovensko
  Vznik funkcie: 05.06.2023
 • Marko Ferenc
  Bezručova 11819/11
  08001 Prešov
  Slovensko
  Vznik funkcie: 05.06.2023
 • Jozef Baran
  368
  08201 Kendice
  Slovensko
  Vznik funkcie: 05.06.2023
Ďalsie právne skutočnosti
 • Zmena stanov a.s., schválená mimoriadnym valným zhromaždením zo dňa 27.8.2002.
 • Zmena stanov a.s., schválená mimoriadnym valným zhromaždením dňa 12.2.2002.
 • Zmena stanov a.s., schválená mimoriadnym valným zhromaždením dňa 31.3.2000.
 • Zmena stanov a.s. schválená mimoriadnym valným zhromaždením zo dňa 8.1.1999.
 • Zápisnica č. 5 zo zasadnutia dozornej rady a.s. zo dňa 2.5.1996.
 • Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením dňa 15.12.1995.
 • Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 8.6.1995 podľa zák.č.513/ 91 Zb. na základe rozhodnutia MSPNM SR č. 136 zo dňa 14.9.1994 o privatizácii podniku Nábytok Prešov, štátny podnik, Masarykova 8, Prešov. Stary spis: Sa 618
Uložené listiny
 • Účtovná závierka za rok 2023 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
 • zápisnica z MVZ
 • súhlas s menovaním do funkcie
 • podpisový vzor
 • Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
 • Výročná správa za rok 2020
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Výročná správa za rok 2019
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Výročná správa za rok 2018
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • úplné znenie stanov
 • osvedčenie
 • Výročná správa za rok 2017.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2016.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 3.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2015.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Výročná správa za rok 2014.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora.jpg
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení.doc
 • Výročná správa za rok 2013.doc
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
 • Zápisnica z VZ
 • účt. záv. 2012 + výr. správa + audit.
 • účt. záv. 2011+výr.správa+audit
 • účt. záv. 2010 + výr. správa + audit.
 • účt. záv. 2009 + výr. správa + audit
 • účt. záv. 2008 + výr. správa + audit,.
 • účt. záv. 2007 + výr. správa + audit.
 • účt. záv. 2006 + výr. správa + audit.
 • účt. záv. 2005
 • účt. záv. 2004 + výročná správa + správa audítora
 • účt.záv. 2003+výr.správa+audit.
 • 2x účtovná závierka 2002+auditor.správa+pozn
 • 2x výročná správa
 • not.zápisnica č. 599/02
 • 2x výročná správa 2001
 • notárska zápisnica N 110/02
Dátum aktualizácie
09.07.2024
Domény