Domäsko s.r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
27305/S
Dátum vzniku
01.01.1996
Konanie menom spoločnosti
V mene spoločnosti koná konateľ samostatne, a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
Predmety činnosti
 • výkon povolania prevádzkovateľa nákladnej cestnej dopravy s počtom vozidiel: 45 (štyridsaťpäť) vozidiel s hmotnosťou nad 3,5 t a 2 (dve) vozidlá s hmotnosťou do 3,5t. (od 23.4.2024)
 • mäsiarstvo (od 22.2.2022)
 • chov úžitkovej hydiny - brojlerových kurčiat (od 19.11.2014)
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (od 1.12.2009)
 • sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu (od 1.12.2009)
 • sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb (od 1.12.2009)
 • skladovanie (od 1.12.2009)
 • baliace činnosti, manipulácia s tovarom (od 1.12.2009)
 • poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu (od 1.12.2009)
 • počítačové služby (od 1.12.2009)
 • služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov (od 1.12.2009)
 • prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom (od 1.12.2009)
 • prenájom hnuteľných vecí (od 1.12.2009)
 • administratívne služby (od 1.12.2009)
 • vedenie účtovníctva (od 1.12.2009)
 • reklamné a marketingové služby (od 1.12.2009)
 • prieskum trhu a verejnej mienky (od 1.12.2009)
 • činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov (od 1.12.2009)
 • predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, vína a destilátov, zmrzliny, ak sa na jej prípravu používajú priemyselne vyrábané koncentráty a mrazené krémy, tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh, ako aj bezmäsitých jedál (od 25.2.1999)
 • maloobchodná činnosť s mäsom a mäsovými výrobkami, s potravinovými produktami a nápojmi (od 29.12.1995)
 • poradenská a sprostredkovateľská činnosť v obchode (od 29.12.1995)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
Ďalsie právne skutočnosti
 • Zmena zakladateľskej listiny zo dňa 29.7.2002.
 • Dodatok k zakladacej listine spísaný vo forme notárskej zápisnice č.k. N 418/98, Nz 418/98 zo dňa 9.6.1998 v Notárskej kancelárii Stanislava Furdu-notára, so sídlom v Košiciach, ul. Milosrdenstva č. 11.
 • Zmena zakladateľskej listiny formou notárskej zápisnice N 248/97, Nz 248/97 zo dňa 23.6. 1997 napísanou JUDr. Stanislavom Furdom, notárom so sídlom v Košiciach.
 • Spoločnosť preberá ku dňu 31.8.1997 majetok, práva a záväzky spoločnosti MONEX, s.r.o. IČO: 31 657 338 pôvodne zapísanej v obchodnom registri Banská Bystrica zrušenej bez likvidácie na základe zlúčenia podľa ust. § 69 ods. 5 zák. č. 513/91 Zb.
 • Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice číslo N 345/95, Nz 333/95 zo dňa 17.11.1995 napísanou JUDr. Stanislavom Furdom, notárom v Košiciach podľa § 105 a nasl. ust. zákona č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 7174
Uložené listiny
 • Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Správa audítora 1
 • Výročná správa za rok 2022
 • Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Správa audítora 1
 • Výročná správa za rok 2021
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
 • 211012_Domäsko s.r.o._Osvedčenie o živnostenskom oprávnení.asice
 • spoločenská zmluva_sken.asice
 • zápisnica_sken.asice
 • Výročná správa za rok 2020
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
 • Výročná správa za rok 2019
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
 • Rozhodnutie jediného spoločníka .asice
 • Spoločenská zmluva .asice
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Rozhodnutie jediného spoločníka
 • PV - MVDr. Brna, PhD
 • Úplné znenie ZL
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2017.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 3.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 4.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Zápisnica z VZ o 10.00 hod
 • Vzdanie sa funkcie - p. Vražba
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2016.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Zápisnica z VZ
 • Listina prítomných spoločníkov
 • SZ.zep
 • rozhodnutie.zep
 • vyhlásenie.zep
 • podpisový vzor Vražba.zep
 • podpisový vzor Kovačič.zep
 • rozhjodnutie.zep
 • spol.zmluva.zep
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2015.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Výročná správa za rok 2014.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka.pdf
 • zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia
 • úplne znenie spoločenskej zmluvy
 • zápisnica z MVZ
 • úplné znenie SZ
 • podpis. vzor - Ing.D.Kovačič
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
 • rozhodnutie spoločníkov
 • podpisový vzor - A. Gažo
 • účt. záv. 2012 + výr. správa + audit.
 • rozhodnutie mimo VZ
 • podpisový vzor Ing. J.Mlích
 • účt. záv. 2011+výr.správa+audit
 • rozhodnutie jediného spoločníka
 • podpisový vzor - J. Pástor
 • vyhlásenie konateľa
 • účt. záv. 2010 + výr. správa + audit.
 • účt. záv. 2009 + výr. správa + audit
 • účt. záv. 2008 + výr. správa + audit,
 • rozhodnutie spoločníka
 • živnost. list 15 x
 • znalecký posudok č. 79/2008
 • podpisový vzor - P. Čerňanský
 • zmluva o predaji časti podniku
 • znalecký posudok č. 4/2008
 • účt. záv. 2007 + výročná správa + správa audítora + stanovisko DR
 • podpisové vzory - M. ´Ťapay, F. Leňo
 • rozhodnutie jediného spoločníka + úplné znenie SZ
 • podpisový vzor - P. Beták
 • účt. záv. 2005 + výr. správa + audit.
Dátum aktualizácie
17.05.2024