Stromboli, s.r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
7421/V
Dátum vzniku
08.01.1996
Predmety činnosti
 • zobraziť ukončené
 • obchodná činnosť (veľkoobchod a maloobchod) s nábytkom, svietidlami, žalúziami a podlahovinami, s poľnohospodárskymi základnými produktami a živými zvieratami, s obilím, osivom a krmivom, s kvetmi a rastlinami, so surovými kožkami a kožami, s potravinami, nápojmi a tabakom, so zeleninou, ovocím a zemiakmi, s mäsom a mäsovými výrobkami, s mliekarenskými výrobkami, vajciami, olejom a tukmi, s cukrom, čokoládou a s cukrovinkami, s kávou, čajom, kakaom a korením, s textilom, s odevami a obuvou, s elektrickými prístrojmi pre domácnosť vrátane rozhlasových a televíznych prístrojov, s porcelánom a sklenenými výrobkami, tapetami, lakmi, náterovými hmotami, čistiacimi prostriedkami, s kozmetickými výrobkami, s nepoľnohospodárskymi medziproduktami, odpadom a šrotom, s pevnými, tekutými a plynnými palivami a príbuznými výrobkami, s kovmi a kovovými rudami, s drevom a stavebnými materiálmi, so železiarským tovarom, inštalatérskym a vykurovacím zariadením, so strojmi, technickými potrebami, so stavebnými strojmi, so strojmi pre textilný priemysel, so šijacími a pletacími strojmi, s kancelárskymi strojmi a zariadením, strojmi pre obchod a lodnú plavbu, s poľnohospodárskymi strojmi vrátane príslušenstva, náradia, poľnohopodárskymi traktormi, s papierenským tovarom (od 8.1.1996 do 25.4.2013)
 • skladovanie (od 8.1.1996 do 25.4.2013)
 • leasing spojený s financovaním (od 8.1.1996 do 25.4.2013)
 • činnosti v oblasti nehnuteľností (od 8.1.1996 do 25.4.2013)
 • činnosti v oblasti nehnuteľností s vlastným alebo prenajatým majetkom (od 8.1.1996 do 25.4.2013)
 • nákup a predaj nehnuteľností (od 8.1.1996 do 25.4.2013)
 • prenájom nehnuteľností vrátane bytového hospodárstva (od 8.1.1996 do 25.4.2013)
 • realitné agentúry (od 8.1.1996 do 25.4.2013)
 • podnikateľské poradenstvo (od 8.1.1996 do 25.4.2013)
 • inžinierska činnosť (od 8.1.1996 do 25.4.2013)
 • veľtrhy a zábavné parky (od 8.1.1996 do 25.4.2013)
 • reklamná a propagačná činnosť (od 8.1.1996 do 25.4.2013)
 • predaj dvojstopových motorových vozidiel (od 8.1.1996 do 25.4.2013)
 • montáž nábytku (od 8.1.1996 do 25.4.2013)
Ďalsie právne skutočnosti
 • Spoločnosť bola vymazaná na základe uznesenia Okresného súdu Košice I č.k. 28CbR/99/2011-35 zo dňa 19. februára 2013.
Uložené listiny
 • Uznesenie OS KE I č. k. 28CbR/99/2011-35
 • Potvrdenie o vykonaní zápisu - výmazu
 • Rozhodnutie jediného spoločníka
 • Úplné znenie Zakladateľskej listiny
 • Podpisový vzor konateľa - Rudolf Rondzik
 • Zakladateľská listina
 • Rozhodnutie konateľa o premene menovitej hodnoty vkladov do ZI a ZI a o zmene ZL
 • Zakladateľská listina vrátane dodatku č. 4
 • Zápisnica z VZ
 • Podpisový vzor – Ing. L. Vilner
 • Podpisový vzor prokuristu – Ing. A. Hrehovčík
 • Vyhlásenie o rozsahu splatenia ZI
 • Účtovná závierka 1997
 • Účtovná závierka 1998
 • Účtovná závierka 1999
 • Účtovná závierka 2000
 • Účtovná závierka 2001
Dátum aktualizácie
15.06.2024
Domény