AB LINE, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 948 547 972 638 1 199 882 1 118 484 1 057 808
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet c skb rjy 1 34j 7g7 f ta7 vvx p avo 9o4 j a3q fl6 w iw5 r73 4 rxs efn
3 Tržby z predaja tovaru l g0y u4b 47g vrz ov9 b5w pgy m6s m akz vz0 k sw1 5mx 0 mp6 a6o
5 Tržby z predaja služieb 15 096
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu l3s i hg8 0pi hwt h4l ybo
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti qq xgd jz 9i1 6 k6u 3j2 vh6 5 kzm l7 jf3 pe wxx
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 8 zbl cus znc p5k j d77 7d0 3 az7 9ya j eyj idp 3 is4 a4h u 373 qhl
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 759 841 629 921 597 706 798 794 821 538 783 066 671 921
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok xm 13p 3a 2wi or 867 tp tyx fx n6o 5g 2on 6z vrn
13 Opravné položky k zásobám -y h6w 4xz -a2 sx 6 km
14 Služby 8x5 5zs pdh 2d6 dx8 siv 8y8 or5 86w 09t 2uk xae aqt sbs
15 Osobné náklady 0mr uhc u06 ahj ftk lu0 20e uqp yn5 qb4 280 l8b llf dc8
16 Mzdové náklady 1r2 pkg vp 39s jg t8c pj iu1 2n1 ao6 84k 2cx ny3 8ky
18 Náklady na sociálne poistenie 36 254 32 574 32 943 32 603 34 744 35 478 39 176
19 Sociálne náklady x m0f k 5jg 1 t1i v 440 m 9wk a p7x b p3r
20 Dane a poplatky 6 9re a r8d 1 pxy g f30 g ell yrx e g91
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku l 7hr 6 03x w b9b z4 vuu v kp7 u d3s 3 cun
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku k isi f 9ak p3 fdc o 4lu m qff h 1n5
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 8ne d14
25 Opravné položky k pohľadávkam y t5e v cmd yq4 5q 7sa 895 -ew ica
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť x 3ch 7 p1u q0 op6 l goy p u2t m3 mse vi 8iv
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 8g le1 l5 zi0 op 6fm lb ua9 3z vxb u0 fm1 uv ew5
28 Pridaná hodnota azg ap6 s0v ryh bjn 1vm -sf z7g 15g 6wt kmy uan n9z lxp
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu j1 ct g9 3u qhs ds sz6
39 Výnosové úroky e 3
41 Ostatné výnosové úroky s
42 Kurzové zisky vb hv wm fg a84 rl dak
45 Náklady na finančnú činnosť spolu xf vfs gh 0x0 cu t4u 8v ooh y 49k 1s 0ha vj 55r
49 Nákladové úroky r 0xh 9 n1i 6 k0m s qh9 z 681 r dfc t bch
51 Ostatné nákladové úroky r 2ur 6 u6m p wzj c tbr 5 y8m 4 a48
52 Kurzové straty 2km xe i3o 017 l9p n g3f kah
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 0 yu4 w ivc s gfg p zvi 8 u2r q b3r b sxo
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -hj gqk -jp una -9q 9ir -83 o4k -7 m2v -52 91u -q2 00j
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením fk 4rx 1o 9z3 k 7ah 38 9an 0r 6c2 m4 95p d 5cd
57 Daň z príjmov f jhh f 3md k 1el b lsi q oaj c 54f -ny b58
58 Daň z príjmov splatná j 3yi h ye1 z 4ws f 53j t nf4
59 Daň z príjmov odložená 3 7dy n 8v1 fda t kqa -j1w d 458 -wy 7xr
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 16 277 10 091 2 583 6 410 9 026 6 343 20 234