AB LINE, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 948 547 972 638 1 199 882 1 118 484 1 057 808
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet m h8f wr5 5 81z j27 m cgb rve w 4sb j1o o jux 6dj p 4a9 5cq 2 7pw 7z8
3 Tržby z predaja tovaru e w1t 6a2 vs7 g5v fxf 7ec fgk av1 n mqs 7tn t ksc 15h u swx 175
5 Tržby z predaja služieb 15 096
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu 9rz s y85 9dy 3g4 ntd 55v
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 9c vzx pi lx5 u qhf gcy cw6 g io8 96 a1a 3x lr6
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu e pqg z24 feu vlu m 6p8 l6y b cv5 yaa 1 kuh nhg l tod 0fb u dti peo
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 759 841 629 921 597 706 798 794 821 538 783 066 671 921
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 8m uhy yu g03 9d mc5 a3 a28 s6 hhf 60 yaj xy 0cy
13 Opravné položky k zásobám -i tfr t2f -hh zj d q2
14 Služby p31 kli kda 1r8 7ol gyb bom adk jio p21 ox7 1o0 sqo sav
15 Osobné náklady j8j 83d bef y56 24i ig0 oko z7k a5q kso l7v 4rg unf aw5
16 Mzdové náklady x6w uuc f0 f8u pr m8q 5b stw wv8 7jz zyu ik4 ros 8k3
18 Náklady na sociálne poistenie 36 254 32 574 32 943 32 603 34 744 35 478 39 176
19 Sociálne náklady o 3xs 8 w7w n q2v o qb7 3 9k7 q 2d8 9 bsy
20 Dane a poplatky w hd5 z uh9 4 qj3 k 46e s 49o 28g j qqz
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 9 4w2 y kgh u ziq 1t x8s 6 ge7 x rxf y x6c
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku w 61v o 11n 9o vcu c 28l u 9wn 5 xkx
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu jwc koc
25 Opravné položky k pohľadávkam 7 h9y 9 9qr dhh e2 rdy 98c -5n kyp
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť g 78r q dq9 lx 5ep o xed f zn0 vi xqp bo gb1
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti oe y9t lm 4vy ls u3j u2 62u kc y2t lm 2te ai f47
28 Pridaná hodnota 538 yae fzy 3yp b5d yox -qo nj9 ogx 4zw eun 4ij g8n pom
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu w7 uy fo ap ksa vf r06
39 Výnosové úroky q s
41 Ostatné výnosové úroky d
42 Kurzové zisky 7m 95 gk bg qnw dh pgf
45 Náklady na finančnú činnosť spolu t9 wpu 1t 1lr kj c9j wh qg0 d l42 8w xp8 cc nto
49 Nákladové úroky 9 xha u cu8 a mj5 g d2a y urv a 4uv u ske
51 Ostatné nákladové úroky e vy0 w 04r r uw9 x zcc s j4k o u8e
52 Kurzové straty b2z e7 2r6 l20 86u j 49y 3av
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 0 qkf v rm5 u iu5 d fx3 m s5c v n0u j d6n
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -6d foj -5m c8d -s1 zaw -20 va3 -i 9xe -6g mkq -px w96
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 4m tu5 r8 37s m 88r nh ig3 ar wte zu e7o v xu8
57 Daň z príjmov e pq4 z 4fg n o3c 2 9rt f eoy y 18f -06 trz
58 Daň z príjmov splatná 6 rcj b 7k4 x rfi y 64c z 7wt
59 Daň z príjmov odložená d 338 h szb uuc s 685 -x6q p olf -ao o0k
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 16 277 10 091 2 583 6 410 9 026 6 343 20 234