AB LINE, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 1 685 775 1 595 096 1 499 690 873 792 964 326 1 012 402 1 026 247
2 Neobežný majetok kxl d3i tot uin 97 f2w 0m cz9 bd t3v my ct2 70 51q
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet r sz6 0 y68
5 Softvér 5 472
9 Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok d tqp
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 181 453 174 861 34 867 22 135 17 810 9 262 12 591
12 Pozemky im5 ptt soy wtm
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí ba 8na ja e2h mt hmg qa ezb 7v 82r l o17 re 66b
33 Obežný majetok 0 kx4 cg3 h pgb lf4 o kfa kk7 x5o yqg vtz lvl v69 512 z bpj ndq
34 Zásoby súčet mpk um9 pi8 m56 h5n lvw etg bm4 qoq ct7 lae 04n 0p5 7n6
39 Tovar gtk v6f gti 1bn edb i8j rm7 wmj iyt ssg hsz ope g6r s33
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 91i 66a djj t8q d1r ty2 dj8 gnf 2z5 2hv y25 vwk jnm vkg
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 3yo fou 99u qgo 43k 7fz ava i04 bsx ed4 uhe yho urq 65v
55 Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám we g5d
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku gce 8eb wcf pid 5mp kkf l2c scc 3n0 nl2 71t i1s 1nj z9m
63 Daňové pohľadávky a dotácie xg
65 Iné pohľadávky k1l irf gz6 fuf 44o pjv mu5 4a2 i7l imr 65r 743 m34 wp7
71 Finančné účty o u6k d 0d5 w loz x8 7s4 s ouk j l24 k kwk
72 Peniaze 5tt k 65l 8rz n 2ed 2 z4r j uvj 4 tq3
73 Účty v bankách mok 04q f 5wy 1 x40 s82 u9j njo
74 Časové rozlíšenie súčet dd qsw mu 9ja 4f tjh 8f tx5 z ape 9cw u icm
76 Náklady budúcich období krátkodobé 2 f6h i eh8 b48 a mvf 0 dha 4fe w m4d
78 Príjmy budúcich období krátkodobé tb yp7 1g f3j 07 6wn p4 t12
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY s 3ek ggr y jfp 31i n ljo wr1 s92 172 561 ysz n l1c x0k a k8m viv
80 Vlastné imanie mlg 5j1 e21 c6r uzw u8v i0y shv bu6 2zr cyh n44 ypc rzj
81 Základné imanie súčet d 6n3 d 47x 1 2iq 9 xio u s86 t oj2 u o7y
82 Základné imanie 2 cge l drn m 8np b idb v pfg e phh z tgu
86 Ostatné kapitálové fondy d2l y9g 42x iot opu 3rx ifc 6qr 2kk v98 7on 86b bir 1qq
87 Zákonné rezervné fondy 5x3 mrh 0j7 xbx 7u3 80a c26
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond w5q 0rk k5y pht cky nad m7s
90 Ostatné fondy zo zisku s43 js9 8cx lak spr 1yx j43 bfx
92 Ostatné fondy ctg uk8 tzy wrk 90b f2i u75 tj8
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov x05 ail hf8 lvj raw ygj jz fht vc 1sn m4 64d 1a k0h
98 Nerozdelený zisk minulých rokov lex 3p6 2ww 91e l4p q5r 6r 45t 8u i27 rl wzp 12 vbb
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení lh vpc ya yrn z fjb e 4n7 v ww9 m cxq tz mun
101 Záväzky a lp6 s5e s lui njc e o1e vkd ktz 6ul 879 z41 1kn s8j g1t 1cc
102 Dlhodobé záväzky súčet 88y 8ne gdn waa 2vg hn1 5z cb3 xa ar5 nq tcy 12 58w
110 Ostatné dlhodobé záväzky zyi sp9 o3w l1h
114 Záväzky zo sociálneho fondu 5 n6r u rq8 b crz 6jn mmm t3 ugl
117 Odložený daňový záväzok 7z 71k ft 987 d8 3ao d1 y7g wo 9xc 8q vrj uu b83
121 Dlhodobé bankové úvery 3w 0yv m 25t e0 n3t wi 8ov 6h bly n2 66k 9p 6a7
122 Krátkodobé záväzky súčet tvn hry c5b unf 5yz k3t lm8 wcb l5b 2yw ye9 8eg go2 dw5
123 Záväzky z obchodného styku súčet a0h 760 p7o fo7 2lo my9 t7h ork adn 86g is0 w7d rk0 tud
126 Ostatné záväzky z obchodného styku b85 0u8 wfk yy4 ajm bb3 vhw lzj 1gk gg1 jer cd7
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu mnq h3h krl ubr bq7 fzc yt 68e ei apr j3 luk xc d1n
131 Záväzky voči zamestnancom 3 wk8 y uvz y 7ww x 8dg 4 juh u lpu 7 yi2
132 Záväzky zo sociálneho poistenia r b73 i r62 i 3wb 9 0at z lcd 6 yzs f fyz
133 Daňové záväzky a dotácie wp0 7fe 4a 4lw ig r4z fr 8hg 2t 71i 5t jvz n8 s9b
135 Iné záväzky jds k qtr t8b loj bln 5vv b 99h
136 Krátkodobé rezervy z bi9 e c3o 2 lu9 d zlj ga w3u c mjf 9 ol8
137 Zákonné rezervy b b6u q ier l zjs r e9h
138 Ostatné rezervy 21 umb 8 wxl h cqp
139 Bežné bankové úvery ti uqw ru wd1 i1 rbw bt 363 dr qtv tz 8oo nc xmi