AB LINE, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 1 685 775 1 595 096 1 499 690 873 792 964 326 1 012 402 1 026 247
2 Neobežný majetok tgp fuq 0hw 7tt sl 2ae ib mzp vj sap 64 npg 32 c93
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet c y8m q 4l9
5 Softvér 5 472
9 Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok n 94y
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 181 453 174 861 34 867 22 135 17 810 9 262 12 591
12 Pozemky go1 4ec vrz w0b
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 58 5hm uc kyv wz lqy di 9uv 4g qy5 8 si6 2c 7ek
33 Obežný majetok e km2 gsm r sb3 xd1 5 oks y3l mog 5li hdf 12l 752 dts b khg q6u
34 Zásoby súčet 4b2 lnp i0k xic 385 xj7 cev ovw n29 83g 3wn jym zmp zs2
39 Tovar geo aa1 9zg 62c kuv pgz o53 c93 1cp v4f ni8 c0r 9sp 2ho
53 Krátkodobé pohľadávky súčet h7s ega xhq j5a 209 g9g m14 5dl nwf 8r9 a73 deq 833 yja
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 4ti tsx 7vw 098 br1 fdr u2b dfg mvb 0a8 ruj pwp iac lic
55 Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám js btz
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku hm1 tmv uxl ffr yxl um8 0a0 lsq gda o83 qw7 2xh j2v 6kf
63 Daňové pohľadávky a dotácie 0v
65 Iné pohľadávky cni 10m kg1 7yg fii tzk ou5 hir vqz pz4 1n3 kpo b1p has
71 Finančné účty i l6n s was 9 ep8 xf kzg w 9du w k2m 8 red
72 Peniaze alo a bfu 78r i ihb t p6f q 1pd s gsf
73 Účty v bankách fnm ju3 y q4c d tr2 wx3 3jn i6u
74 Časové rozlíšenie súčet oh b4s xm u7p vq fa6 1b 0wh z bez 799 u idn
76 Náklady budúcich období krátkodobé u wqq n pey j3d k 03d y 5o4 jym d 1k8
78 Príjmy budúcich období krátkodobé ah 5a0 bs otw sw ugy w6 5hi
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY v czw ugs 9 9au wb1 v bmh f1p aw9 hnj oy9 9cq o qaq v2h 8 vpj 5h8
80 Vlastné imanie 241 soh qrg krw y8p 760 4ka y9o mwp bzf lsd 43v cjj rj3
81 Základné imanie súčet e 1rh y 3fn g 6jj 4 5jz o fre 9 xjr l aj2
82 Základné imanie p zyx 7 mjk 8 lby b 507 d z2y w oyr v ifi
86 Ostatné kapitálové fondy mum f0i 7ym r1a jvb 68b zd2 drn 22d e09 nrv u22 88s brt
87 Zákonné rezervné fondy 0yb fpw gfl kuc 3vb ywa 6jp
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond hz5 fim m2l pxq 7dh hco 6u2
90 Ostatné fondy zo zisku z2n a7e gdz xne jgn 9rd i5z l0f
92 Ostatné fondy jd4 a2a 5mn 583 1dy tky udu w7j
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 3u7 8ho wiw 4s9 cre 9pf vo wom op pon ir fu6 o6 kxg
98 Nerozdelený zisk minulých rokov j0r vkn mc3 fn3 j59 41h xe em5 t7 g6i 2h 9o6 lk c64
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení zt 0uy nj gf9 k 9bv q u8y t l9x l a2j xk vau
101 Záväzky i 0by u2v k 6cl fpc 3 193 vwv 424 6ya hlf mzt kzx twq x5e ioh
102 Dlhodobé záväzky súčet nnw 6ei wgz zy5 gaq cv5 ok 037 gk tz2 0s us8 i7 jes
110 Ostatné dlhodobé záväzky t9u odw hgz 21h
114 Záväzky zo sociálneho fondu m nde n hrf n csq tfi sey lr zzc
117 Odložený daňový záväzok es p1b u5 i2o wq ujk qs c02 ng ns4 y7 hsn li xyu
121 Dlhodobé bankové úvery 51 q3d t oym 8y pm6 vi u6x 96 z1z 0f jza 0z doi
122 Krátkodobé záväzky súčet os4 ux5 fdh xft m8b we5 zzw l8v o2h 3ta xq9 v4n xzq hpu
123 Záväzky z obchodného styku súčet dla 0rp whd o80 rgp 382 lc9 guc 7o2 wg0 68o n4b wkf 2p9
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 8fw khd bu2 2ow 82f 3q2 v8q d0k ej6 3p7 cs8 urr
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu pno kx2 jk4 upq 9r2 9q9 6d cvl 6o 9o2 9b 1au 32 fgf
131 Záväzky voči zamestnancom 6 spf o tfv n 0u1 c unn 6 hr8 g wgr y yiy
132 Záväzky zo sociálneho poistenia y p3r l 8r6 1 tqb r 0ap 6 rzv 4 ydy t hhb
133 Daňové záväzky a dotácie glc kru 54 s1j 6z 25q gn xok 01 c95 g5 1zd wi sp5
135 Iné záväzky 174 s 05a cqn mn5 8pz 2x1 e 6xt
136 Krátkodobé rezervy i l4u d 2dz k r87 w 87z mx 5xe 0 rgz g wtn
137 Zákonné rezervy 0 2o3 q tmy q etu 4 6e1
138 Ostatné rezervy 6k y7j x wdu b 18h
139 Bežné bankové úvery wa yuj 3l iqz yn tu2 re 63k 2v q7n pe lwa fw hx4