TREVA s.r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
7892/V
Dátum vzniku
24.05.1996
Konanie menom spoločnosti
Za spoločnosť konajú a podpisujú konatelia samostatne, pričom podpisujú tak, že k tlačenému alebo písanému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný podpis.
Základné imanie
4 574 909,00 €
Predmety činnosti
 • zámočníctvo (od 20.11.2009)
 • nástrojárstvo (od 20.11.2009)
 • kovoobrábanie (od 20.11.2009)
 • upratovacie služby (od 21.5.1997)
 • prenájom priestorov a hnuteľných vecí (od 21.5.1997)
 • obchodná činnosť: potravinárske výrobky, poľnohospodárske výrobky, tabakové výrobky, alkoholické a nealkoholické nápoje, papierenský tovar, knihy, časopisy a noviny, bižutéria, klenoty, bytové doplnky, kozmetika, drogéria, sklo, porcelán, upomienkové predmety (od 21.5.1997)
 • predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, vína, destilátov a piva (od 21.5.1997)
 • výroba cukrárskych výrobkov (od 21.5.1997)
 • reštauračná činnosť - výroba hotových jedál a polotovarov (od 21.5.1997)
 • poskytovanie stravovacích služieb (od 21.5.1997)
 • stravovanie závodné (od 21.5.1997)
 • pohostinská činnosť (od 21.5.1997)
 • verejné stravovanie (od 21.5.1997)
 • sprostredkovateľská činnosť (od 27.5.1996)
 • inžinierska činnosť v strojárstve (od 27.5.1996)
 • výskum a vývoj (od 27.5.1996)
 • podnikateľské poradenstvo (od 27.5.1996)
 • nákup a predaj nehnuteľností (od 27.5.1996)
 • maloobchod a veľkoobchod s uvedeným tovarom: stroje, strojné zariadenia, dopravné prostriedky, náhradné súčiastky, hutný materiál, stavebný materiál, železiarský tovar, ropné produkty (od 27.5.1996)
 • ubytovanie v ubytovacích zariadeniach, turistických nocľahárňach, ubytovniach a kempingoch po triedu * * * (od 27.5.1996)
 • činnosť organizačných a ekonomických poradcov (od 27.5.1996)
 • činnosť účtovných poradcov (od 27.5.1996)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
 • konateľ:
 • Ing. Michal Škuta
  Topoľová 1478/18
  05952 Veľká Lomnica
  Slovensko
  Vznik funkcie: 29.02.2008
Dozorná rada
 • Ing. Alexej Beljajev
  Ľubovnianska 3195/4
  85107 Bratislava-Petržalka
  Slovensko
  Vznik funkcie: 23.03.2015
Ďalsie právne skutočnosti
 • Spoločnosť je v dôsledku zlúčenia právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti: Obchodné meno: KOVÁČŇA PRAKOVCE s.r.o. Sídlo: Prakovce 13, Prakovce 055 62 IČO: 31 663 087
 • Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve zo dňa 10.12.2002. Úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 10.12.2002.
 • Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 14.9.1998 upravený podľa zák. č. 11/98 Z.z.
 • Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 17.3.1997.
 • Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 14.5.1996 podľa zák. č. 513/91 Zb.
Uložené listiny
 • rozhodnutie o premene menovitej hodnoty
 • Rozhodnutie jediného spoločníka
 • Rozhodnutie jediného spoločníka obchodnej spoločnosti
 • Zápisnica z konania mimoriadneho valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti
 • Zápisnica z MVZ
 • Zápisnica z MVZ.zep
 • zápisnica z valného zhromaždenia.zep
 • Zápisnica z MVZ, listina prítomných
 • Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti
 • zapisnica z Valneho zhromaždenia TREVA s.r.o. o suhlase s prevodom obchodného podielu.zep
 • Zapisnica z VZ.asice
 • Vyhlasenie o prevztí záväzku.asice
 • Notárska zápisnica č. N 533/2005, Nz 35042/2005, NCRls 34549/2005:Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia a zároveň dodatok o prevedení zmien k zakladateľskej listiny
 • Notárska zápisnica č. N 277/2005, Nz 24517/2005, NCRls 24166/2005: Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia a zároveň dodatok o prevedení zmien zakladateľskej listiny
 • Dodatok č. 3 k SZ
 • Notárska zápisnica č. N 533/2005, Nz 35042/2005, NCRls 34549/2005: Osvedčenie o priebiehu valného zhromaždenia a zároveň dodoatok o prevedení zmien zakladateľskej listiny
 • Spoločenská zmluva - úplné znenie
 • Notárska zápisnica N 585/2002, Nz 584/2002
 • Úplné znenie SZ
 • Spoločenská zmluva-úplné znenie
 • Zakladateľská listina
 • Úplné znenie spoločenskej zmluvy
 • Úplné znenie Sz zo dňa 19.10.2006 - 1x
 • Spoločenská zmluva spoločnosti
 • úplné znenie spoločenskej zmluvy
 • Podpisový vzor - Ing. Pavol Kováč
 • Vyhlásenie konateľa - podpisový vzor : Ing. Peter Pač
 • Vyhlásenie konateľa - podpisový vzor - Ing. Gustáv Hulík, PhD.
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
 • Výročná správa za rok 2019
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
 • Výročná správa za rok 2020
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Výročná správa za rok 2018
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
 • Výročná správa za rok 2014.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka 2003
 • Účtovná závierka 2005
 • Účtovná závierka 2006
 • Účtovná závierka 2007
 • Účtovná závierka 2008
 • Účtovná závierka 2010
 • Účtovná závierka 2011
 • Účtovná závierka 2012
 • Účtovná závierka 2001
 • Účtovná závierka 2002
 • Účtovná závierka 2004
 • Poznámky k úz 2007
 • Účtovná závierka 2009
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Výročná správa za rok 2016.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2017.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
 • Notárska zápisnica č. N 447/2011, Nz 59544/2011, NCR1s 60714/2011
 • Notárska zápisnica č. N 435/2011, Nz 58344/2011, NCR1s 95485/2011
 • Vyhlásenie štatutárneho orgánu o zmene rozsahu splatenia základného imania
 • Vyhlásenie o prevzatí záväzku na nový vklad
 • Podpisový vzor konateľov: Ing. Ján Borovský, Ing. Juraj Molnár, Ing. Emil Kráľ, Ing. Pavol Zbojovský
 • Vyhlásenie o prevzatí záväzku na nový vklad,Splnomocnenie
 • Výpis zo ŽR č. 811-6091
 • Rozhodnutie konateľa o premene vkladov
 • Vyhlásenie
 • Vyhlásenie správcu vkladu.asice
Dátum aktualizácie
17.11.2022
Domény