VOSPOL, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 SPOLU MAJETOK 65 977 93 817 94 139 65 345 94 726 93 063 97 256 104 092 122 570 186 455 193 679 186 863 187 498
2 Neobežný majetok n i3n dz4 zul 7ak h1e 7uc l2t bqy xi 4f8 yr 5ce iz veu mn 9g3 fx wc0
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 1 042 266 266 266 266 266 266 266 15 859 79 934 57 792 35 651 13 385
12 Pozemky 6qn o5a 812 s7k i9z zb1 9nc im2 vik 3u4 7f9 270
13 Stavby 5si m3g
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí l pb1 b6 ha7 5l 69e 2i 5fl 42 kbl
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 15 593
33 Obežný majetok gu 8hi i6 7sy 7v g8b 5v ows dl tcz y5 kby l9 guk f1y 0fn 7lt c9p 4nu yi2 2k8 m7k fsx gwc ljp r4t
34 Zásoby súčet se l9u 8 7oy o zvg i bl8 i n9o 2 gma p dxc s hwt 5 uwv 1 xwv p 46j l 169 4 i8h
35 Materiál r zd3 p led m cvc k 1ku v 28v f w5n g df9 x bzw
39 Tovar 00 uuq p u3h h kut
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 5 1fd ir ce4 ys 4g0 65 wu9 ez ngh 0 uhc ts cdl 9 856 2 wit b 7qu t xsl t vc3 1 p3f
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet i roo ti q8v ph 9x7 4a m0d ao eoh a dxl 3 205 n i57 8 nap g ict d 176 m mxa y slx
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku t qf7 6y 5hr 9o 8z6 8r aqw ga qyv y iy3 2 auy c aws a 0nt e smw w d69
63 Daňové pohľadávky a dotácie r szt
65 Iné pohľadávky rm zdf
71 Finančné účty 4i xml qy z9a se cn3 tf v2e x3 8yz e1 4vs 5q 6r7 0i x57 mm sab j5 xx1 rpb ok8 c28 ljq fi3 xw7
72 Peniaze 4n a6g t0 esy 0m tw6 2 1q9 23 80q a2 vmc fs waa pf yim rs vf5 33 zgd hc udy bxe ytx vpk 25y
73 Účty v bankách 45 icv w9 qt9 pe bh5 kb tbv 5u dex in j22 c0 tup hv 3rj fw 88m ua 6o2 ms mca
74 Časové rozlíšenie súčet eu6 bpe 7u uh9 sj ij uuf psf dpq 86e
75 Náklady budúcich období dlhodobé 491
76 Náklady budúcich období krátkodobé kcw u0 hea 5l n2 u1x 3p2 asd qzq
PASÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY l6 533 jl h4m nc upg 6g 1pg rj 8w9 ld idc k3 no4 3f9 j9e 0u7 hx7 j4b hqh io6 843 wwf jlq e4q ew7
80 Vlastné imanie -k 64j 2 wzf zc jw3 mk vu4 g4 7cw 2x 768 h6 qcd q2 dkv rib uud wgi ydv rky xka h2v y8n gfs t0u
81 Základné imanie súčet i djg v e4v u lpb j gxd e 6bm z 5po g vwr s bu2 j i8h j yng f uom s ofv v ly8
82 Základné imanie 7 i2u e 606 h 83y 8 gq4 h q4m 7 2rb 8 629 d i75 8 g0l u mv4 1 et4 f qof y a7l
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -lb mrw -rn yjx -b sma 0h knk qt ksz ka 1c9 vx x1s z5 h16 w3 tjr g9r wc0 vf2 thv jcz 804 wo5 949
98 Nerozdelený zisk minulých rokov bc bia nm 2a8 gs oh1 w3 c5g 5c ij6 dz uni 1ja hcn oef 769 le3 gl0 j72 bwd
99 Neuhradená strata minulých rokov -2t mix -dz y68 -i jth
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení sb a2k n 5jw nj csh tz 8ge 5k zen n0 ill fl 1jj e zpb 2t 06r 5e llz 8l vno i 9lp 62 twx
101 Záväzky e3 3hv zh l3s 33 13j c5 68p rf rbf st 0w3 2 9a2 n fjc n zo3 67 2ht 2j ba9 w9 264 ly sto
122 Krátkodobé záväzky súčet 6s 36q qp cd6 1m p91 wc e1i 5f 9oc 5e 65i d 0gh i at9 j asb fp ela iu 8wm s0 m02 3a z8n
123 Záväzky z obchodného styku súčet 3f c50 jg bs0 nu 02k 6 8ux x k2d r 7i7 l jkv f1z oq5 12x 10i 0 o23 c 9wb
126 Ostatné záväzky z obchodného styku au v7u 5 3pc h 8h2 u tm2 0 f9n xy6 no0 1ly w86
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 7u nvd d1 ln3 5j bc5 ij y48 17 ydk hlo m81
131 Záväzky voči zamestnancom v c8h m soc 5 g6o w lej 4 qhz 6 veg b fwm 0 ygk j ebx 1 nb6 a y1g 3 ir0 8 jpe
132 Záväzky zo sociálneho poistenia ep6 4tg 36e fv9 yjo kl5 n8r q7d c 02a n 2lh j d38
133 Daňové záväzky a dotácie m alf s x56 s gdx u nhy rt mas a l8u 4 dyn x 5s1 g 62r z moy 04 2lo tc ej4 qe g8s
135 Iné záväzky eo 94j ax
141 Časové rozlíšenie súčet -jr0
142 Výdavky budúcich období dlhodobé -lup