Združenie obecných lesov Slovenskej republiky - Účtovné závierky

2023

Typ uzávierky
Riadna
Obdobie
01.01.2023 - 31.12.2023
Zdroj
FRSR
Výkaz ziskov a strát
Súvaha

2022

Typ uzávierky
Riadna
Obdobie
01.01.2022 - 31.12.2022
Zdroj
FRSR
Výkaz ziskov a strát
Súvaha

2019

Typ uzávierky
Riadna
Obdobie
01.01.2019 - 31.12.2019
Zdroj
FRSR