Ing. Ján Majzel - MAJTECH - Podrobnosti

Dátum vzniku
02.03.1995
Predmety činnosti
 • Poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom (od 2.3.1995)
 • Dodávky a poradenské služby ohľadne programov na spracovanie dát (od 2.3.1995)
 • Automatizované spracovanie dát (od 2.3.1995)
 • Poradenské služby ohľadne elektronických zariadení na spracovanie dát (od 2.3.1995)
 • Maloobchod s výpočtovou a kancelárskou technikou (od 2.3.1995)
 • Sprostredkovanie obchodu, dopravy a služieb (od 8.3.2002)
 • Veľkoobchod v rozsahu voľných živností (od 8.3.2002)
 • Maloobchod v rozsahu voľných živností (od 8.3.2002)
 • Prenájom hnuteľných vecí (od 8.3.2002)
 • Prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov s poskytovaním aj iných než základných služieb spojených s prenájmom (od 8.3.2002)
 • Podnikateľské poradenstvo (od 8.3.2002)
 • Reklamná, propagačná a inzertná činnosť (od 8.3.2002)
 • Organizovanie kurzov, školení, kultúrnych, športových a spoločenských podujatí (od 8.3.2002)
 • Reprografické práce (od 8.3.2002)
 • Kancelárske a sekretárske služby (od 8.3.2002)
 • Ubytovacie služby v rozsahu voľných živností (od 8.3.2002)
 • Grafické práce na počítači (od 8.3.2002)
 • Výroba videa (od 8.3.2002)
 • Požičiavanie a distribúcia videa (od 8.3.2002)
 • Rozmnožovanie nahraných nosičov záznamu obrazu so súhlasom autora (od 8.3.2002)
 • Upratovacie práce (od 8.3.2002)
 • Počítačové služby (od 30.6.2010)
 • Montáž, rekonštrukcia, údržba nevyhradených technických zariadení (od 30.6.2010)
Dátum aktualizácie
23.08.2019
Domény