SZČO s IČO 33674515

Dátum vzniku
19.01.1994
Predmety činnosti
 • Sprostredkovanie obchodu a služieb so zmiešaným tovarom (od 19.1.1994)
 • Veľkoobchod s drevom (od 19.1.1994)
 • Obchodná činnosť so zmiešaným tov. v rámci voľnej živnosti (od 19.1.1994)
 • Maloobchod s motorovými pílami HUSQVARNA a náhradné diely (od 19.1.1994)
 • Staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok (od 3.8.1998)
 • Úprava verejnej zelene (od 3.8.1998)
 • Výroba a oprava lesníckej a poľnohospodárskej techniky (od 3.8.1998)
 • Projektovanie stavieb, pozemné stavby - jednoduché a drobné stavby (od 3.8.1998)
 • Činnosť stavbyvedúceho - pozemné stavby (od 3.8.1998)
 • Činnosť stavebného dozoru - pozemné stavby (od 3.8.1998)
 • Služby v rámci lesníctva a ťažby dreva (od 31.5.1999)
 • Píliarska výroba (od 31.5.1999)
 • Čistiace a upratovacie služby (od 22.12.2009)
Dátum aktualizácie
07.07.2022
Domény