SZČO s IČO 34001166

2019

Typ uzávierky
Riadna
Obdobie
01.01.2019 - 31.05.2019
Zdroj
FRSR

2018

Typ uzávierky
Riadna
Obdobie
01.01.2018 - 31.12.2018
Zdroj
FRSR