ISTRO - HGA, spol. s r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
103/N
Dátum vzniku
10.03.1994
Konanie menom spoločnosti
Každý z konateľov koná v mene spoločnosti samostatne.
Predmety činnosti
 • reklamné a marketingové služby (od 9.4.2009)
 • sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb (od 9.4.2009)
 • prenájom hnuteľných vecí (od 9.4.2009)
 • vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti (od 9.4.2009)
 • organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí (od 9.4.2009)
 • administratívne služby (od 9.4.2009)
 • spracovanie ovocia a zeleniny (od 12.8.2003)
 • výroba ovocných a zeleninových nápojov (od 12.8.2003)
 • výroba hroznového vína (od 12.8.2003)
 • výroba bicyklov (od 26.2.1996)
 • nákup, predaj, sprostredkovanie nákupu a predaja tovaru v rozsahu voľnej živnosti (od 10.3.1994)
 • nákup, predaj, sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností (od 10.3.1994)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
 • konatelia:
 • Štefan Veréb
  Fialková 777/6
  Hurbanovo - Bohatá
  Slovensko
  Vznik funkcie: 10.03.1994
 • Danica Verébová
  Fialková 777/6
  Hurbanovo - Bohatá
  Slovensko
  Vznik funkcie: 10.03.1994
Ďalsie právne skutočnosti
 • Spoločenská zmluva bola zmenená Dodatkom č. 3 zo dňa 02.05.2003 v súlade so zákonom NR SR č. 500/2001 Z.z..
 • Dodatkom č. 2/98 bola dňa 20.7.1998 spoločenská zmluva daná do súladu so zák. č. 11/1998 Z.z. (aj zmena sídla z: Malá 19/7, Hurbanovo na: Svätopeterská 14, Hurbanovo).
 • Dodatok č.1 zo dňa 26.10.1995 k spoločenskej zmluve ( zmena obchodného mena z pôvodného ISTROHYGIEA, spol. s r.o. ). Stary spis: S.r.o. 282
 • Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená Spoločenskou zmluvou zo dňa 10. 2. 1994 v zmysle §§ 56 - 75 a §§ 105 - 153 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. Stary spis: S.r.o. 282
Uložené listiny
 • Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za r.2012
 • Účtovná závierka za r.2011
 • Účtovná závierka za r.2010
 • Účtovná závierka za r. 2009
 • SZ - úplné znenie
 • Dodatok SZ
 • Účtovná závierka za r. 2005
 • Účtovná závierka za r. 2006
 • Účtovná závierka za r. 2007
 • Účtovná závierka za r. 2008
 • Zápisnica z VZ II.
 • Rozhodnutie konateľov
 • Zápisnica z VZ I.
 • ŽL
 • Zápisnica z VZ
 • účtovná závierka r. 2004
 • Súvaha, výkaz ziskov a strát, za r.2003
 • Spoločenská zmluva
 • Zápisnica z valného zhromaždenia
 • účtovná závierka za rok 2001
Dátum aktualizácie
10.06.2024
Domény