LV perfekt s.r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
14063/B
Dátum vzniku
05.05.1994
Konanie menom spoločnosti
V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ samostatne.
Predmety činnosti
 • sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností (realitná činnosť) (od 12.4.2006)
 • obstarávacie služby spojené s prenájmom nehnuteľností (od 12.4.2006)
 • sprostredkovateľská činnosť (od 12.4.2006)
 • kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (od 12.4.2006)
 • pílenie, hobľovanie a impregnovanie dreva, piliarska výroba (od 12.4.2006)
 • výroba drevených obalov (od 12.4.2006)
 • vydávanie kníh, vydávanie novín, okrem polygrafickej výroby (od 12.4.2006)
 • vydávanie časopisov a iných periodických publikácií okrem polygrafickej výroby (od 12.4.2006)
 • viazanie a konečná úprava kníh (od 12.4.2006)
 • výroba kozmetických prípravkov (od 12.4.2006)
 • výroba obalov a plastov (od 12.4.2006)
 • tvarovanie a spracovanie plochého skla (od 12.4.2006)
 • výroba keramických, porcelánových a iných ozdobných predmetov pre domácnosť (od 12.4.2006)
 • výroba keramických obkladov a dlaždíc (od 12.4.2006)
 • výroba tehál, pálenej krytiny a kameniny pre stavebníctvo (od 12.4.2006)
 • výroba brúsnych výrobkov (od 12.4.2006)
 • výroba železa, ocele a ferozliatin (od 12.4.2006)
 • výroba oceľových rúr (od 12.4.2006)
 • ťahanie, valcovanie a tvarovanie za studena (od 12.4.2006)
 • výroba medi (od 12.4.2006)
 • odlievanie železa, ocele, ľahkých kovov (od 12.4.2006)
 • výroba kovových konštrukcií a ich častí v rámci voľných živností (od 12.4.2006)
 • kovanie, lisovanie, rezanie a valcovanie kovov, prášková metalurgia (od 12.4.2006)
 • výroba kovových výrobkov v rozsahu voľných živností (od 12.4.2006)
 • výroba bicyklov (od 12.4.2006)
 • demolácie, búracie práce a prípravné práce pre stavbu (od 12.4.2006)
 • montáž sadrokartónu (od 12.4.2006)
 • obkladanie stien (od 12.4.2006)
 • maliarske, natieračské a sklenárske práce (od 12.4.2006)
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností (od 12.4.2006)
 • ubytovacie služby bez prevádzkovania pohostinských činností (od 12.4.2006)
 • predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva, vína a destilátov (od 12.4.2006)
 • nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla (od 12.4.2006)
 • prevádzka malých plavidiel (od 12.4.2006)
 • záložne (od 12.4.2006)
 • prenájom dopravných prostriedkov (od 12.4.2006)
 • prenájom strojov a zariadení (od 12.4.2006)
 • požičiavanie videokaziet verejnosti (od 12.4.2006)
 • poradenská služba k technickému vybaveniu počítača (hardware) (od 12.4.2006)
 • poradenská služba a dodávanie programového vybavenia počítača (software) (od 12.4.2006)
 • spracovanie údajov (od 12.4.2006)
 • poskytovanie dátových služieb - internetová čitáreň (od 12.4.2006)
 • služby súvisiace s databázami (od 12.4.2006)
 • údržba a oprava mechanických častí kancelárskych strojov a počítačov (od 12.4.2006)
 • činnosti súvisiace s prevádzkou počítačov v rozsahu voľných živností (od 12.4.2006)
 • vedenie účtovníctva (od 12.4.2006)
 • činnosť organizačných a ekonomických poradcov (od 12.4.2006)
 • podnikateľské poradenstvo (od 12.4.2006)
 • prieskum trhu (od 12.4.2006)
 • reklamné činnosti (od 12.4.2006)
 • upratovacie práce (od 12.4.2006)
 • fotografické služby (od 12.4.2006)
 • vzdelávanie dospelých v rozsahu voľných živností (od 12.4.2006)
 • technické služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov (zvuk, strih, dabing, titulkovania, špeciálne efekty, kolorovanie) (od 12.4.2006)
 • činnosť kultúrnych a umeleckých zariadení (od 12.4.2006)
 • usporadúvanie rôznych spoločenských podujatí (od 12.4.2006)
 • prevádzka športových zariadení (od 12.4.2006)
 • činnosti týkajúce sa telesnej pohody v rozsahu voľnej živnosti (od 12.4.2006)
 • prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu (od 12.4.2006)
 • súkromné domácnosti s domácim personálom (od 12.4.2006)
 • prekladateľské a tlmočnícke služby (od 12.4.2006)
 • faktoring a forfaiting (od 12.4.2006)
 • sprostredkovanie dopravy tovarov v rozsahu voľnej živnosti (od 12.4.2006)
 • inžinierska činnosť v rozsahu voľných živností (od 12.4.2006)
 • organizovanie seminárov a konferencií, kultúrnych podujatí a výstav (od 12.4.2006)
 • organizovanie kultúrnych spoločenských a športových podujatí, jazykových kurzov a školení (od 12.4.2006)
 • predaj výpočtovej techniky (od 12.4.2006)
 • kompletačné a dokončovacie práce na stavbe v rozsahu voľnej živnosti (od 12.4.2006)
 • prenájom nehnuteľných vecí v rozsahu voľných živností (od 12.4.2006)
 • prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľných živností (od 12.4.2006)
 • služby vodiča (od 12.4.2006)
 • služby osobného charakteru v rozsahu voľnej živnosti (od 12.4.2006)
 • nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti (od 5.5.1994)
 • sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti (od 5.5.1994)
 • výroba módneho ošatenia (od 5.5.1994)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
Ďalsie právne skutočnosti
 • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 13. 12. 2005 Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 10. 1. 2006
 • Zápisnica z valného zhromaždenia z 18.08.2003 a 30.09.2003. Zmluva o prevode obchodných podielov z 22.09.2003. Rozhodnutie jediného spoločníka spísané do notárskej zápisnice č. N 49/2004, Nz 9744/2004 dňa 05.02.2004.
 • Odvolanie konateľa schválené na valnom zhromaždení dňa 12.1.1998.
 • Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 13.5.1997, dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 13.5.1997, zmluva o prevode obchodného podielu schválená valným zhromaždením zo dňa 13.5.1997. Stary spis: S.r.o. 21067
 • Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou uzavretou dňa 21.3.1994 podľa ust. §§ 56-75 a § 105 a nasl. Obchodného zákonníka, zákon č. 513/1991 Zb. v znení zmien a doplnkov. Stary spis: S.r.o. 21067
Uložené listiny
 • Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
Dátum aktualizácie
10.06.2024