AXIAL, s.r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
96028/B
Dátum vzniku
23.06.1994
Konanie menom spoločnosti
V mene spoločnosti koná každý konateľ samostatne.
Základné imanie
6 640,00 €
Predmety činnosti
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (od 27.11.2013)
 • sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu (od 27.11.2013)
 • sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb (od 27.11.2013)
 • sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby (od 27.11.2013)
 • skladovanie (od 27.11.2013)
 • prenájom hnuteľných vecí (od 27.11.2013)
 • reklamné a marketingové služby (od 27.11.2013)
 • montáž, oprava, servis a kontrola protipožiarnych výplní a uzáverov stavebných otvorov (od 27.11.2013)
 • zobraziť ukončené
 • kúpa a predaj všetkého druhu tovaru v rozsahu voľnej živnosti (od 23.6.1994 do 26.11.2013)
 • reklamná a propagačná činnosť (od 23.6.1994 do 26.11.2013)
 • sprostredkovanie reklamnej, propagačnej a obchodnej činnosti (od 23.6.1994 do 26.11.2013)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
 • konateľ:
 • Milan Meliš
  Šustekova 19
  85104 Bratislava-Petržalka
  Slovensko
  Vznik funkcie: 16.03.2016
Ďalsie právne skutočnosti
 • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 16.03.2016.
 • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 02.07. 2014.
 • Valné zhromaždenie zo dňa 17.12.2002. Spoločenská zmluva zo dňa 18.12.2002 v súlade s ustanoveniami zák. č. 500/2001 Z.z.
 • Zmena sídla spoločnosti z: 905 02 Dojč 319 na: 906 02 Dojč 319. Prispôsobenie spoločenskej zmluvy zák. č. 11/1998 Z.z. dodatkom č. 3 zo dňa 03.08.1998.
 • Dodatok č. 2 zo dňa 28.03.1995 k spoločenskej zmluve. Stary spis: S.r.o. 990
 • Spoločenská zmluva o založení spoločnosti zmenená dodatkom č. 1 zo dňa 29.12.1994. Stary spis: S.r.o. 990
 • Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 21.4.1994 podľa §56 až 75 a §105 až 153 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. Stary spis: S.r.o. 990
Uložené listiny
 • Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Splnomocnenie.zep
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Rozhodnutie jediného spoločníka.zep
 • Podpisový vzor konateľa (pre účely uloženia do zbierky listín).zep
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení 1.jpg
 • Podpisový vzor prokuristu (aj pre účely uloženia do zbierky listín).zep
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
 • účtovná závierka za rok 2011
 • Účtovná závierka za rok 2012 - Výkaz ziskov a strát.tiff
 • Účtovná závierka za rok 2012 - Súvaha
 • Zápisnica z VZ
 • Výpis zo živnostenského registra
 • Potvrdenie o ukončení podnikania
 • Zmluva o prevode obchodného podielu z Giovanni Lavorato na Dana Melišová
 • Dodatok k spoločenskej zmluve
 • Vyhlásenie
 • Účtovná závierka k 31.12.2011
 • Vyhlásenie o schválení účtovnej závierky za rok 2010
 • Účtovná závierka k 31.12.2010
 • Vyhlásenie o schválení účtovnej závierky za rok 2009
 • Účtovná závierka k 31.12.2009
 • Účtovná závierka k 31.12.2008
 • Spoločenská zmluva - úplné znenie
 • Účtovná závierka k 31.12.2007
 • Účtovná závierka k 31.12.2005
 • Účtovná závierka k 31.12.2006
 • Zápisnica z VZ 17.12.2002
 • Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb
 • Výkaz ziskov a strát k 31.12.2001
 • Súvaha k 31.12.2001
Dátum aktualizácie
23.09.2023
Domény