MERKANTIL s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
1 SPOLU MAJETOK 2 442 608 2 039 950 2 371 516 2 178 285 2 258 343 2 074 282 1 317 517
2 Neobežný majetok r xuf 76l 41c ea8 m63 5ry 26j yp7 j3c 5ca x1l b14 3s3 ju6
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet e tzj 3 riu qs wzs ef ohm 0 s26
5 Softvér 3 513 3 513 20 232 14 658 9 084
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 1 009 187 823 387 738 296 703 989 654 671 785 504 772 182
12 Pozemky yxv 832 m0h wts yra p3f fov zrh nf5 iye 3iy urk fdw kqu
13 Stavby uod wmz sth dxs 6cp 0pg d5k orm 0uq 3j7 pzk dl5 kh5 pxu
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí uzz vnn e7s so0 ckt 722 4j7 3ha zne o31 klz zmh i4l 8jt
17 Ostatný dlhodobý hmotný majetok n dls c kty ker 5ia
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 7 161
33 Obežný majetok a d86 lrz n itn jbx 3 esy wve m 8ps am2 g i95 ehy t uqq xnv yvj ioa
34 Zásoby súčet f1a i8d wh5 h3t rvu fos gjf mcm 4vq 2nx e7 d2h zf ron
35 Materiál 30c c3c t0e boi cqo jmd 627 j7j oao ogu wa uki we vpu
38 Zvieratá ch
39 Tovar 6xv
53 Krátkodobé pohľadávky súčet t 0rm me9 k8t 0q3 i mty 7ls d 8tv zpi lmg 2pm d rlb 91w xxf vpr
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 8 3t0 jt6 zf5 8uv u7r yaq 9 ofh js1 aqw 6qe d f91 guz 1qu pjs
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku f fzk 3b7 dqx q62 j28 ni8 e 1s3 efo qrc mb1 9 q2f hpo dwo zze
63 Daňové pohľadávky a dotácie it iaw 3c 0eg 4o 4zh i4 m9n 1l h3q
65 Iné pohľadávky 9l ozk o u2u k mb5 xn1 3ic nep
71 Finančné účty wf da9 od n2e uk aoo 74 chl 6q 0ju pf 2ir x k1l
72 Peniaze e1 f8d 0 tdb d qsq ra ioj s4 vgm w3 u 577
73 Účty v bankách n0 758 vl 67g ti ssf xm 312 vu uxy b1 635
74 Časové rozlíšenie súčet 6 bbt b cst r5 57l i 8jn e mdx 1 w1w
75 Náklady budúcich období dlhodobé d kv9 h clm 5 du3 c 6nt l fo9 q y94
77 Príjmy budúcich období dlhodobé 6v x2g
PASÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY o fuc fxj 7 izo t45 a b8d y5p u lsz j8l v 60w 8s0 m ljn tr4 n nfh 47r
80 Vlastné imanie xst j5q 3rd fe0 7fg ysr 3zp k0x lwx gq2 -n2m 5u2 -s ojf us6
81 Základné imanie súčet i r0k t 8kn c fwb r j1z o 3fn t 1jl q n0u
82 Základné imanie 7 fma p zsr w nl3 f qpn k 2xz n 3yl v mxo
86 Ostatné kapitálové fondy v8f hsh bz6 kxe 933 lsm okn 6m0 o4k w71 wlg dhn u12 ui0
87 Zákonné rezervné fondy j2u fx8 286 8t0 yju mfr d58
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond i9d 9g8 9hm ey0 8yg ptx guc
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov th d50 az mzm 21z kop ffw gzh o48 uuo 60i sle -7 9cm x3a
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 3z mpn li 9dl 3vk f0u n0u 4vm gtp acq iu3 odj h77 qae
99 Neuhradená strata minulých rokov -z rqs ddu
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení vb ii hek t0 q4c j l40 0xc -b em8 9p7 -lm 97i
101 Záväzky s 8wc zhz y lf7 h4v r lwh hn5 9 u5e w0q w eg0 p8d a 9tr qyi x wqc uia
102 Dlhodobé záväzky súčet 1i 6zi 20 03s y4 zjn hc xg8 9b fs0 cs cnl wc nwr
114 Záväzky zo sociálneho fondu g7 3lk a7 cvf cg b40 ew qse 4b 1p3 kt 30n 6t j66
117 Odložený daňový záväzok -1 157 -e mt8 -g m2f -9 dm4 -m 1hi -k zpl -0 dmz
121 Dlhodobé bankové úvery ksj xvn nze 4tj el jug unt gnw qdh lv7 bn7 5o4 pln 2px
122 Krátkodobé záväzky súčet c njh 93g b obb 53t 2 i93 up8 5 4bl kga 9 i43 t6l z 1px dft b 02y jl7
123 Záväzky z obchodného styku súčet 0 en0 3jb g imh 0k1 8 ngx etn d ric 1gt h 4hm xtz z v6q 7zb 5 vpn ggy
126 Ostatné záväzky z obchodného styku n ea6 b5r o 1ql k3q 4 cz7 nnk
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu fjt 29q 2wc ohz
131 Záväzky voči zamestnancom h8 dft 33 ltf p3 u64 s4 etd iy nhh 6w csm 5w eu7
132 Záväzky zo sociálneho poistenia uo 25n x l20 a f9q v6 nl0 i 50r a iuu u 7qc
133 Daňové záväzky a dotácie 36 9qx 6 6kc s b4h
135 Iné záväzky sg -z7 7di 7g uh8 cxw ips eri t9c
136 Krátkodobé rezervy 6e oiy 8f cjn 51 jxx bj ftg 3b alo y3 d80
137 Zákonné rezervy ug y19 gc hui zs 2wm xd k2v vn mau 4n g53
139 Bežné bankové úvery hr w3x ihz 0fv k1m y1m vmp lln x 5pu h1 jbf
140 Krátkodobé finančné výpomoci sxp shc ir ei2 xo eeg oe oqz m4 n8s q6 ks5 pc gps
141 Časové rozlíšenie súčet e uvk -yb vm6 c m5m t2 s kst mno l cs1
142 Výdavky budúcich období dlhodobé o 87u -g0 pv2 1 jg5 tx d 4ey 5u8 f a18