MAXTRA CONTROL s.r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
471/T
Dátum vzniku
17.08.1994
Konanie menom spoločnosti
Menom spoločnosti koná každý konateľ samostatne.
Predmety činnosti
 • zámočníctvo (od 14.12.1994)
 • kovoobrábanie (od 14.12.1994)
 • oprava a údržba strojných zariadení (od 14.12.1994)
 • vykonávanie montáže, opráv a údržby elektrických zariadení a bleskozvodov; dodavateľským spôsobom v rozsahu: (od 14.12.1994)
 • elektrické zariadenia do 1000 V (od 14.12.1994)
 • rozvádzače nízkeho napätia do 1000 A v objektoch bez nebezpečenstva i s nebezpečenstvom výbuchu (od 14.12.1994)
 • projektovanie elektrických zariadení a zariadení meracej a regulačnej techniky (od 14.12.1994)
 • montáž a opravy meracej a regulačnej techniky (od 14.12.1994)
 • montáž a opravy kancelárskej a reprodukčnej techniky (od 14.12.1994)
 • poskytovanie software (od 14.12.1994)
 • sprostredkovateľská činnosť (od 14.12.1994)
 • kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti (od 14.12.1994)
 • automatizované spracovanie údajov (od 17.8.1994)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
Ďalsie právne skutočnosti
 • Dodatok č. 2 zo dňa 31.07.1998 bola spoločenská zmluva prispôsobená zákonu č. 11/1998 Z.z.
 • Zmena spoločenskej zmluvy Dodatkom č. 1 zo dňa 25.11.1994. Stary spis: S.r.o. 1432
 • Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 14.6.1994 v súlade s ust. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. Stary spis: S.r.o. 1432
Uložené listiny
 • Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 3
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 3
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 3
 • Spoločenská zmluva
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 3
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 3.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 3.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 3
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 3
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
 • Sprievodný list
 • Zápisnica z VZ z 13.9.2004
Dátum aktualizácie
25.05.2024
Domény