BELVE, s.r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
375/R
Dátum vzniku
16.11.1994
Konanie menom spoločnosti
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia samostatne.
Základné imanie
7 968,00 €
Predmety činnosti
 • prenájom nehnuteľností /s poskytovaním doplnkových služieb/ (od 29.6.1999)
 • cestná nákladná doprava (od 16.5.1997)
 • nákup a predaj zábavnej pyrotechniky (od 16.5.1997)
 • výroba a oprava bicyklov (od 16.11.1994)
 • výroba a oprava športových potrieb (od 16.11.1994)
 • sprostredkovateľská činnosť (od 16.11.1994)
 • maloobchod mimo riadnej predajne (od 16.11.1994)
 • reklamná činnosť (od 16.11.1994)
 • veľkoobchod a maloobchod v rozsahu voľných živností (od 16.11.1994)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
 • konatelia:
 • Miroslav Lukáč
  Lubina 1019
  91612 Lubina
  Slovensko
  Vznik funkcie: 16.11.1994
 • Kamil Vrábel
  Jiráskova 165/4
  Stará Turá
  Slovensko
  Vznik funkcie: 16.12.1998
Ďalsie právne skutočnosti
 • Dodatok č.6 k spoločenskej zmluve, schválený valným zhromaždením dňa 21.1.2002.
 • Valné zhromaždenie dňa 15.6.2001 odvolalo konateľa spoločnosti.
 • Dodatok č.5 k spoločenskej zmluve, schválený valným zhromaždením dňa 16.12.1998.
 • Dodatok č.4 k spoločenskej zmluve, schválený valným zhromaždením dňa 6.7.l998.
 • Spoločenská zmluva bola zmenená dodatkom č.2 zo dňa 27.11.1996 a dodatkom č. 3 zo dňa 12.02.1997.
 • Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 04.10.1994 v zmysle §§ 56 - 75 a §§ 105 - 153 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení ďalších zmien a doplnkov. Stary spis: S.r.o. 2176
Uložené listiny
 • Rozhodnutie konateľa spol.
 • Zápisnica č. 1/2012
 • Zápisnica č.l/2006 z VZ
 • Zápisnica z MVZ
 • Zápisnica č. l/2005 z VZ
 • Úplné znenie spoločenskej zmluvy
 • Úplné znenie spol. zmluvy
 • Výročná správa za rok 2009
 • Výročná správa 2010
 • Účtovná závierka za rok 2010
 • Výročná správa 2011
 • Správa nezávislého audítora
 • Výročná správa 2012
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2013.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Výročná správa za rok 2014.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Výročná správa za rok 2015.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2016.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2017.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
 • Účtovná závierka za r. 2002
 • Účtovná závierka za r. 2003
 • Výročná správa 2007
 • Správa nezávislého audítora 2007
 • Výročná správa za rok 2008
 • Správa audítora
 • Účtovná závierka za rok 2005
 • Účtovná závierka za rok 2006
 • Výročná správa za rok 2006
 • Účtovná závierka za rok 2004
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.doc
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.doc
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Ročná finančná výročná správa za rok 2018
 • Výročná správa za rok 2018
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
 • Účtovná závierka za rok 2011
 • Účtovná závierka za rok 2008
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
 • Výročná správa za rok 2019
 • Účtovná závierka za obdobie 01/2020 - 09/2020 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za obdobie 01/2020 - 09/2020 - Účtovná závierka - časť 2
 • Výročná správa za obdobie 01/2020 - 09/2020
 • Účtovná závierka za obdobie 01/2020 - 09/2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Schválená účtovná závierka za obdobie 01/2020 - 09/2020 - Správa audítora 1
 • Účtovná závierka za obdobie 10/2020 - 09/2021 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za obdobie 10/2020 - 09/2021 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za obdobie 10/2020 - 09/2021 - Správa audítora 1
 • Výročná správa za obdobie 10/2020 - 09/2021
 • Účtovná závierka za obdobie 10/2021 - 09/2022 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za obdobie 10/2021 - 09/2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum aktualizácie
24.03.2023
Domény
 • ,