AGROPO s.r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
1425/T
Dátum vzniku
01.09.1995
Konanie menom spoločnosti
Menom spoločnosti koná a podpisuje každý konateľ samostatne.
Predmety činnosti
 • prenájom nebytových priestorov (od 5.5.2004)
 • kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti (od 2.12.1998)
 • sprostredkovateľská činnosť (s výnimkou činností vylúčených z pôsobnosti živnostenského zákona) (od 2.12.1998)
 • obchodné a podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti (od 2.12.1998)
 • poľnohospodárska výroba (od 10.8.1995)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
 • konateľ:
 • Peter Holovič
  303
  91901 Zvončín
  Slovensko
  Vznik funkcie: 22.02.2023
Ďalsie právne skutočnosti
 • Úplné znenie spoločenskej zmluvy schválené na riadnom valnom zhromaždení konanom dňa 05.09.2003 (zmena sídla z: Trnava, V. Clementisa 6453/58 na: Zvončín 107).
 • Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 14.10.1999. Dodatok k spoločenskej zmluve č. 1 zo dňa 14.10.1999.
 • Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 10.11.1998. Prispôsobenie spoločenskej zmluvy zákonu č. 11/98 Z.z. novým znením spoločenskej zmluvy zo dňa 10.11.1998.
 • Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou o založení spoločnosti s ručením obmedzeným dňa 11.07.1995 v zmysle §§ 56-75 a § 105 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. v znení ďalších zmien a doplnkov. Stary spis: S.r.o. 4343
Uložené listiny
 • Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
 • Ročná finančná výročná správa za rok 2022 - časť 1
 • Ročná finančná výročná správa za rok 2022 - časť 2
 • Spoločenská zmluva - úplné znenie
 • Zápisnica z MVZ z 24.4.2023
 • Listina prítomných z MVZ
 • Uznesenie OS TT 13D/21/2023-97
 • Zápisnica č. 1/23 z MVZ z 22.02.2023
 • Podpisový vzor konateľa Peter Holovič
 • Úplné znenie spoločenskej zmluvy
 • Listina prítomných na MVZ 22.02.2023
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Zápisnica z VZ z 18.7.2019
 • Listina prítomných spoločníkov
 • Zmluva o prevode obchodného podielu z Ivana Šimončičová, Jozef Čapkovič, Štefan Čapkovič a Eva Čapkovičová na Peter Holovič
 • Vyhlásenie konateľa
 • Osvedčenie o dedičstve 20D/942/2013; 2D not 184/2013
 • Zápisnica z VZ z 4.4.2019
 • Listina prítomných spoločníkov z VZ
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2015.doc
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Dodatok č. 1/2016 - úplné znenie spoločenskej zmluvy
 • Zápisnica č. 1/16 z VZ z 07.01.2016
 • Výročná správa za rok 2014.doc
 • Výročná správa za rok 2013.doc
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
 • Účtovná závierka k 31.12.2012
 • Výročná správa za rok 2011
 • Účtovná závierka k 31.12.2011
 • Výročná správa 2010
 • Účtovná závierka k 31.12.2010
 • Výročná správa 2009
 • Účtovná závierka k 31.12.2009
 • Výročná správa 2008
 • Účtovná závierka k 31.12.2008
 • Výročná správa za rok 2007
 • Účtovná závierka k 31.12.2007
 • Výročná správa za rok 2006
 • Účtovná závierka k 31.12.2006
 • Zápisnica z VZ
 • Zmluva o prevode obchodného podielu z Ing. Peter Ševčík na JUDr. Alena Gabrielová
 • Účtovná závierka k 31.12.2005
 • Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve
 • Spoločenská zmluva
 • Prehlásenie
 • Prehlásenie II.
 • Vyhlásenie spoločníka
 • Vyhlásenie spoločníka II.
 • Vyhlásenie spoločníka III.
 • Sprievodný list
 • Účtovná závierka k 31.12.2004
 • Sprievodný list.
 • Účtovná závierka r. 2003.
 • Výročná správa r. 2003.
 • Spoločenská zmluva - úz
 • Zápisnica z VZ zo dňa 05.09.2003.
 • Výkaz ziskov a strát k 31.12.2002
 • Súvaha k 31.12.2002
 • Príloha k účtovnej závierke rok 2002
 • Výročná správa rok 2002
Dátum aktualizácie
17.06.2024