SCHAAP AGRO - HOLLAND, s.r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
1779/T
Dátum vzniku
08.02.1996
Konanie menom spoločnosti
Menom spoločnosti samostatne koná konateľ.
Predmety činnosti
 • Výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a výšku 15 m, drobných stavieb a ich zmien (od 12.4.2016)
 • Uskutočňovanie stavieb a ich zmien (od 12.4.2016)
 • prenájom a leasing hnuteľných vecí s výnimkou tých, na ktoré sa vyžaduje osobitné povolenie (od 11.11.2006)
 • prenájom nehnuteľností vrátane poskytovania základných služieb a doplnkových činností (prenájom strojov a zariadení, čistiace a upratovacie práce) (od 11.11.2006)
 • maliarske a natieračské práce (od 11.11.2006)
 • obkladačské práce (od 11.11.2006)
 • montáž sadrokartónu (od 11.11.2006)
 • omietkárske práce (od 11.11.2006)
 • pomocné stavebné práce v rozsahu voľnej živnosti (od 11.11.2006)
 • demolácie a zemné práce (od 11.11.2006)
 • lešenárske práce (od 11.11.2006)
 • armovacie práce (od 11.11.2006)
 • betonárske práce (od 11.11.2006)
 • prípravné práce pre stavbu (od 11.11.2006)
 • zváračstvo (od 11.11.2006)
 • piliarska výroba (od 11.11.2006)
 • výroba dýh, preglejky, latovky (od 11.11.2006)
 • výroba polotovarov zo surového dreva, impregnácia, parenie a sušenie dreva (reziva) (od 11.11.2006)
 • výroba strojov, prístrojov a zariadení (od 11.11.2006)
 • ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti (od 11.11.2006)
 • predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva, vína a destilátov (od 11.11.2006)
 • predaj na priamu konzumáciu zmrzliny, ak sa na jej prípravu použijú priemyselne vyrábané koncentráty a mrazené krémy (od 11.11.2006)
 • predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál (od 11.11.2006)
 • predaj mediálnych nosičov zvukových a zvukovoobrazových záznamov (od 11.11.2006)
 • predaj a servis mechanických častí výpočtovej techniky (bez zásahu do elektrického vedenia) (od 11.11.2006)
 • baliaca činnosť (od 11.11.2006)
 • skladovanie (od 11.11.2006)
 • automatizované spracovanie dát (od 11.11.2006)
 • výroba, kompletizácia a mechanická montáž strojov a zariadení v oblasti živočíšnej a rastlinnej výroby v rozsahu voľnej živnosti (od 11.11.2006)
 • poradenská služba a dodávanie programového vybavenia počítača (software) so súhlasom autora (od 11.11.2006)
 • samostatné konštruktérstvo v strojárstve v oblasti technologických zariadení (od 11.11.2006)
 • inžinierska činnosť v stavebníctve v rozsahu voľnej živnosti (od 11.11.2006)
 • výroba, montáž a predaj žehliacich zariadení (od 11.11.2006)
 • výroba a predaj ozdobných predmetov a hračiek (od 11.11.2006)
 • výroba a predaj odevov a odevných doplnkov (od 11.11.2006)
 • poľnohospodárska rastlinná a živočíšna výroba (od 14.8.2002)
 • poradenstvo v oblasti energetiky (od 14.8.2002)
 • inžinierska činnosť v rozsahu voľnej živnosti (od 14.8.2002)
 • módne návrhárstvo (od 14.8.2002)
 • kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnsoti (od 8.2.1996)
 • sprostredkovateľská činnosť (mimo činností vylúčených z pôsobnosti živnostenského zákona) v oblasti technológií rastlinnej a živočíšnej výroby (od 8.2.1996)
 • činnosť organizačného poradcu v oblasti poľnohospodárstva a potravinárstva. (od 8.2.1996)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
Ďalsie právne skutočnosti
 • Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 26.04.2002. Úplné znenie zakladateľskej listiny zo dňa 30.05.2002 formou notárskej zápisnice č. N 119/2002, NZ 112/2002. Zmena sídla spoločnosti z 917 01 Trnava, Ľ. Podjavorinskej 37 na 917 01 Trnava, Skladová 2/A.
 • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 28.09.2000 o zmene sídla spoločnosti z Trnava, Trstínska cesta č. 9, na Trnava, Ľ. Podjavorinskej č. 37.
 • Zmenou spísanou dňa 21.07.1998 a 09.02.1999 (zmena sídla z: Trnava, Skladová 3 na: Trnava, Trstínska cesta č. 9) bola zakladateľská listina prispôsobená zákonu č. 11/1998 Z.z.
 • Zmena zakladateľskej listiny spísaná dňa 03.02.1998 do notárskej zápisnice N 36/98, Nz 29/98.
 • Uznesenie valného zhromaždenia spoločnosti z 24.05.1996 (zmena osoby konateľa). Stary spis: S.r.o. 5491
 • Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 21.12.1995 podľa §§ 56 až 75 a §§ 105 až 153 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. Stary spis: S.r.o. 5491
Uložené listiny
 • Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Spoločenská zmluva
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Zápisnica z VZ z 29.03.2016
 • Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
 • Účtovná závierka k 31.12.2012
 • Zápisnica z vz
 • Zápisnica z VZ
 • Účtovná závierka k 31.12.2011
 • Účtovná závierka k 31.12.2010
 • Zápisnica z VZ 01.06.2011
 • Účtovná závierka k 31.12.2009
 • Účtovná závierka k 31.12.2008
 • Zápisnica z VZ 30.06.2007
 • Účtovná závierka k 31.12.2007
 • Rozhodnutie jediného spoločníka
 • Podpisový vzor konateľa Zlatica Vinšová
 • Zmluva o prevode obchodného podielu z Ing. Juraj Vinš na Zlatica Vinšová
 • Účtovná závierka k 31.12.2006
 • Zápisnica z VZ 29.06.2007
 • Rozhodnutie
 • Spoločenská zmluva - úplné znenie
 • Účtovná závierka k 31.12.2005
 • Zápisnica z VZ 30.06.2006
 • Sprievodný list
 • Súvaha k 31.12.2002
 • Výkaz ziskov a strát k 31.12.2002
 • Notárska zápisnica Nz 112/02, N 119/02
 • Súvaha k 31.12.2001
 • Výkaz ziskov a strát k 31.12.2001
 • Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb
 • Rozhodnutie jediného spoločníka - Ing. Juraj Vinš
 • zápisnica z Vz
 • výpis z OR
 • čestné prehlásenie podľa § 112 O.z., Ing. Juraj Vinš, Šelpice
 • čestné prehlásenie o doručení zmluvy o prevode OP, Ing. Juraj Vinš, Šelpice
 • úradný záznam ŽL o zmene sídla
 • ŽL
 • návrh na zmenu
 • rozhodnutie podľa § 132 Oz
 • Nz č. Nz 112/02, N 119/02
Dátum aktualizácie
16.06.2024