S.T.S.Krškany, s.r.o. "v likvidácii" - Podrobnosti

Vložka číslo
2191/N
Dátum vzniku
12.04.1996
Predmety činnosti
 • zobraziť ukončené
 • servis poľnohospodárskej, potravinárskej a manipulačnej techniky (od 12.4.1996 do 13.12.2017)
 • služby poľnohospodárskymi mechanizmami (od 12.4.1996 do 13.12.2017)
 • výroba kovových výrobkov (od 12.4.1996 do 13.12.2017)
 • výroba strojov a prístrojov (od 12.4.1996 do 13.12.2017)
 • organizovanie školení a kurzov v oblasti poľnohospodárstva (od 12.4.1996 do 13.12.2017)
 • výroba a opravy strojov pre poľnohospodárstvo (od 12.4.1996 do 13.12.2017)
 • maloobchod, veľkoobchod a sprostredkovanie v rámci voľných ohlasovacích živností (od 12.4.1996 do 13.12.2017)
Ďalsie právne skutočnosti
 • Z obchodného registra Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka číslo 2191/N sa vymazáva dňom 14.12.2017 obchodná spoločnosť S.T.S. Krškany, s.r.o. "v likvidácii," so sídlom Dopravná 14, 934 01 Levice , IČO : 34 138 528 na základe rozhodnutia valného zhromaždenia zo dňa 22.12.2016 o zrušení spoločnosti ku dňu 22.12.2016 a účtovnej závierky vyhotovenej ku dňu 30.11.2017 , konečnej správy likvidátora o priebehu likvidácie s návrhom na rozdelenie likvidačného zostatku zo dňa 30.11.2017 a súhlasu správcu dane zo dňa 11.10.2017.
Uložené listiny
 • Správa o priebehu likvidácie a návrh na rozdelenie likv.zostatku
 • Účtovná závierka k 30.11.2017
 • Zápisnica z MVZ
 • Schválená mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01/2017 - 08/2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01/2017 - 08/2017 - Účtovná závierka - časť 1.doc
 • Schválená mimoriadna účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.doc
 • Schválená mimoriadna účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.doc
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Spoločenská zmluva - úplné znenie
 • Zápisnica z VZ
 • Spoločenská zmluva v úplnom znení
 • Zápisnica z rokovania MVZ
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.doc
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení 1.doc
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
 • Účtovná závierka za r. 2012, vyhlásenie
 • Účtovná závierka za r. 2012
 • Účtovná závierka za r. 2011, vyhlásenie
 • Účtovná závierka za r.2011
 • Účtovná závierka za r. 2010 - schválená + zápisnica
 • Účtovná závierka za r.2010
 • Účtovná závierka za r. 2009,zápisnica II.
 • Účtovná závierka za r. 2009
 • Zápisnica z VZ+pozvánka+prez.listina
 • SZ - úplné znenie
 • Účtovná závierka za r. 2008
 • Účtovná závierka za r. 2007
 • Účtovná závierka za r. 2006
 • Účtovná závierka za r. 2005
 • účtovná závierka r. 2004
 • Dohoda o zmene SZ
 • SZ
 • Zápisnica z VZ03062004
 • Súvaha, výkaz ziskov a strát, príloha k účtovnej závierke za r. 2002, výpis z uznesenia VZ
 • spoločenská zmluva
 • dodatok
 • podpisový vzor konateľa Ing. Milana Slovíka
 • účtovná závierka za rok 2001
Dátum aktualizácie
23.02.2024