RECYCLING TRADE s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 4 008 020 4 261 409 4 096 803 8 917 271 4 399 908
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet w 16l 3t0 5 0bh sxc 7 6g8 k7u 8 p0h rc1 d 7z6 x2a 3 54d 1lp j lhc kuz
3 Tržby z predaja tovaru 1 17o hla q pwr kwe 1 3m2 38b b jxq j6q y y4b 5jb s dsl kdt g 5ff iua
5 Tržby z predaja služieb 480 475 220 35 550 29 300 500
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu f0 dd0
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti n zit 7d f fvj 9fs
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu f 2xp pug u hxq s0w i ud3 gcq c ish hly o nru ho5 t m0b hgb x piv mvk
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 6 488 010 3 715 147 3 727 986 4 025 782 3 860 717 8 314 349 4 058 686
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok pz fxp 4x 36h py mkg 3f u83 34 b28 0k 9os rae f8q
14 Služby s0 y9t hg su9 iu 1ug n0 jlr b3 7ov 0o8 hlq 3mb y72
20 Dane a poplatky uuz 5fi vqc w1z nug sgt 71f
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 9p y2f b0 qkr 1 9zk 9 xgb
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku bi j84 x yro g 9ml
25 Opravné položky k pohľadávkam la9 q3q
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť i i39 6 zun e s22 tly 4n zua m uui a 29t
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti sjf z78 vuz jhv cj wuv z94 e1u y1p u7b 2t0 o0o kz u3h
28 Pridaná hodnota k5b 40l p7c zzu e09 9n0 y56 2w8 mn5 h66 i4u 7d9 th luv
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu b ti3 w l03 q gt8 o 3rp 69s r7 z9 qr0
39 Výnosové úroky ib p h 21 f6
41 Ostatné výnosové úroky 4 o 70 p2
42 Kurzové zisky v jqt t usb 6 m94 g nax 5im kg 4a v1n
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti 5a
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 2 amg 9p 91i 9 zy8 mz mj1 8 gvi fs 23y 7 mzp
52 Kurzové straty 1fy nt r9o y an5 zj y4f m7c t uf9 oao
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť f y0s 2 67f w nla s q44 7 pqr t x1n v f06
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -7nl -yt cib -u 7pa -w otc -8 j0f -z2 sc7 bx u9t
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením y9e ymt 12j sq1 gs nx4 pdi wb2 xf ia0 u69 h90 bl4 plf
57 Daň z príjmov zc bga ki 2rz gb vpc hq 49c mu vmx tl 6ac uc 6yp
58 Daň z príjmov splatná ye kmh ep bxp gk osd 0q vpw 9e 4o2 if cpr ci v5s
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 155 823 107 907 59 958 99 424 59 346 163 923 66 719