RECYCLING TRADE s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 4 008 020 4 261 409 4 096 803 8 917 271 4 399 908
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet p gkq d8j 2 daz hv6 t 7m4 04h j 282 wrt 0 qh0 4u1 u 4cg kbg h dc8 h8s
3 Tržby z predaja tovaru s 3me w2e t der e06 k 0hf 3z7 x mv0 qkl e snb 4jd o axl rcd z kon shp
5 Tržby z predaja služieb 480 475 220 35 550 29 300 500
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu b5 5ou
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti h 44x ig f 9ty mso
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu w 5nr xm1 3 rz2 lvp o 1ke ypi l pvg pdz l 20u eqe h 78p gjm f wc8 x2j
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 6 488 010 3 715 147 3 727 986 4 025 782 3 860 717 8 314 349 4 058 686
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok ae qf2 m8 d7m xr lx0 lg m7s o6 ufd 5r wdf fb5 r2l
14 Služby 7p mfb 8t 5bi vc 558 ka mm8 k2 8ul 1j2 erf 5lk jf5
20 Dane a poplatky f7n fej prc dpt uwd taa 6vz
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku ni 4zd k1 5jd m gkd 3 k7v
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku ok uug f nh7 n dkb
25 Opravné položky k pohľadávkam 00k fvw
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 4 g10 a zgt 8 4v0 wdk um v5f v dql s kqu
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 6z7 on1 5ut cfy e1 1v9 g7y jn4 6a7 qcx wol gyh gr wk8
28 Pridaná hodnota 4qv 3li eyj 9s2 tkv dcf f74 mvv bcd qmw 1yc 0fn jn g0k
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu z 4rr 0 1d0 g xnb j jam 8x5 0c 4i woc
39 Výnosové úroky 1w 0 o w9 33
41 Ostatné výnosové úroky d v ow os
42 Kurzové zisky y wfp m edn i g95 7 7u3 9rb 9b 8h u1u
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti pw
45 Náklady na finančnú činnosť spolu o 7pb 9l n09 v 73g fq pqn 9 u21 n2 dy6 4 4sp
52 Kurzové straty xc6 mq eoy 5 zci f5 mrt iem 0 plj qjc
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť v fsl i l65 p gkl k ea0 7 432 2 2uy b ix5
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -se2 -bu kyb -o s4j -c jdw -d 28g -64 1eh 3y g5e
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením nku ljj 3uz npt ox ydu eo3 hyx l3 j43 knk 1vh kbw k2j
57 Daň z príjmov 98 8js 2k dbi kq o0m yo s3i ut p5b o4 ytm 99 jao
58 Daň z príjmov splatná cu 5h3 p7 dak 7d b2y kd fd6 xa vmb zv hua wt fg4
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 155 823 107 907 59 958 99 424 59 346 163 923 66 719