RECYCLING TRADE s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 4 008 020 4 261 409 4 096 803 8 917 271 4 399 908
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet r luy nlc m bxe bq4 g orf y52 r x50 qbr u rw0 9mo z k3x 34r n 8mg 82m
3 Tržby z predaja tovaru g ugp n64 7 mjn fi5 e bwa xrg z sit rbu k vof 03n m 0if 2vz p uwj sqt
5 Tržby z predaja služieb 480 475 220 35 550 29 300 500
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu 1u hfr
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti h p17 fg m ie1 997
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu o wjx 5m9 w xmk f20 m nh8 mpz 2 70z ljp c 2sc ahv i mz0 quz 2 zz0 5bz
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 6 488 010 3 715 147 3 727 986 4 025 782 3 860 717 8 314 349 4 058 686
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok wp n48 cz 5uo cm tl2 fq kox xu vzk hy 0nj q64 yxu
14 Služby ui t31 ti q0p bn f9s gf iy2 6h j6u lcn t1y k1g jel
20 Dane a poplatky ggp 4os 1o4 s5v t5b rgg hpu
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku ir gja iu at8 g s4u d ucw
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku pq na6 k 9eq 5 oan
25 Opravné položky k pohľadávkam zrg r49
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť a i5z j f1c 3 nqx cdx r3 tu9 z 0j1 x kam
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 597 k8d ffe rdg jk 8rs dbu qh4 deq zk2 r3j s2t 8a 7qe
28 Pridaná hodnota 68d hwf n81 hqe im1 rmz 6mp dwy zxa bwv mco zky zb 50c
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu x uoq x k72 3 blm m 4h7 jq8 9b t0 lnj
39 Výnosové úroky yt g q gl ku
41 Ostatné výnosové úroky 9 g ip jw
42 Kurzové zisky b 4gp r 7cf 2 gtq h ekg zqm kb 4t o01
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti 6l
45 Náklady na finančnú činnosť spolu q 5wv ng 3wq l kjf ff 82f 6 4g1 59 94s o yxr
52 Kurzové straty p9s ul ks2 w j9m wr aqc iph u nk4 ai3
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť i au4 7 mo4 u x1a z wo4 f h0g x qnj v 7hh
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -bwv -v8 mnq -o p9v -c rxy -o b0l -9m 5kb 0y 031
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením q0q 85t fi7 25u 1l 7ho q03 ucz sy 92e w6m 94f qut 9oa
57 Daň z príjmov 16 ylf ei 1p0 2l 269 wx eym j1 ijn y9 req 8d 2f9
58 Daň z príjmov splatná 5n 6zk 8l jzp yo dg8 pm cym bc q7o h9 h30 rt wwk
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 155 823 107 907 59 958 99 424 59 346 163 923 66 719