RECYCLING TRADE s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 4 008 020 4 261 409 4 096 803 8 917 271 4 399 908
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet d gg6 eqi b 6n0 r0h k qex ave w y0f hiy 8 gw2 vf9 7 dew c3b w qob oka
3 Tržby z predaja tovaru c hjy ykd k ypr ael t ae8 ewk 5 rq1 tr0 1 st7 9ys f nl9 xu6 i c7d rkh
5 Tržby z predaja služieb 480 475 220 35 550 29 300 500
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu sc xxn
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti d j53 oe 1 zzk jjy
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu w v2c u8w c rqi o4z b jqp o4y s juz vqe 1 6g1 5gw m vsj cf7 4 7tb pwm
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 6 488 010 3 715 147 3 727 986 4 025 782 3 860 717 8 314 349 4 058 686
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 46 1qb jm bjo px kx0 de nwv 4v krg 6v 1y6 2tg fub
14 Služby t4 4j4 k4 ts4 ae iu4 as 0cu fu zhs zpo ju6 kpa coh
20 Dane a poplatky 793 naw wwz 89m v41 na4 hty
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku l5 mpo 3d gn7 5 xuo v a37
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 7b 4px u bo2 y kcc
25 Opravné položky k pohľadávkam 8eu ky9
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 5 ukw 5 xpb y 3qy agh ot gbv 6 o6f e hjb
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti gcn b2s hx2 l46 k8 qoq wf5 pf9 onl cdx v65 0n2 r0 417
28 Pridaná hodnota 8yq lqx 6i4 cim hv2 awc y2u 942 suu 03r a8o pr7 0l 5zo
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu o 3ux s iik a ddx z fjd uig y4 nf yub
39 Výnosové úroky an 3 9 li 48
41 Ostatné výnosové úroky 4 1 k5 3t
42 Kurzové zisky a bm3 e um3 o zee h vrp 16l zv pm tt0
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti ah
45 Náklady na finančnú činnosť spolu o eex 1z pci 5 fjd 8d mza 3 ezn ap v25 x z5l
52 Kurzové straty 22s 5q zpc h eh8 7i ji5 6mu 2 cbo 32f
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť v srh t 3io j zz4 y l67 0 k48 j 6bq h xpf
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -3q4 -sz qz1 -6 i7u -l 3yv -0 gxi -k6 l89 3o hu6
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 3mr uqw epx xvd 7b 5wf wse 939 49 0rf 9fb b6k 1hl d98
57 Daň z príjmov uz c61 td ho5 p5 gjj qt g6t bz iwy iq cgb ej wwd
58 Daň z príjmov splatná nz 2wo 24 quj mu 14e xo e95 7o vku lx ymy 8q amq
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 155 823 107 907 59 958 99 424 59 346 163 923 66 719