Seva Slovensko, s.r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
13391/B
Dátum vzniku
29.04.1996
Konanie menom spoločnosti
Za spoločnosť koná konateľ samostatne tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
Predmety činnosti
 • návrh, realizácia a údržba sadovníckych a záhradných úprav (od 9.1.2004)
 • balenie osív a sadby (od 9.1.2004)
 • poradenská činnosť v oblasti záhradníctva (od 9.1.2004)
 • reklamná činnosť (od 9.1.2004)
 • výroba a predaj uznaného osiva a sadby zeleniny, kvetov, liečivých rastlín, sadby ovocných a okrasných rastlín, jahodníku, novošlachtenie a udržovacie šlachtenie (od 6.10.1998)
 • kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ (od 29.4.1996)
 • kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi, v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod/ (od 29.4.1996)
 • sprostredkovateľská činnosť (od 29.4.1996)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
Ďalsie právne skutočnosti
 • Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 27.10.2003 notárska zápisnica č. N 575/2003, Nz 97377/2003 zo dňa 27.10.2003.
 • Protokol z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 22.5.1998, na ktorom bol schválený prevod obchodného podielu, zvýšenie základného imania a rozšírenie predmetu činnosti. Dodatok o zmene spoločenskej zmluvy zo dňa 27.5.1998, v zmysle Zák.č. 11/1998 Zb.
 • Prevod obchodného podielu odsúhlasený na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 17.10.1997. Zmena spoločenskej zmluvy zo dňa 14.11.1997. Stary spis: S.r.o. 20377
 • Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou spísanou formou notárskej zápisnice č. N 16/96, Nz 15/96 zo dňa 12.02.1996 a jej dodatkom č. N 33/96, Nz 32/96 zo dňa 16.04.1996 podľa § 56-75 a § 105-153 Obchodného zákonníka (zákon č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov). Stary spis: S.r.o. 6149 Stary spis: S.r.o. 20377
Uložené listiny
 • Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
 • súvaha a výkaz 2013
 • Účtovná závierka za rok 2010
 • Účtovná závierka za rok 2011
 • Rozhodnutie o premene menovitej hodnoty vkladov, 29.12.2009
 • Úplné znenie Zakladateľskej listiny, 28.12.2009
Dátum aktualizácie
13.07.2024