SymarTech s.r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
2370/N
Dátum vzniku
28.06.1996
Konanie menom spoločnosti
Menom spoločnosti koná konateľ samostatne.
Základné imanie
170 000,00 €
Predmety činnosti
 • opravy vyhradených technických zariadení elektrických (od 9.10.2018)
 • montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - elektrických (od 9.10.2018)
 • prenájom hnuteľných vecí (od 9.10.2018)
 • prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom (od 9.10.2018)
 • výskum a vývoj v oblasti výroby účelových strojov pre hospodárske odvetvia (od 5.12.2015)
 • kovoobrábanie (od 25.10.2012)
 • opracovanie kovu jednoduchým spôsobom (od 25.10.2012)
 • výroba strojov pre hospodárske odvetvia (od 25.10.2012)
 • výroba káblových zväzkov a vodičov (od 23.2.2005)
 • veľkoobchodná a maloobchodná činnosť v rozsahu voľnej ohlasovanej živnosti (od 28.6.1996)
 • sprostredkovateľská činnosť (od 28.6.1996)
 • operatívny leasing a leasing spojený s financovaním (od 28.6.1996)
 • podnikateľské poradenstvo (od 28.6.1996)
 • reklamné činnosti (od 28.6.1996)
 • zobraziť ukončené
 • oprava elektrických strojov a prístrojov pre elektrotechnický priemysel (od 23.2.2005 do 8.10.2018)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
Ďalsie právne skutočnosti
 • Zmluvy o prevode obchodných podielov zo dňa 13.11.2001, 9.1.2002. Dodatok č. 2 zo dňa 25.1.2002 k spoločenskej zmluve, zmena obchodného mena z : KIRSTEN DISTRIBÚCIA, s.r.o., na: Schleuniger, s.r.o..
 • Dodatkom č. 1 zo dňa 24.6.1998 bola spoločenská zmluva daná do súladu so zák. č. 11/1998 Z.z., zároveň zmena sídla z: SNP 2, Želiezovce na: SNP 131, Želiezovce.
 • Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 02.05.1996 podľa § 24, § 56-75 a § 105-153 Obchodného zákonníka (zákon č. 513/ 1991 Zb. v znení neskorších predpisov). Stary spis: S.r.o. 6548
Uložené listiny
 • Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
 • Rozhodnutie jediného spoločníka.asice
 • podpisový vzor konateľky.asice
 • Rozhodnutie spoločníka o vymenovaní konateľky.asice
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
 • Výročná správa za rok 2019
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
 • Výročná správa za rok 2018 - časť 2
 • Výročná správa za rok 2018 - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Podpisový vzor konateľa - Ing. Peter Martosy ml.
 • Výpis zo ŽR
 • Rozhodnutie jediného spoločníka
 • SZ
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2017.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.doc
 • Výročná správa za rok 2016.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2015.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Dodatok č. 1/2015
 • ŽO
 • Výročná správa za rok 2014 - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2014 - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Výročná správa za rok 2014.pdf
 • Výročná správa za rok 2014 - časť 3.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Výročná správa za rok 2013.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
 • Účtovná závierka za r. 2012, správa audítora
 • Rozhodnutie jedin. spol.
 • Výročná správa za r.2012, správa audítora
 • Dodatok SZ
 • Účtovná závierka za r. 2011, vyhlásenie
 • Účtovná závierka za r. 2010, vyhlásenie
 • Dodatok č. 2/2010
 • Účtovná závierka za r.2009,vyhlásenie
 • Dodatok č.1
 • Zápisnica z VZ
 • Účtovná závierka za r.2008,vyhlásenie
 • Rozhodnutie o premene
 • SZ - úplné znenie
 • Účtovná závierka za r. 2007
 • Účtovná závierka za rok 2006
 • Účtovná závierka za r. 2005
 • Účtovná závierka za r. 2004
 • Dodatok č.4
 • Zápisnica z MVZ
 • Dod.č.3
 • ŽL
 • Súvaha, výkaz ziskov a strát, poznámky k účtovnej závierke za r.2003
 • Súvaha, výkaz ziskov a strát za r. 2002
 • účtovná závierka za rok 2001
 • Úplné znenie spoločenskej zmluvy
 • Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia
 • Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve
Dátum aktualizácie
29.02.2024
Domény