EKOFLUID, s.r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
2477/N
Dátum vzniku
22.08.1996
Konanie menom spoločnosti
Menom spoločnosti koná každý konateľ samostatne.
Základné imanie
6 640,00 €
Predmety činnosti
 • Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom (od 15.3.2022)
 • prenájom hnuteľných vecí (od 16.6.2018)
 • poskytovanie služby vedenia cudzieho motorového vozidla (od 16.6.2018)
 • opravy vyhradených elektrických zariadení (od 21.3.2012)
 • výskum a vývoj v oblasti strojárenských technológií (od 3.2.1998)
 • inžinierska činnosť v oblasti strojárenstva v rozsahu voľnej živnosti (od 3.2.1998)
 • výroba strojov a zariadení pre čistenie a regeneráciu transformátorových, strojových, turbínových, prevodových a iných olejov v rozsahu remeselnej živnosti (od 3.2.1998)
 • veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľne ohlasovaných živností (od 22.8.1996)
 • sprostredkovateľská činnosť (od 22.8.1996)
 • podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi-čistenie a regenerácia transformátorových, strojových, turbínových a prevodových olejov (od 22.8.1996)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
 • konatelia:
 • Igor Kúdeľa
  Pekná cesta 2460/23
  83152 Bratislava - Rača
  Slovensko
  Vznik funkcie: 19.01.2012
 • Ing. Ivan Kúdeľa
  Pekná cesta 2460/23
  83152 Bratislava-Rača
  Slovensko
  Vznik funkcie: 22.08.1996
Ďalsie právne skutočnosti
 • Spoločenská zmluva bola zmenená Dodatkom č.2 zo dňa 19.10.1998. Právne pomery spoločnosti boli dané do súladu so zákonom NR SR č. 11/1998 Z.z..
 • Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 28.01.1998. Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 28.01.1998. Dodatok č.1 zo dňa 28.01.1998 k spoločenskej zmluve.
 • Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 03.05.1996 podľa §§ 56 až 75 a §§ 105 až 153 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. Stary spis: S.r.o. 6871
Uložené listiny
 • Schválená účtovná závierka za obdobie 12/2021 - 11/2022 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za obdobie 12/2021 - 11/2022 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za obdobie 12/2020 - 11/2021 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za obdobie 12/2020 - 11/2021 - Účtovná závierka - časť 2
 • SZ
 • Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
 • Rozhodnutie jediného spoločníka
 • Schválená účtovná závierka za obdobie 12/2019 - 11/2020 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za obdobie 12/2019 - 11/2020 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za obdobie 12/2018 - 11/2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za obdobie 12/2018 - 11/2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za obdobie 12/2017 - 11/2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za obdobie 12/2017 - 11/2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za obdobie 12/2017 - 11/2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Rozhodnutie spoločníka
 • ŽO
 • Účtovná závierka za obdobie 12/2016 - 11/2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Účtovná závierka za obdobie 12/2016 - 11/2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za obdobie 12/2016 - 11/2017 - Účtovná závierka - časť 1.xls
 • Účtovná závierka za obdobie 01/2016 - 11/2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Účtovná závierka za obdobie 01/2016 - 11/2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za obdobie 01/2016 - 11/2016 - Účtovná závierka - časť 1.xls
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení - časť 1.doc
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení - časť 2.doc
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
 • ZL
 • Účtovná závierka za r.2012
 • Účtovná závierka za r. 2011, vyhlásenie
 • Podpisový vzor konateľa - Igor Kúdela
 • Rozhodnutie jedin. spol.
 • Rozhodnutie jedin. spol. II.
 • Účtovná závierka za r. 2010, vyhlásenie
 • Účtovná závierka za r.2009
 • ZL - úplné znenie
 • Účtovná závierka za r.2008,vyhlásenie
 • Účtovná závierka za rok 2007
 • Účtovná závierka za r. 2006
 • Podpisový vzor konateľa Ing.Ivan Kúdeľa CSc.
 • Zápisnica z VZ
 • Účtovná závierka r. 2005
 • Účtovná závierka za r. 2004
Dátum aktualizácie
09.02.2024
Domény