Ing. Milan Boroš - COPEX. - Podrobnosti

Dátum vzniku
20.09.1996
Predmety činnosti
 • Automatizované spracovanie dát (od 1.10.1996)
 • Poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom (od 1.10.1996)
 • Požičiavanie a predaj nenahraných a nahraných zvukových a zvukovo-obrazových záznamov a nosičov (od 1.10.1996)
 • Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) (od 1.10.1996)
 • Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (od 1.10.1996)
 • Nákup, predaj výpočtovej techniky a vybavenia (od 1.10.1996)
 • Prenájom výpočtovej techniky a vybavenia (od 1.10.1996)
 • Reklamná a propagačná činnosť (od 1.10.1996)
 • Technicko-organizačné zabezpečenie výstav (od 1.10.1996)
 • Vydavateľská činnosť (od 1.10.1996)
 • Vykonávanie technických prác súvisiacich so zberom, spracova- ním a archiváciou údajov /okrem údajov určených na trvalú archiváciu/ (od 1.10.1996)
 • Digitálne spracovanie mapových a iných podkladov (od 1.10.1996)
 • Vývoj a prevádzkovanie počítačovej siete (od 1.10.1996)
 • Reprografické, plánografické a polygrafické práce (od 1.10.1996)
 • Sprostredkovateľská činnosť (od 1.10.1996)
Dátum aktualizácie
13.04.2019