Špeciálna základná škola, Ďumbierska 15, Banská Bystrica - Účtovné závierky

2018

Typ uzávierky
Riadna
Obdobie
01.01.2018 - 31.12.2018
Zdroj
CKS
CKS_POZNSTR_ROPO_16840.PDF
CKS_POZNTXT_ROPO_16840.PDF
CKS_UZTS_ROPO_16840.PDF

2017

Typ uzávierky
Riadna
Obdobie
01.01.2017 - 31.12.2017
Zdroj
CKS
CKS_POZNTXT_ROPO_15388.PDF
CKS_POZNSTR_ROPO_15388.PDF
CKS_UZTS_ROPO_15388.PDF

2016

Typ uzávierky
Riadna
Obdobie
01.01.2016 - 31.12.2016
Zdroj
CKS
CKS_POZNTXT_ROPO_11845.PDF
CKS_POZNSTR_ROPO_11845.PDF
CKS_UZTS_ROPO_11845.PDF

2015

Typ uzávierky
Riadna
Obdobie
01.01.2015 - 31.12.2015
Zdroj
Centrálny konsolidačný systém
Výkaz ziskov a strát
Súvaha
CKS_UZTS_ROPO_11459.PDF
CKS_POZNSTR_ROPO_11459.PDF
CKS_POZNTXT_ROPO_11459.PDF

2014

Typ uzávierky
Riadna
Obdobie
01.01.2014 - 31.12.2014
Zdroj
Centrálny konsolidačný systém
CKS_POZNTXT_ROPO_8463.PDF
CKS_POZNSTR_ROPO_8463.PDF
CKS_UZTS_ROPO_8463.PDF

2013

Typ uzávierky
Riadna
Obdobie
01.01.2013 - 31.12.2013
Zdroj
Centrálny konsolidačný systém
Výkaz ziskov a strát
Súvaha
CKS_POZNTXT_ROPO_5503.PDF
CKS_POZNSTR_ROPO_5503.PDF
CKS_POZNTS_ROPO_5503.PDF

2012

Typ uzávierky
Riadna
Obdobie
01.01.2012 - 31.12.2012
Zdroj
systém štátnej pokladnice
Výkaz ziskov a strát
Súvaha

2011

Typ uzávierky
Riadna
Obdobie
01.01.2011 - 31.12.2011
Zdroj
systém štátnej pokladnice
Výkaz ziskov a strát
Súvaha

2010

Typ uzávierky
Riadna
Obdobie
01.01.2010 - 31.12.2010
Zdroj
systém štátnej pokladnice
Výkaz ziskov a strát
Súvaha

2009

Typ uzávierky
Riadna
Obdobie
01.01.2009 - 31.12.2009
Zdroj
systém štátnej pokladnice
Výkaz ziskov a strát
Súvaha