Materská škola, Park Angelinum 7, Košice - Účtovné závierky

2023

2022

Typ uzávierky
Riadna
Obdobie
01.01.2022 - 31.12.2022
Zdroj
SAM
Výkaz ziskov a strát
Súvaha
poznamky_tabulky.pdf
Poznámky k 31.12.2022.pdf
Titulná strana.pdf

2021

Typ uzávierky
Riadna
Obdobie
01.01.2021 - 31.12.2021
Zdroj
SAM
Výkaz ziskov a strát
Súvaha
poznamky_tabulky.pdf
Poznámky k 31.12.2021.pdf
titulná strana.pdf

2020

Typ uzávierky
Riadna
Obdobie
01.01.2020 - 31.12.2020
Zdroj
SAM
Výkaz ziskov a strát
Súvaha
poznamky_tabulky.pdf
Poznámky 2020.pdf
CCF29032021.pdf

2015

Typ uzávierky
Riadna
Obdobie
01.01.2015 - 31.12.2015
Zdroj
Rozpočtový informačný systém pre samosprávu
Výkaz ziskov a strát
Súvaha
SAM_POZN_35540508_IR_2015_TEXT.PDF
SAM_POZN_35540508_IR_2015.PDF
SAM_TITULNA_STRANA_35540508_IR_2015.PDF

2014

Typ uzávierky
Riadna
Obdobie
01.01.2014 - 31.12.2014
Zdroj
Rozpočtový informačný systém pre samosprávu
Výkaz ziskov a strát
Súvaha
POZN_35540508_IR_2014_TEXT.PDF
POZN_35540508_IR_2014.PDF
TITULNA_STRANA_35540508_IR_2014.PDF

2012

Typ uzávierky
Riadna
Obdobie
01.01.2012 - 31.12.2012
Zdroj
DataCentrum
Výkaz ziskov a strát
Súvaha

2011

Typ uzávierky
Riadna
Obdobie
01.01.2011 - 31.12.2011
Zdroj
DataCentrum
Výkaz ziskov a strát
Súvaha

2010

Typ uzávierky
Riadna
Obdobie
01.01.2010 - 31.12.2010
Zdroj
DataCentrum
Výkaz ziskov a strát
Súvaha

2009

Typ uzávierky
Riadna
Obdobie
01.01.2009 - 31.12.2009
Zdroj
DataCentrum
Výkaz ziskov a strát
Súvaha