SZČO s IČO 35644516

Dátum vzniku
29.11.1996
Predmety činnosti
  • Realizácia projektov ozdravných opatrení v lesoch, obnova lesných porastov, ochrana, ošetrovanie a výchova lesov (od 25.11.2009)
  • Organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí (od 25.11.2009)
  • Obchodná činnosť ( veľkoobchod, maloobchod ) (od 25.11.2009)
  • Poskytovanie služieb pre rodinu a domácnosť (od 9.11.2011)
  • Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve (od 9.11.2011)
  • Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva (od 9.11.2011)
  • Prípravné práce k realizácii stavby (od 9.11.2011)
  • Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov (od 9.11.2011)
Dátum aktualizácie
01.02.2020