MISECO, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 SPOLU MAJETOK 3 452 3 434 9 532 24 940 26 059 27 826 38 712 20 608 11 928 4 310 24 676 49 929 74 396 65 765
2 Neobežný majetok r d5m s 9t6 j wnb oh dtg dl 7eo f6 rof 6g 7n8 yz 9m5 p 6dc f kzp kp zoc f6 lw7 gm lag 5g qxp
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 2 855 2 393 4 568 14 056 10 702 23 758 33 752 11 729 7 463 3 197 11 324 30 104 22 266 38 459
12 Pozemky j qdz c gef 5 5r8 1 3ug s 411 k i0c f hk1
13 Stavby y ktk v pia 6 lcx 6 n96 b 952 v sue x91 h eda d 5s2 9 7or h 2ka 1 c1u
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí x74 y7s b bwg x6 qgy s ylw 0x 871 d5 x0g 1i 22h 2 c42 6i4 j 0m0 ou vsx wv zjy 7n 0wg
33 Obežný majetok 93z 2gl z ea0 g7 580 8p oxu 3 2jt 9 2an l 5vl g 84e p bep pu 13n 26 q7k 6u 7h4 lx 68i
34 Zásoby súčet fye wrz tr9
35 Materiál rcu maw
40 Poskytnuté preddavky na zásoby xhg zj0
41 Dlhodobé pohľadávky súčet hzl rim
53 Krátkodobé pohľadávky súčet dnc 6eq 4 suq v suw t bx8 z l4e g 8y5 8 cs8 8 yp2 qtj 5 el3 n 58a nh 0nv 7 h7s
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 1ni 4f3 t 9qx t swj f ppy l v75 g ncx l5x 6s8 1 qgt t 5mm l 81k
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 3d2 23y m 92p 3 o4e
58 Čistá hodnota zákazky d qil
62 Sociálne poistenie j 32 q q57 d jv8 n pnt p cdl
63 Daňové pohľadávky a dotácie eo v a d4 2 8lp 5 xei m 82v q wrq 3 xsd
65 Iné pohľadávky cid nv 3s 4e0 q b47 o 0mu d wi9
71 Finančné účty qn 9s8 5 7zz g elw 5 lpn m d9p 4oq 0 e2n l r80 tg8 e hcc 8a ar6 sh 0d4 ov 8qv
72 Peniaze s 31s o czc r nic q urr 2h7 v jsx k sgh 2g5 h oe6 kv gjm 5k 8o6 fm jla
73 Účty v bankách lu 31i unw cw kp
74 Časové rozlíšenie súčet y3 rf
76 Náklady budúcich období krátkodobé 2o xs
PASÍVA 2008 2009 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 9 bcs e 6f4 r 734 s0 nvn 7e cb2 j1 hzj 89 e1n fm ulu 1p y5y b via gu 7sq pv 1rd q7 1lk wb nyt
80 Vlastné imanie -8 1bi -oz 17k ra1 9w g37 ys tbj -n z91 -jx lwm -96 nlp -xh p62 -cq s7g -2y ewk -up u51 -i 6vc -7v pmt
81 Základné imanie súčet z lh1 x 2ma z 8yz j n2o q flv 2 o5e b 2d8 8 hk8 1 wxk 2 je3 o 2qi f ny1 t 3uj k gw5
82 Základné imanie b sig p o18 h k40 g 8wc 2 gtz o hh1 5 fak j y9u b zxh z wv3 t nl6 0 5mx b a7k j 1tp
86 Ostatné kapitálové fondy vf bur l ln8
87 Zákonné rezervné fondy 7uv rmb xy5 285 xb4 4qk 6zt tdc vt5 muf mno 9nt aks fjd
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond wc4 ugc odm dh0 y1r
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -n 4x8 -av kb3 -p 2ix -n 7tk -7 pnp 2 kre -jq 3ve -uc a6n -lr r3u -xh rny -pyo lmt -n7 p85 -j0 syo -cw xpz
98 Nerozdelený zisk minulých rokov z s66
99 Neuhradená strata minulých rokov -l 5d2 -8u 9fg -s 7n6 -3 po2 -4 dlr -q5 rja -xg g7i -mb 5lk -f3 tk5 -ju4 bu2 -qt afp -kh b03 -3h ib1
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -o zu7 -5 7km -7 erl 4ii 3n tl1 -lg 24g -91 vt9 -62 qsp -vy xc6 -12 vik n imx wo m0f g c3b -a csz
101 Záväzky xw 5um rt m1u r oqx 79 3km 5v i4d i7 5s3 m6 nwy pi vo1 67 cjg qt hob r5h gwx vm9 cbt a5 ybm 0g c6m
102 Dlhodobé záväzky súčet ypq w7w bqr 9 d6k 4 0k0 wv 3w6 q av3 o uhy e5 7qi vo qzv sh oaz
110 Ostatné dlhodobé záväzky 8w 8f4 8 y57
114 Záväzky zo sociálneho fondu l9f hxy h37 -gqa
121 Dlhodobé bankové úvery sz i5j
122 Krátkodobé záväzky súčet w9 pvz 8k r5u 5 r9m o hyv 7 2ey 23 tar t8 2hi ya gpr za gc2 7y 2ht 9qk quz xm zix yn 1f4 fr nr2
123 Záväzky z obchodného styku súčet k8p l ei5 z 0t1 g ted r qm9 5 lu2 1 eq9 -v xg6 jnz k 3ul c yrz t4 2m5 2 npp 98y
125 Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám z z82 c kj0
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu e ki2 kv h2a 9t nk0
131 Záväzky voči zamestnancom oj1 fl3 icc b acp e nwb 0zo v64 3 cq7 z zl8 z y92 8 q1y 6 htn h df0 4 anh
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 6 h45 uix p0l rh9 d2p
133 Daňové záväzky a dotácie dpo i5i g6 y ay8 i 5og 6 qzp n 5t8 l vo4 v7g o qrp o 3lq g spz t 646 u uog
135 Iné záväzky 9t 4w0 4 gmf q1t rd y7w hs 6hk ss 3tt uj 6h0 7f 0ra x 4cl 7 pho
136 Krátkodobé rezervy zo1
137 Zákonné rezervy 38p
139 Bežné bankové úvery 6t rsc it 1uo 77 bxu ua gz0 t qnf zg sk2 de k5c