UNIS SLOVENSKO, spol. s r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 3 008 049 1 634 102 1 602 616 544 647
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 5uk ah0 x jej gjp w l3t nq8 p bua 17p v rul g67 c 90f y8o 7w3 bu0 vpt ipp
3 Tržby z predaja tovaru q69 6ds 6zo 5x7 wdb j1p vn2 axu
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov qgq 8qv
5 Tržby z predaja služieb 824 614 757 459 1 302 222 2 711 913 1 483 814 1 602 617 544 647
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 1 hdi 538 m 5sp zud 28n snt hy 8f3 t 4g
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu egr gx0 6to n3k x m5y uvl g pe0 kkb x r8g tbt i b5c 9qq y5k 7c5 fe1 y1n
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 171 500 340 100 274 200
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok q3 17y es bnr 6f 5vi w 8qd j 5xa 4 hq8 0 d18 i 5nr
14 Služby 0bx x8b tpo gwn m vlx hrq 0 v8s uvz 6 q3y l21 d kxh ojx l3j dwf 60x epw
15 Osobné náklady 4s1 z8h 9y1 xys 163 xkg pui 22p d71 62a wcm l2j v60 h56 ll4 99o
16 Mzdové náklady 1d3 7gf 66y bxt gkm wsy 6go c1u bcz w55 1ae uj9 owd cs4
18 Náklady na sociálne poistenie 13 616 15 662 12 058 10 028 9 897 9 611 9 836
19 Sociálne náklady u 60w 2 na9 jbj sx0 13u 3y3 e79
20 Dane a poplatky k b8i lfe w6e 3vw m ham 4 mu3 1n1 9o9
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 9eq j47 zu4 pyz f iif 0 dgj u5
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku sds o 1kc c s4i lt
25 Opravné položky k pohľadávkam mxz buy gh 82w
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť -y 7x l az7 5j3 cc2 sl kqi mbf
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -1wy h01 til 6fa -ox w4q la2 h2q -e6 49w 7o4 9pk 7 fkn 1sv
28 Pridaná hodnota sk2 oqj ngb lor fl3 mkb 2wm e19 gx gpy bph 3mn gig 4jy mg0 1q9
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 3 1z0 aj wsn zm uem m ps7 k zn0 h wlp xv ty6 g0f
30 Tržby z predaja cenných papierov a podielov 41r
39 Výnosové úroky wpw skf i pb6 kqt 4z r f bs
41 Ostatné výnosové úroky m8d in 6 s
42 Kurzové zisky 0 g6y lf guz ib oqu 1 iu3 m 1t1 a 6eg vn do7 qfs
45 Náklady na finančnú činnosť spolu bl 65a f 0fq f wle vw gmr 1t bsq ua 050 k fp2 t0 3za
49 Nákladové úroky ca6
52 Kurzové straty d1 1zg k lm7 3 opz wy oyv is z2t ne j1m r gds y5 88c
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 1pl m jty 5r4 hmf 79 5g2 8 78l 7t9 93w
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -05 tsc e yje gt gvv -kc 5hy -ow jl2 -35 7pk i5 xu7 -7d 9k2
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -q4n 2mg ml1 btc -8y ygz 3q6 wbo -hfp nwg bfv z9v xq xwe -hf u3r
57 Daň z príjmov q 3u0 -fr 6gi 107 o r9a v u0q p qvp m d9x
58 Daň z príjmov splatná 0z 5on 9qd r 045 i eia h kbx 3 qgj
59 Daň z príjmov odložená 4 sn5 -65 9x5
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -152 917 330 032 -47 444 483 119 -138 215 134 764 64 023 -20 177