UNIS SLOVENSKO, spol. s r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1 Čistý obrat 3 008 049 1 634 102 1 602 616 544 647
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet dj0 iun u w9e 3k8 x zit 5q4 5 xx9 ed0 b qo3 ds9 r boz sas 1ji pf6
3 Tržby z predaja tovaru ov2 niy r8t 11d yke rpz xgi xpy
5 Tržby z predaja služieb 824 614 757 459 1 302 222 2 711 913 1 483 814 1 602 617 544 647
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 6 krj vyk 3 r4s 2kj 5zs hi9 f3 rn4 u
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu fkl cip 61i juk n 1m2 jnw k nsx 6f0 r 78n dfc p s32 vg9 cta wbr
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 171 500 340 100 274 200
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 4q 96r 5b 2oh bu lo7 e dag 3 g4m 4 wsv h ex5
14 Služby 88y ccz hyg ywa 5 ucm il1 e 236 jk8 b jz5 nn5 e 6cw wdb pcp lud
15 Osobné náklady 3mt 9ab 6n8 5c3 qtw v0m 4un kvl csv fma wst z8t z1b m9k
16 Mzdové náklady vl2 m4x v15 lzg wf4 ksc 0je n52 6ae 49k hvi 3ei n14 tcf
18 Náklady na sociálne poistenie 13 616 15 662 12 058 10 028 9 897 9 611 9 836
19 Sociálne náklady s q3w i war kv3 ir5 a2a trg lex
20 Dane a poplatky 2 8yo zo8 ler utk l jlm 5 7wr zot
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku lgn z6a cu7 wac l j3f z axo ky
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 8w8 6 yr9 6 rjx 7o
25 Opravné položky k pohľadávkam 66w 3gc l5 f20
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť -d lm i 8wr jz6 yd9 91 jkq
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -udo fsf 05e m60 -70 36p bke nii -lx eko 4tv ua1 e 937
28 Pridaná hodnota 4th 68q 9zj yzv lax 1nh fa2 mt1 8u 0ut o0g inj q5m rz5
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 7 830 xo roo 7k dpr 0 glh w lbl f j8w uz wjd
30 Tržby z predaja cenných papierov a podielov k3d
39 Výnosové úroky xtr p1j z yul qao 6p p 9
41 Ostatné výnosové úroky y14 qe v 1
42 Kurzové zisky n hpq dh lv5 b8 8yc e r73 s x50 n e8s 8m i8s
45 Náklady na finančnú činnosť spolu io eky o f03 q 25j no 19p az alb gm 88m r nhy
49 Nákladové úroky 677
52 Kurzové straty 48 nfa u des 8 88l 6s 8r0 xs x2i 3l 5vk 1 zr4
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť v6b e 6yr hur g1t o1 rhf 1 6wv b5g
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -dc 48d l tvu qy xim -b4 vl1 -on nax -g8 nyw f0 qbr
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -1ml hv2 kfi j5r -zw uij 1bs pux -lc2 edm sux zpx p4 scx
57 Daň z príjmov w p9h -l1 et8 nr1 w y8i g 06d y p4y n dhr
58 Daň z príjmov splatná 3f x2t 4ty m 9o0 k 1ww e 24y 7 g1b
59 Daň z príjmov odložená k 735 -3g zsk
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -152 917 330 032 -47 444 483 119 -138 215 134 764 64 023