SQ- FIT s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2013 2014 2016 2017
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet qul j1i ns0 1gz q0 fzf l2 uz4
3 Tržby z predaja tovaru bw sxv 3m g7n 2q vhc ac dmx
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov ra 9k4 oo 659 ju n2n xz qh1
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti b 4dg ap x 1je
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 7vq 5zf ai hvo tf 9r2 rv5 9wy
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 27 647 24 749 23 920 29 185
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok sn jjm kj 1dh sr kyd ar xau
14 Služby 9b mf9 c 2yt 7 taw 0p 6k0
15 Osobné náklady wt 29w 7d 4cf o7 cxb 0x 7m7
20 Dane a poplatky 4 wfg f umu h 20w o hy1
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 44z p0g
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť t u41 kzb 8a 0
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 66s c s4w -xd hvf -ig w4a
28 Pridaná hodnota 5v h65 y4 szz j7 4ur t l1t
45 Náklady na finančnú činnosť spolu t eyn u aq2 ael i4r
49 Nákladové úroky 9j
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť i m6x u q66 43e 846
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -k qq1 -x q3l -us8 -oye
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -8 ubu d yhd -78 335 -s6 9is
57 Daň z príjmov eq tz8 a0w jwi
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -1 470 2 382 -25 627 -34 044