SQ- FIT s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2013 2014 2016 2017
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet t6r li1 28h 4lw zx dag i8 0lk
3 Tržby z predaja tovaru 6j w9x ly 5of c1 tz2 ku als
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov o2 5oh k7 gmg jw 4w9 z0 dna
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti q ene 21 p 6bf
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu lbq ei6 px u2m az efl su2 avu
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 27 647 24 749 23 920 29 185
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok w7 kvx 98 nr3 ja 5js xc j1n
14 Služby sp dya 0 p5p 2 aad ef rom
15 Osobné náklady t4 o7u 5k 47b 0a ui9 12 s7b
20 Dane a poplatky 2 bd1 f d83 j ykk 4 ffh
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku irm hlf
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť c 0jr 32j xh o
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti qjj z epz -9f i3j -z6 bmc
28 Pridaná hodnota qx sj7 0s p86 35 6na f c8c
45 Náklady na finančnú činnosť spolu d elh r zuj e8x aut
49 Nákladové úroky 54
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť c b29 c q26 q2x 5rd
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -b kxx -s hbi -qrm -ri4
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -7 sc9 h t1n -z5 sh7 -p9 ofu
57 Daň z príjmov ed d3k f57 6re
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -1 470 2 382 -25 627 -34 044