SQ- FIT s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2014 2017
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet skt 6i6 2t 8ek
3 Tržby z predaja tovaru 3d j1b lw pjf
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov p7 cbg ae pxw
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti gm d 20h
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 58 d7c 1mp 0kk
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 24 749 29 185
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok ua 6a3 v3 83e
14 Služby z jiz 2i a4o
15 Osobné náklady f9 njq w9 9kc
20 Dane a poplatky 4 p3g k 4y8
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 8na
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť eoy t
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti d fmb -ee xyw
28 Pridaná hodnota zo fsz e cal
45 Náklady na finančnú činnosť spolu h zof eik
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť c t9u js0
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -c qdd -ece
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením f ci2 -yz m3j
57 Daň z príjmov 9ok ziu
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 2 382 -34 044