MAX SLOVAKIA spol. s r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2013 2014 2015 2016 2017
1 SPOLU MAJETOK 3 862 748 3 716 842 3 917 335 3 966 322 3 616 676
2 Neobežný majetok l xjs 2jh 2 mwl 07j z u1q 1hx w 4fd 26t 9 70s ohk
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet 5 cgi 9 yfc u uxy 8 nxe 1 cuc
5 Softvér 7 060 7 060 7 060 7 060
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 3 747 795 3 689 852 3 823 022 3 714 629 3 555 780
12 Pozemky a 29b pai 9 msf 5b5 8 8fu luu 9 qp7 ivy i pzs 8xy
13 Stavby p 75d ues 6 l7z lfy a w7o iws m 7qv smq e f4j 1g6
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 9a2 4vl v0p g2c s0v 9em qn5 sx5 zkm gqx
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 96 783 105 116 8 667
33 Obežný majetok 66q ejb hc od5 tu ztx 5g8 cw9 vo dq5
34 Zásoby súčet g l5t i0 dv
39 Tovar 9 7nz rk
53 Krátkodobé pohľadávky súčet wx 11h 4 hh8 dz 7wc fy ydj s 83a
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet fz ywa h 9ha 5 jik ft 0i6 m xuh
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku ey fub a ipi 86 whp q mhs
63 Daňové pohľadávky a dotácie s0w 3g4 r xvn
65 Iné pohľadávky -k yii 0 498 i swd
71 Finančné účty 26 t5c ps qp4 zu fp7 lbm eqp y2 f8n
72 Peniaze er qxm w 05i 0k 5um nh0 ooz 1r e19
73 Účty v bankách 4 691 v 3dg iw wyu 7 tzw
74 Časové rozlíšenie súčet jj gm 6t
76 Náklady budúcich období krátkodobé 6y nk w7
PASÍVA 2013 2014 2015 2016 2017
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY y 9ow 5hd o nog w2q e 7x0 iqw w 4jt zrn t 7nk vo8
80 Vlastné imanie -6p axi -10 pc4 md yql d5 ac0 a0i qtd
81 Základné imanie súčet m qs7 1 997 6 can y gxg o kqs
82 Základné imanie p sgg 1 yuz 2 9ww p cwu k kql
86 Ostatné kapitálové fondy b00 uqa lyl rbi d brp j2f
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov r 4cz -r7 xtv -b8 jvx -5x jsc -idf xvy
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 7 78s b src 27 lw4 hk 7v6
99 Neuhradená strata minulých rokov -l4 t1m -rk 7pm -ek vbh -wkg gps
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -8c rfa -57 qh9 n7 n45 -6v iz8 -fs 2bk
101 Záväzky q 3ym rfd b k16 t2e 1 mhh t0b t jjq pmh f 5sj cjp
102 Dlhodobé záväzky súčet xyw 1tf f lzm 51d gk1 bd5
114 Záväzky zo sociálneho fondu zv2 znv i8v zto
122 Krátkodobé záväzky súčet x fln nrb a 0pd pic lv t3m 4 dsh phi t a3r iwt
123 Záväzky z obchodného styku súčet pq umj 18 n5j t7 mfq i14 4kg 0e fkc
126 Ostatné záväzky z obchodného styku jg gkp gy4 ujx 1e vvz
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu v xu0 pgz 6 dy7 877 5ia 7tr
131 Záväzky voči zamestnancom 4 l9v 3 i9z h ny9 s q4e 7 6gt
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 2 45y hqv f 95m 6 7gu
133 Daňové záväzky a dotácie u z5v e 1u2 y7 5m7 r pci 8g tv8
135 Iné záväzky a pp8 mga n jll 6wo 0kw 6 jkc 66q v nzn 1gc
140 Krátkodobé finančné výpomoci d 9ne 8m5 c m8t z0z