DS Martin, a.s. - Podrobnosti

Vložka číslo
10269/L
Dátum vzniku
15.12.1997
Konanie menom spoločnosti
Za spoločnosť sú oprávnení konať a podpisovať vo všetkých veciach vždy aspoň dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúcich pripoja svoje podpisy.
Základné imanie
8 829 600,00 €
Predmety činnosti
 • zobraziť ukončené
 • vlastná ochrana podľa § 3 písm. c) bod 1, vo vymedzenom rozsahu podľa § 3 písm. a) body 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zákona č. 379/1997 Z. z. o súkromných bezpečnostných službách v znení neskorších predpisov (od 12.12.2006 do 30.12.2015)
 • rozvod elektriny, rozvod tepla (od 19.11.2003 do 30.12.2015)
 • prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu (od 6.2.2001 do 30.12.2015)
 • sprostredkovanie obchodu (od 6.2.2001 do 30.12.2015)
 • veľkoobchod so stavebnými strojmi (od 6.2.2001 do 30.12.2015)
 • veľkoobchod s poľnohospodárskymi strojmi vrátane príslušenstva, náradia, poľnohospodárskymi traktormi (od 6.2.2001 do 30.12.2015)
 • montáž, oprava, údržba vyhradených elektrických zariadení a výroba rozvádzačov nízkeho napätia (od 6.2.2001 do 30.12.2015)
 • výroba, inštalácia a opravy ústredného kúrenia a vetrania (od 6.2.2001 do 30.12.2015)
 • montáž a opravy výrobkov a zariadení spotrebnej elektroniky (od 6.2.2001 do 30.12.2015)
 • elektroinštalatérstvo (od 6.2.2001 do 30.12.2015)
 • revízia elektrických zariadení (od 6.2.2001 do 30.12.2015)
 • výroba lodných spaľovacích motorov (od 6.2.2001 do 30.12.2015)
 • výroba dielcov pre spaľovacie motory (od 6.2.2001 do 30.12.2015)
 • výroba spaľovacích motorov, armatúr (od 6.2.2001 do 30.12.2015)
 • výroba hnacích prvkov pre všeobecné účely (od 6.2.2001 do 30.12.2015)
 • výroba strojov na využitie mechanickej energie (od 6.2.2001 do 30.12.2015)
 • zámočníctvo (od 6.2.2001 do 30.12.2015)
 • kovoobrábanie, výroba kovových výrobkov (od 6.2.2001 do 30.12.2015)
 • výroba nástrojov (od 6.2.2001 do 30.12.2015)
 • výroba a opravy poľnohospodárskych strojov (od 6.2.2001 do 30.12.2015)
 • zušľachťovanie kovov /kalenie, cementovanie/ (od 6.2.2001 do 30.12.2015)
 • výroba čerpadiel (od 6.2.2001 do 30.12.2015)
 • prenájom nehnuteľností (od 6.2.2001 do 30.12.2015)
 • poradenská, konzultačná, školiaca činnosť a organizačné zabezpečenie odborných podujatí v oblasti výpočtovej techniky (od 15.12.1997 do 30.12.2015)
 • poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom (od 15.12.1997 do 30.12.2015)
 • kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod/ (od 15.12.1997 do 30.12.2015)
 • kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti /veľkoobchod/ (od 15.12.1997 do 30.12.2015)
 • automatizované spracovanie dát (od 15.12.1997 do 30.12.2015)
 • reklamná a propagačná činnosť (od 15.12.1997 do 30.12.2015)
 • vydavateľská činnosť (od 15.12.1997 do 30.12.2015)
 • inštalácia a opravy elktrických strojov a prístrojov (od 6.2.2001 do 3.9.2014)
 • opravy elektrických prístrojov pre domácnosť (od 6.2.2001 do 3.9.2014)
 • vodoinštalatérstvo (od 6.2.2001 do 3.9.2014)
 • kúrenárstvo bez zásahu do elektrickej energie (od 6.2.2001 do 3.9.2014)
 • predaj dvojstopých motorových vozidiel (od 6.2.2001 do 3.9.2014)
 • predaj súčiastok a príslušenstva dvojstopých motorových vozidiel (od 6.2.2001 do 3.9.2014)
 • poskytovanie služieb colnej deklarácie (od 6.2.2001 do 3.9.2014)
 • montáž a opravy meracej a regulačnej techniky (od 6.2.2001 do 3.9.2014)
 • výroba zdrojov elektrických zariadení poháňaných spaľovacími motormi. Agregát na výrobu elektrickej energie a tepla, diesel centrála (od 6.2.2001 do 3.9.2014)
Akcie
 • Forma: akcie na meno
 • Druh: kmeňové
 • Hodnota: 2 207 400,00 €
 • Počet: 4
 • Podoba: listinné
 • Dátum od: 04.09.2014
Štatutárny orgán
 • predstavenstvo:
 • Stanislav Huba
  Generála Svobodu 2674/34
  02601 Dolný Kubín
  Slovensko
  Vznik funkcie: 24.08.2014
  Názov funkcie: člen
Dozorná rada
Zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti:
Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia
Ďalsie právne skutočnosti
 • Na základe rozhodnutia jediného akcionára obchodnej spoločnosti DS Martin, a.s., zo dňa 17.12.2015, na ktorom bolo schválené zrušenie spoločnosti bez likvidácie jej zlúčením so spoločnosťou OFZ, a.s., so sídlom Istebné, 027 53, IČO: 36 389 030, ktorá sa stáva jej právnym nástupcom a na základe predloženej Zmluvy o zlúčení, sa obchodná spoločnosť DS Martin, a.s., so sídlom Langsfeldova 1, 036 01 Martin, IČO: 35 734 981 dňom 31.12.2015 z obchodného registra Okresného súdu Žilina V Y M A Z Á V A.
Uložené listiny
 • odpis zápisnice.zep
 • Nz 82435/03, 2x pod. vzor,
 • Úz. stanov 19/10/2006 Nz 39395/06,
 • N.z, zápis val. zhromaždenia 31/10/2002, 8x prehlásenie,
 • stanovy.zep
 • podpisový vzor M. Hoferica, D. Laura,
 • účtovná závierka 2009 + poznámky + VS + SNA
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
 • účtovná závierka 2006 /+poznámky/, výročná správa 2006,správa nezávislého audítora
 • Audit. správa, účt. závierka 2002,
 • Výr. správa, účt. závierka 2001
 • účt. závierka 2001 +sna
 • Účtovná závierka 2005+VS+SNA
 • Výročná a audítorská správa, účtovná závierka 2004,
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.rtf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Mimoriadna účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 3
 • Mimoriadna účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Mimoriadna účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.doc
 • Mimoriadna účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka 2010 + poznámky + SNA + výročná správa
 • účtovná závierka 2000
 • Účtovná závierka 2007 (+poznámky), Výročná správa 2007
 • NZ zmluva.zep
 • odpis notárskej zápisnice.zep
 • Zápis Mvz 22/11/2002, pod. vzor Š. Matúška
 • podpisový vzor.zep
 • rozhodnutie jediného akcionára 07.11.2008
 • rozhodnutie jediného akcionára
 • čestné vyhlásnie a podpisový vzor
 • rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 11/3/2010
Dátum aktualizácie
24.11.2022
Domény