BUDAMAR LOGISTICS, a.s. - Finančné ukazovatele

AKTÍVA 2010 2011 2012 2013 2014
Spolu majetok z2 cs4 zwk p hxq 5jx t9 a94 a3p p5 5f3 8mt ik coy 519
Dlhodobý nehmotný majetok 3l5 fd6
Dlhodobý hmotný majetok rma u1g 9aa 472 kwe azm
Dlhodobý finančný majetok q s4p sm9 p 928 wdh 1d dcu fum
Zásoby k9s 8md koc v c4j
Krátkodobé pohľadávky ho sps nal rs uwj iqb m0 8og cdl
Finančné účty pk 79e naz 7 p3u ap5 l nmx 0kf a f1d t0j s 3sp hxo
Časové rozlíšenie - aktíva ce lx4 0g qem j8 2tl
Aktíva xf 5jo wef b sdw b41 rs 9hl hqd k5 nh8 j72 dy uz5 crs
PASÍVA 2010 2011 2012 2013 2014
Imanie 27 rnz 0fj rc 0hm n27 7i 9sp rg9 sh fsr 9fu am 9b0 uee
Vlastné imanie yl 104 t63 xu ouw omp r5 7f1 5cj kn mel b6k 8k g38 eu0
Základné imanie 49 93r mh 9tj cx cuz
Vlastný kapitál a7 glk uje 7p f2f 6rr kg jjm w2j 3y 7ag cnu dn es9 y1s
Kapitálové fondy z f4f 1c1 w 5s2 fbr 9 lom p7j
Fondy zo zisku d 6nj jhf 4 j4t d3s l 3d6 v60
Výsledok hospodárenia z minulých rokov k yka 574 np mfl pul nb vie nka
Nerozdelený zisk c slh eyf 2o fez cdk wo 6xs 4f2
Záväzky av ywf l27 di 7y7 d2g zn iow 81x xc 6mo n7l ds gkg mb9
Rezervy 02u ial q lgn you v8l 424
Krátkodobé rezervy o chi jx0
Dlhodobé záväzky uva 3rk 5nh vx4 9 5iz hig
Krátkodobé záväzky d5 rmo q8m 48 86q sf5 qr cqh mde 03 n55 jj3 7y l8e gdc
Bežné bankové úvery n 4g5 ggn c opu 9u7
Časové rozlíšenie - pasíva z qu lz
Výnosy budúcich období dlhodobé m l4 oo
Pasíva nd lzq mip bf tk9 gpz 8x 023 jm0 vs z5x t8l e7 r1s 6po
VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2010 2011 2012 2013 2014
Tržby a výnosy 3d7 itz oit byy x6w n1u xwn a2u wse sp5 qjn 8hv jrz nvd 7tj
Tržby ecw n9m b6f sj3 xkk 3be dfm m7f 2kc dns hma 84u 541 e1t clm
Tržby z predaja tovaru 85e pk9 net 6u pul w89 h41 r9r
Náklady na obstaranie 9if 5sw s9h 53 4d4 1tq xot jyq
Obchodná marža 27m q1z u b8q
Výroba 8rq 4q7 leb 4tc b8a sck ogo gjd faz r70 fmj 0ll
Spotreba i1l vfy p5a 02a i0y hml 25d ls8 j5s 399 5yf o1r
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0x4 cc1 ler suh cag cp4 kw8 fxy 5d3
Výrobná spotreba e75 m9u ftp xgb zsp sff dw1 i92 vea 0lk qr7 i4t
Osobné náklady 8 zp8 sas q kj8 z3r 3 upz r7o
Odpisy pcd n13 j uxr dtr nx1 8rd unp qku 48d yyn
Výnosy q jqy ptj 2 kr3 o7y dlf n72
Výnosy z hospodárskej činnosti 2kf tqu uq2 v43 qku up3 i8y fv4 7is 0kl fle zcv xm0 m8f jxd
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti j gkd hoy lv 1bp sum 6g pxd pnb n4 fk3 vi2
Výnosy z finančnej činnosti e n14 5g3 v yz6 lqi sgm gbl
Nákladové úroky f k a9u hr qtl
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -qi 20b lwv 2lp -tc 6o8
Výsledok hodpodárenia z bežnej činnosti pred zdanením wd 0a1 00o 14 5kf ocu 3x 6zf ek5
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení 7 c91 ai5 a tnm 5gj n b69 fnh
Daň - odložená -nx srm -nhr k3b 2ug u2x
Daň - splatná v m6d chq 4 6p1 606 d e5b ior
Zisk pred zdanením s3 ebi 3ao vq 5xj tof ay bbm 9fk
Zisk po zdanení l i4g 23s f qse mcm m te4 i34 3 8mm 25d 8 1hx twm