BUDAMAR LOGISTICS, a.s. - Finančné ukazovatele

AKTÍVA 2010 2011 2012 2013 2014
Spolu majetok z7 45r bdo e nzy j0h 5e 2hv 7ji wg 5w4 yyj 7r 9by mif
Dlhodobý nehmotný majetok ba3 y5m
Dlhodobý hmotný majetok qsf 3wt vs0 tcn v0h xhq
Dlhodobý finančný majetok 3 9t6 epk e nc2 ngc hi mt7 ndm
Zásoby ol3 1rk eoo q mtx
Krátkodobé pohľadávky n9 nv8 wzu hw qn2 g10 il ynz qe3
Finančné účty nb 62m sj6 x e81 157 p 6dx zcy e h35 uyc i 6v8 15j
Časové rozlíšenie - aktíva e4 g92 0b 9ld n5 46i
Aktíva qk gsl dkn 9 eqp ayi pn q4g fey h3 9tb 215 ls tu4 nq9
PASÍVA 2010 2011 2012 2013 2014
Imanie n6 nkt ecx 95 ggb 0vl nk bkx rfw 77 x13 7fl we 0qv 3ml
Vlastné imanie ob h2f ru4 bl 1nt cjd 8z fzk y5d fe os7 0g4 89 0s4 wa9
Základné imanie fz hx3 19 vsg tt 1x2
Vlastný kapitál w5 ggx b9w 1u q45 l1d 59 s1t c4r xb ro3 2mg gj z5q tqg
Kapitálové fondy t yet w9p 1 gxu 1zt u u9d 6in
Fondy zo zisku b 68b ypn g ix2 e96 i rat 89j
Výsledok hospodárenia z minulých rokov c lxm dls qs rzs 77q wz yvm alu
Nerozdelený zisk i yi7 h6q rv eo5 mig o4 byv 9lz
Záväzky 0j tgo 5w1 bz ysp fcz wc 5n4 jox ir p2x w9o j2 6l6 wcp
Rezervy l0c mtz 9 eff zo5 vhu 068
Krátkodobé rezervy 2 rdn kkl
Dlhodobé záväzky vfe icx maw 90s 7 rl1 k95
Krátkodobé záväzky gt my0 crp gu jxm 7rm 4g l15 0e8 p7 ivd i6j 46 fow k3e
Bežné bankové úvery p bu3 sb9 z oup fti
Časové rozlíšenie - pasíva 4 al 40
Výnosy budúcich období dlhodobé k 8z p9
Pasíva 0u bbh as9 tz z6c abp rb rjw o27 ie jr8 y4i 3r 5gj j3a
VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2010 2011 2012 2013 2014
Tržby a výnosy xk0 jqr jd8 mg4 044 cxi keh bri vat ddi l7r 8zb k6x tcg 42h
Tržby d8s az8 fuo pgo j51 66j wir 0iv 4y5 osu ryv 98x 0bw cko 7js
Tržby z predaja tovaru c9g vpu erb b3 kpo mb2 edn ksj
Náklady na obstaranie 7w3 kfx sw2 ts khy iyd 578 sea
Obchodná marža g6b mz7 0 d97
Výroba yfh ggm 7c9 ycq fjk p2x 840 mgj zwr n9i icj 35q
Spotreba vlh nk9 miu wzh 394 a6i ywn pma 4y7 wy6 ebu sfi
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 67j iiv 3mu ewi jfv bar 4em f8n 00q
Výrobná spotreba gz3 nnc uix 8ta ywx qfy 4if 3bm j1y g8a ajo 7ai
Osobné náklady r b7j v1s 9 r2d iwu g y2q f9b
Odpisy syb zzj j 3qq cd0 t5e oy1 bk7 13d rfu pdj
Výnosy 7 xyy hb3 q 565 a6b xck ytd
Výnosy z hospodárskej činnosti zgw 0gf tuq rcc vpn fr4 jym 0b9 54y r1u vgo ji0 bst dfg 3f4
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti a c1c noj 0s dsk h6a 3g cez ayc vj ykr a3v
Výnosy z finančnej činnosti c cn5 qyq 7 86z yz3 q2l 2p5
Nákladové úroky a x o3t 34 cuu
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -mr e4a 89k rjb -on su5
Výsledok hodpodárenia z bežnej činnosti pred zdanením uh viy 8tt af 8qr 5h2 j9 rj8 p0a
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení h a0z fl2 n 57h nsg 1 qra vul
Daň - odložená -ck 2fp -3fc pr6 vqh bv5
Daň - splatná l 3mw y9c 6 auf y8h 9 2dc jgd
Zisk pred zdanením 3s 18q 0wm n9 oqs zg9 g4 gl2 e0w
Zisk po zdanení d m09 hym 4 tac y76 5 9v0 bx3 f 2w2 w2h z m9g t86