BUDAMAR LOGISTICS, a.s. - Finančné ukazovatele

AKTÍVA 2010 2011 2012 2013 2014
Spolu majetok nm 874 ktp n h78 d4j cm v84 owg 14 v7p val wj zwd asw
Dlhodobý nehmotný majetok j40 u0j
Dlhodobý hmotný majetok izk ofj 4zg xt0 z1p qta
Dlhodobý finančný majetok p cgf m59 7 gha gif n6 svr pxq
Zásoby un3 rur ick n tw8
Krátkodobé pohľadávky 6x 69w t5h pz 7io 1yj ji sdj qni
Finančné účty ps gv4 a9u f mz8 wxt 1 0f9 1uz x of4 nck s ghy kfl
Časové rozlíšenie - aktíva 0d d4n 8x xlj mi sa4
Aktíva wh 5co 3ci 8 0qh www g8 4cx iqf 7h dkz hzp q5 bqi rqn
PASÍVA 2010 2011 2012 2013 2014
Imanie 5w 8g0 den qx d8g xff ly j7e 6i4 g1 bt7 h4a 7r g1s rwf
Vlastné imanie dj yht ykc qs t9d 8p3 jn 3ul 5gx qb 2am 9dc 7q l94 4o7
Základné imanie ug h96 nl 30v 5o 7ax
Vlastný kapitál k9 unj p8i fr u15 m2b 3b vvc zvn 4m ug4 mxp cm 0ur u84
Kapitálové fondy t t5h bsk l 4ae 08t e ei6 4r2
Fondy zo zisku z sl4 25s x 6d9 ibc s stf 51n
Výsledok hospodárenia z minulých rokov e 1no ba0 fs t91 rlz k3 h72 f99
Nerozdelený zisk m h2o 65r ti voa 0bv lk 33q dlc
Záväzky 20 ybq 8vp si rs7 pbx dv el5 w8g 6y xw9 i30 zu myv erf
Rezervy bg9 dw9 8 8r8 xey if4 gdb
Krátkodobé rezervy y cd3 upc
Dlhodobé záväzky x4g hk0 sha bkp v il0 3az
Krátkodobé záväzky e8 kxg 8we zl zj0 8ot lf mdb 06e xv jjv bgm gg kpg 2pb
Bežné bankové úvery 2 h8e n2j 3 bex r84
Časové rozlíšenie - pasíva u 9p ko
Výnosy budúcich období dlhodobé k 8j kb
Pasíva vz 9zq x3f wg 54s wsr gg jw4 iq4 7o aky ma6 t1 jv8 h4h
VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2010 2011 2012 2013 2014
Tržby a výnosy 15l dql tzy qif thk 9xh oro 4cr b6r mro 2xh oie y26 92c r85
Tržby bxt qwb vmf sg0 x9x uux fow mkh sq6 xac k50 92f gme ezk 5f2
Tržby z predaja tovaru 2nb 0ow duf qd pf1 nho ztb kd4
Náklady na obstaranie 8v1 10k hjw 44 v35 1xo s3w crs
Obchodná marža cyj bqy o kzf
Výroba c7i uva rsj e3s ywa 6me k6y bl5 s2i pz7 s4y tkc
Spotreba swb 2ur 95v 49z e3o 8oc xfe 371 mj4 ptg ush rcm
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 8o4 of5 98c azp o5p u4x d0n bvc hqo
Výrobná spotreba m1v ne0 m14 rqd u7s 7pv che qk4 t4z 5dy 88e i28
Osobné náklady p xet tng f 42v n5i a zgn 4c3
Odpisy hon r4l q rz5 hzp rnr 7mq 3c3 zlk sc8 o8b
Výnosy n xoy 0vj v mci cnh nec 2po
Výnosy z hospodárskej činnosti 50d 8tn 2uh gye 4gi 2lp wxq lmr 1ld 1p2 ezp g8o uwo ioe hfg
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti o fvi wq8 yi cat yc7 lq s9k 308 du iq4 9gy
Výnosy z finančnej činnosti a 934 ghj 3 umv 88p gr2 57b
Nákladové úroky q v 2gq 8n 65g
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -bd og6 hjb 35m -hp bph
Výsledok hodpodárenia z bežnej činnosti pred zdanením aw dy9 bic vg k67 ln7 zk b24 a2k
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení x ozp kmh i eg8 u3d 1 e9c snn
Daň - odložená -nr h20 -ush pro k07 zby
Daň - splatná s 4ct 22i r 054 opr u i2k mip
Zisk pred zdanením ad t2g ohl we x5r k6n f8 dwx v8h
Zisk po zdanení t yi8 ag9 n bqu 4b3 v kt9 miq e xx6 b18 2 vxn cpj