BUDAMAR LOGISTICS, a.s. - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2011 2012 2013 2014 2015 2016
1 SPOLU MAJETOK 27 933 785 28 479 377 39 266 979 45 245 307 51 254 248 56 658 880 66 373 646 66 280 878
2 Neobežný majetok r 6qw vtg 3 lq3 dr8 q dgh kkn j axv bc8 u snc mnr 2d 37p 7kw f6 1mr 8wk 6g 0sf 948
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet mq xvh e 3rx ufp 4yh sx6 7d9 azp y8g
5 Softvér 11 887 7 628 101 792 183 498 279 440
6 Oceniteľné práva k gpe
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 346 199 281 644 565 035 467 983 400 699 826 427 984 968 1 134 413
12 Pozemky 57s 5oq f7p gl5
13 Stavby d 1b9 e kc1 4 gx7 7 iuu 2 zht m ize 0 pzm
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí l9y 3fb v5e ipx 3hg 46o hbq 5t5 8z7 rtk ec9 uuu 434 m0x lcf ux4
17 Ostatný dlhodobý hmotný majetok xli 96w 269 eij z3x jwg o0a xu3 h4k bur f5k k6d bnv n9r 299 jwb
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 12 086 12 086 36 850 86 100
19 Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok r2 ep7
21 Dlhodobý finančný majetok súčet i 9xn o0r a hsz 587 i cbd d24 d pdw 9bg 1 iv4 r5h cz 33n xs3 g6 5ro owz ag f8x 89a
22 Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách 1 q4j wva y nr1 n65 o fa5 m99 8 rh5 jdt 5 bzx 2fa pm t60 hlr 0a b7c tcy 18 8va e91
24 Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely 0t9 e6w aew 6uc lng 6ga h4m mnr
25 Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám jqf leb
27 Ostatné pôžičky g 2wx 967 c f03 omm
29 Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok 5xl l97 fd4 hap
31 Obstarávaný dlhodobý finančný majetok 2fb ao6
33 Obežný majetok rb ei1 sh6 89 2xq ykx 1d vyw vv2 xp gm2 et7 ml 8x9 a3p 4m iwx lye q3 btk jtd pj sqy 19x
34 Zásoby súčet y hva 9tf sdq ts0 o35 5xs h w7n b 1rv l6f n dpm lui
35 Materiál r drh olb mfa 4 v3f fjw e te1 g21 x cdh
36 Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby b c6j au9 d mzd dxk
39 Tovar 1bn 8f7 j b4l k kop
53 Krátkodobé pohľadávky súčet nq y6d niu 5x wzr kxm bz 5yi 5at ns 1dc aut gc ldo gl8 sy 360 nce 8k eoc swc 54 2lq igf
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 0g 4fw kj2 zx p50 93y xp 23e 4ki wu 0nn ecb 87 d5e u91 qq 9nz wol 40 cnr tko 3r t6v j3r
55 Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám d55 hps s 80l 9s2
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku ka hmr nz4 74 u8y 7is bk y83 6pa nb 1nk bjp hk cep cgd 1f cr3 dt5 x2 jfo ltc ci btn w3d
59 Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám j 28r ovj s6 flv fdy m21
62 Sociálne poistenie 0u l89 9ov
63 Daňové pohľadávky a dotácie r3q nv1 4tz 984 35m vk2 4k oxf j4b u1 mel 0jk z1 nj1 cjc ps wwa w68 5z fy4 qom
65 Iné pohľadávky qdq tpr qff n4 91w 9t 7e0 4w w2v dj elh yo9 ane i k4r 7fs
71 Finančné účty n l0h 9a3 h m5n lhj h lwt tb6 g zu8 iok g 6xg nff 2 cr0 2i2 gq 2kc i0m e aiq jel
72 Peniaze 0 z5d f 2sk i cp9 l 70o 7 fij 0 td3 8 bm2 y fv5
73 Účty v bankách y hhv 9wy w ktq c20 7 nk4 ftu w 3pv r7d b 2cv kq0 7 r8b 9n3 du y97 k1z n og2 bc6
74 Časové rozlíšenie súčet c6x v9s ug cpc ja rbn dh 8nd st ksr 7c euz n7 5rm bw puo
75 Náklady budúcich období dlhodobé lcs a5t a83 s7i t aj1 xa 22n
76 Náklady budúcich období krátkodobé fy0 i33 m4 b2f vw iqx um cc3 g5 jeu 3d xfz yy tgc 6e z5n
PASÍVA 2008 2009 2011 2012 2013 2014 2015 2016
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY im qah 0z3 4y qys e19 b7 w6v s7j 2e m3g v6c so pw8 nwv gi 6nx nvm cl rtd p7d ha dqs krk
80 Vlastné imanie n7 mbx pw4 7y scs 323 fx kbk 6e9 ic kum w23 mb omc 157 3s by5 jei la vf1 uht qg k9j 8fz
81 Základné imanie súčet kl yqs id ob3 tr ukb r7 6sb f0 47s na mml 2b epi mw rso
82 Základné imanie t0 0xt ga tyq ey mrq ku ow3 ro cpb ns pxl ux r8r c3 ssg
87 Zákonné rezervné fondy f j6l i t88 y xin u 8ix i vos k tc5 g 6i2 b 35u
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond t rz6 a kmo 7 5nx 5 f6r o mqo y gzl v 5ij k p78
93 Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet kfu gtt 4z3 7kr t vqe dnn o rhs uq8 3 s21 q0w m 1hs zp9 c iam h5n 3 g6e 4iy
94 Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov 51j pcg 12j 6wm f upq lpj x ban ulk b gp7 x3x 9 dik ihf 2 8x7 nnb 5 0ln p72
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov c 5qm bns c c3v a0x i 9kl 2t4 n f1w i3r s2 gw1 pzk y5 x48 hue nk opg nuw f7 2tq 2os
98 Nerozdelený zisk minulých rokov k chb x0d s jq3 fxi u 4ff tg3 5 22f uoo ry m3t 4bq gb 22c cxo sj fdl 8bt jw 0y1 jcf
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 8i 9xp kls 9 swa 6ru 3 gei t4q f 6l3 1nr 9 glh 9ie 4 gxc ee5 z yum c9j p vpg jca
101 Záväzky gk tmj zw3 x7 3g1 w78 oy px6 axp 28 uzp m2d d6 x9c 4os zi 6og 9ul z6 wak 2rg 7f q95 ur0
102 Dlhodobé záväzky súčet vgq yu7 fj h19 ni5 400 2pp mh8 tng t1s o n0o 7np v v5a yuv e 1z6 mhw
114 Záväzky zo sociálneho fondu 4 uj7 0y l9f pz cxa 0l pey 7u 0jw hn fek 38 jnc 19 x8y
117 Odložený daňový záväzok 7gz qyv ru k2m d0e tbq dzp gnn 1wp k08 2 pbs y9u 1 v1g 5o0 z 4dy vgo
122 Krátkodobé záväzky súčet ge 33z olx k9 60o jeh 90 qqo bte 4o 8lk spb by at3 5uv 5a 5lq cqw zq fpz k07 4q b6s 646
123 Záväzky z obchodného styku súčet n 782 3bl k7 hc3 2n6 6j bor jlr ot 3mg byz wx 2ph sqi b4 w43 avf ry 7lk iai bh 1i0 f3c
124 Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám qgo ldf f etn jo3
126 Ostatné záväzky z obchodného styku l2 wxd ve5 mf wfc 46x 0x sms tqn wu 80f mzw
131 Záväzky voči zamestnancom sm y7t k uce vvj ys3 yfr zty nk 3ic jc rhh k irh g uvo
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 2i 7ts fdi sm juo be bu6 s 87h c nh6
133 Daňové záväzky a dotácie de7 4ml di1 rbh lab qcg vzs wna o9l equ t e61 me 6as a0o
134 Záväzky z derivátových operácií 41 a4d
135 Iné záväzky f8 0 h0b 4 7gs 3 wwi iy6 dgz d 8wg
136 Krátkodobé rezervy x4m 6xw sec fxg 5yh u61 ve3 p00 b ygb 30h xm6 a8i ns2 93e r9i 4r5
137 Zákonné rezervy lvx 6qx z3m jg5 aan b9p 2o0 74m f yup kz6 hqc sh5 1ph zf0 5ge ka2
138 Ostatné rezervy 83 0q1 79 ese wi j41 bw 3tn wl tca r5g te7 76o n43
139 Bežné bankové úvery 8 nnz vn2 1 354 c3n
141 Časové rozlíšenie súčet a x kic n q r5 95 2h 7g
143 Výdavky budúcich období kratkodobé z 7 8k5 o e xr 2k 81 o1