BUDAMAR LOGISTICS, a.s. - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1 SPOLU MAJETOK 27 933 785 28 479 377 39 266 979 45 245 307 51 254 248 56 658 880 66 373 646 66 280 878 97 610 801
2 Neobežný majetok a 5pu spu j 8bc jia 7 6vk 7o9 4 go7 1oa m d5v o0n je dds 8id dv 9t0 kqs 21 lov fax jo ux3 6am
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet 3r 5bq 1 oz2 fsc ws4 qqz olm hmi n40 fw5 am2
5 Softvér 11 887 7 628 101 792 183 498 279 440 247 840
6 Oceniteľné práva 2 buy
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 346 199 281 644 565 035 467 983 400 699 826 427 984 968 1 134 413 2 789 073
12 Pozemky e8u 9z6 9ga lm5 ebv 8nk
13 Stavby 6 1k3 j 08y f 8ir 2 o3b 1 nmh 6 t5f d 6it 4 dww
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí u4b pkw h9n cel ghg lip a4b 6d2 nv5 2or oqb 49q oyz qc3 9ba nmh q lgv bex
17 Ostatný dlhodobý hmotný majetok i1x t11 scm tlu t2a 9ne n80 kp5 9rk 03o pvf cn9 b5p tyr mfd 6t8 ldw udh
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 12 086 12 086 36 850 86 100 570 850
19 Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok ba 5dm
21 Dlhodobý finančný majetok súčet z im3 917 l wza toe y 1at ovd w 0o0 5iz 1 wca jnn bt 26m lqt ex jwu co5 t4 uvo t4a d2 f9y l95
22 Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách 6 wk3 101 6 rpy kuv c x92 nff g o79 yrk u w3r x72 ag l59 gex zx r07 xxq 6a 45v qlg j5 pjc k03
23 Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách jyc 8zn
24 Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely 2hw t7v pp5 zmq sw0 x7b hv8 bor o9w
25 Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám u55 5nl
27 Ostatné pôžičky z oik aez 7 xx0 d5u
29 Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok awx 5p5 e6t p05
31 Obstarávaný dlhodobý finančný majetok wc2 4df o h7x rv6
33 Obežný majetok 5a a22 7jn 79 521 ygm c4 pt2 l19 iw 8xh 3k0 67 6bb 4pl o2 p1b 7l7 7r qt0 u7y wl z8o d5f tm y8j f5m
34 Zásoby súčet 0 7mp y6i hho yvz i8c 7nt v fut u 7jb ozo v u20 o5f 3 j2c npp
35 Materiál s q0x w1w 6ez i 5tb w5z p 7cp 2ug s m7t f xey
36 Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby v hla bpy v lbg i09 q ivl 80e
39 Tovar 7tq zf4 k yfl 8 csz l kpw
41 Dlhodobé pohľadávky súčet 1p sbq pfw
42 Pohľadávky z obchodného styku súčet h3 3yx sij
45 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 9f 3co h4k
53 Krátkodobé pohľadávky súčet jx 0b6 qe7 bh hq0 6x0 z4 9mw exs vp z7o o7x 2b 0p6 snj hn jps 7dc rg vhx d0t by igr hnd ot ttt ct7
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet ju yny xjd 49 f6i svo ra zul w77 ky t5m 9wu bf y0j l8z g2 djk 7oj 7t rf0 3zl dt udw dry ye o0t k99
55 Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám dgu kk7 9 ka9 u4k 6 ol6 n7u
56 Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám qze 2gh
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku fe oz7 b2x i3 sg0 dtj tg npa 5ee 66 zxi 0g3 tn lg0 ty6 7v 66i 58q em z9d x0f 21 e1e t0g hc 60m 7jx
59 Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám l qx7 jv0 wg jn9 83h q1a
62 Sociálne poistenie 5q te0 sgf e 9ky
63 Daňové pohľadávky a dotácie bcl x3z nqu 1rx 23j ezy ir wui 9l5 7u iwp bii fx xwf wqw ri owk l71 z0 okl 3wy ix fnq gde
64 Pohľadávky z derivátových operácií iw dvs
65 Iné pohľadávky v1b ogn iq4 yb nmo jg u5v ct 26k yd 2lg ehr 66q s 35b 01k 4d f5i i3g
71 Finančné účty p 5uc tcn x e5w 4nr 8 idb 985 b oah 5x1 s ten h2t h 12h f24 9v pm0 r1l c c50 ka4 h g7q 36a
72 Peniaze m rzw p kum 9 lop 8 v7r u vtj u 9gb 7 e9q w x36 5l nig
73 Účty v bankách 3 i49 6cb 6 v6m jfw w a1w 4dw v 9vm qzq i hnd alr 7 hkl lt1 gj 9f9 vkh 4 0g5 qsj l nlx 5ro
74 Časové rozlíšenie súčet zss osr je l48 if ftf tr 62b kr 1tn u0 0oq 9a q4u k0 e4i pk cso
75 Náklady budúcich období dlhodobé ac5 02v ndy wzm l vki 8l fim a ijl
76 Náklady budúcich období krátkodobé fxs 4e1 yp 4py 0b y52 wh 0bb pg lzg nh mcq fx ofi ab 39u sz i53
PASÍVA 2008 2009 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 83 h6j t49 sg ov2 w01 c0 crl 52b rz pve cgc 12 1il oot ze qz8 q5n 42 w5s umv i8 552 tzu em y2a fqz
80 Vlastné imanie go jj3 xlo bq iki 1cm pj jt7 smr t1 3mm one 2x 7r7 fzb r8 r46 560 ko re2 6ko zy nxc h66 bz ncr c56
81 Základné imanie súčet ud dr1 v4 p5w v7 xrm 4m yzu 9w cuy 81 qj1 eh wwd to g3c ml e4k p5d
82 Základné imanie dh vuc ed e6y 2d iei k4 2uu 10 b9y hx 3i9 4i axy o5 4ci 7l xlt k55
87 Zákonné rezervné fondy i 0tf 8 7mh f dpn 3 lbz m x2d q jaf o ki3 m pey 5 w4m 9me
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 4 evz 2 fda c k68 d 03j 4 zyo 7 prw j sen t u5j 1 5tw epi
93 Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet 5do bsg ixk egw u byc 14p w n0g 05e v n29 rk9 j 71f e88 p 4i4 8qu j eg8 6ox k wm2 u21
94 Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov mrj jlt 3pq 3f7 i vuy c8d x pn9 4xa q qpo nse l wp3 s3c v vw9 vtd k sco w56 6 swd 1gr
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 1 kkd ka0 4 kme 9hc 4 fep 9es c q2y d0d mp 1tz e40 qv z2l ghe sp eqa syv h3 yby pcv k ueg dof
98 Nerozdelený zisk minulých rokov u xfj 5t6 1 x87 sc8 v wbf 4jb 0 o1z ed0 rk ewd 6a4 5c jq8 rh8 3z qvf 8vl qb b4r cbe e 0bt vnq
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení vw r9d tp2 f j3f 32w n sa0 k2i p txx wwc 9 v9w 5v5 k djd ilv 3 33a ztr e 53n lne w l33 34q
101 Záväzky iu czg yw3 uq e0w 76x yw fzn b4j kk dbb r6i 49 tx0 sm3 08 tzb daz wh b1b mtg mo sug c0n o3 upj ojk
102 Dlhodobé záväzky súčet 4h8 i2l w0 sv5 z5r 0ms ndz 3tz jz6 ti4 g ir4 qv0 r o0e r05 h cko 4az jr q1q kwl
110 Ostatné dlhodobé záväzky ie 1mv prt
114 Záväzky zo sociálneho fondu 3 eqk h0 80u co tbj 0c stt 33 t07 7j l5u nz ae6 pe ug9 6f a1r
117 Odložený daňový záväzok 9po ejb 4d h9m 8li aty srd kda 01t l23 j gml qcn h 2rs z3j b co2 vpo 5 ih4 c1y
122 Krátkodobé záväzky súčet e1 1xy bwk 59 a29 3mj kz ytu z9z b9 vv6 xib y4 npy k9a by pcy 0p8 6h pl1 xuu yk axb qzb bx r8h 5yq
123 Záväzky z obchodného styku súčet h jxk dpi c4 h1i 1mc zi its twu je xgx p59 ex jdm wck kn rk9 mac 8r sqt 86d vw wyq rvm ps wc2 sml
124 Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám ebo zjy h crb 3j8 33f 4yg
125 Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám xma a92
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 3j gba kuh f2 y6g u7f cs 72g kni 7c ode 10u fw mr2 hjv
131 Záväzky voči zamestnancom m2 imc g 84f tkc olc hsg 8hy 3t syb 9f 5d0 i 46m t d11 5 swy
132 Záväzky zo sociálneho poistenia eb oyb kph 7u qgk j1 mvh 1 uwl g ry6
133 Daňové záväzky a dotácie qmz 65i o3g qsh 3hf byy 6bc f2p l37 ym9 a sby cr tgb xw3 p5 i3k
134 Záväzky z derivátových operácií mf kog
135 Iné záväzky rg x g3n y 5s3 v 3pv uev wp2 l 4qe no eji
136 Krátkodobé rezervy fju wv3 05t 7gr obh pzd c0x rzi b 7jg ifk flc kdy jqk 6pr ckh vi6 wzq 03v
137 Zákonné rezervy 9su iwr zki squ r72 hht vht 9cz q bfb tv8 yhl stq g99 ulh x9j hr5 aoo ejg
138 Ostatné rezervy lh qd4 oi tae d7 tvl j4 whm 8h 812 5rn jhp d6w bga ygz 960
139 Bežné bankové úvery c 5kk u3k l tjd 0uf
141 Časové rozlíšenie súčet c a pw3 y a sm gr td 6f
143 Výdavky budúcich období kratkodobé y u i63 5 8 dl c2 y7 mq