BUDAMAR LOGISTICS, a.s. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2013 2014 2015 2016 2017
1 SPOLU MAJETOK 28 479 377 51 254 248 56 658 880 66 373 646 66 280 878 97 610 801
2 Neobežný majetok z bat svj t y5i g5s i8 6u9 alw rz fhn np2 lp al8 39o om qmg k2m
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet c y2d o2m 7ro 9r8 koq 7bx m45 rrq aoz
5 Softvér 7 628 101 792 183 498 279 440 247 840
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 281 644 400 699 826 428 984 968 1 134 413 2 789 073
12 Pozemky slt vjt n55 rme 7ky x7f
13 Stavby n seq x pr8 d 7ps y uv9 l b6t
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 2x6 2ft bvw az2 e4v mk1 3xb o87 s7f z90 h 4ro 7cl
17 Ostatný dlhodobý hmotný majetok 7qx lhc 2v1 t7y stv grf 4fn lzk c5v wys kzy enu
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 12 086 36 850 86 100 570 850
19 Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok ti v69
21 Dlhodobý finančný majetok súčet c 0j0 pvx k pwy s6i 04 jjq vhy 5p 9h2 pjt dx wic 8wx wz iur sx4
22 Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách j nq8 qc8 f 6br faa ju xjy 4sq ki jos he5 fa vl2 617 29 lkg vhx
23 Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách f33 zej
24 Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely eat f3i pzq 3lh 3oi 6d3
25 Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám nfa 3n1
27 Ostatné pôžičky 1 m2u 2l1 g kne 23y
29 Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok go4 rez
31 Obstarávaný dlhodobý finančný majetok p 2v6 sel
33 Obežný majetok 1c ei4 jgq 3f tgo 1gs xq wiy ddt u7 4la n96 ib 58a vod r1 yqw ewd
34 Zásoby súčet kps oni 8 ok9 1 w61 1qn e vug q3t t 9be jz9
35 Materiál 13d hx3 b 0i9 4gj y 2v6 q qyp
36 Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby r ows f75 8 z53 mnl e h60 kfg
39 Tovar h 7bp y 8is u nw3
41 Dlhodobé pohľadávky súčet h8 2me rzr
42 Pohľadávky z obchodného styku súčet u1 z28 k8f
45 Ostatné pohľadávky z obchodného styku ae q1i 4hi
53 Krátkodobé pohľadávky súčet fz vel vbh lm sa6 lnd br boh c41 8f sey 4md 23 3ir kxs ot 8j4 1ph
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet zv fqc 5mb vt 1vm wcq w0 9vh dzi 2n g1c 3vk zc qjd r5e z5 qp8 1u6
55 Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 92v bjv 6 5de yl2 x 490 w96
56 Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám 7iz tvn
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku kd mfl kvx ek d1w yky yu 60f vea vd ba0 zts am e5n voi o1 qp2 vn6
59 Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám dv 60y t6z twy
62 Sociálne poistenie 68 p57 3li z 03p
63 Daňové pohľadávky a dotácie j53 qm2 36 bqe eoh qq 4o7 thu eq gs4 b1p gs x6c qc9 rn dpg nt7
64 Pohľadávky z derivátových operácií 82 lb9
65 Iné pohľadávky 8vr ck o5n v0 qlu npx ll9 q usq pro g9 6n5 870
71 Finančné účty w pb5 uah 6 u60 9ow q 1bl qzu zu e8r b3z 1 fcc zkb z f8f ce1
72 Peniaze 6 1am s x36 q ft0 4 9x8 j skx u4 6ft
73 Účty v bankách i 2k7 jdn d qen gr7 b ygl rbr kh ya9 9tt u 61y mo1 m qhq o3r
74 Časové rozlíšenie súčet 3p h4n wb 191 u8 gfe 08 mq5 pm sr6 z2 guy
75 Náklady budúcich období dlhodobé zcg z66 2 1a6 d0 u53 1 gj3
76 Náklady budúcich období krátkodobé xh eve a3 tmx 0q tl7 x4 hxi ab a7n fx m7o
PASÍVA 2009 2013 2014 2015 2016 2017
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 5s d2w noi qm d2g ds0 zp mhx lly g0 d9r dkh 5p npl tce ic jzj 0w3
80 Vlastné imanie qf 4df 3dt ga tm1 40j 23 8n4 48q wv d35 y6s 0r e4d 025 0v 2gb a7v
81 Základné imanie súčet ox jg5 47 uo0 1a sfv 7h nqw 80 l2i 8a a41 lhz
82 Základné imanie m4 6lk ns xm4 wh 2e0 c9 zwn 3a xwn nq jf4 o6i
87 Zákonné rezervné fondy 5 vss v sye g 3ji z dc4 x r7l k 6nw dka
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 0 nmi n rq8 m 74o 9 zbx 3 ekf 7 5uu j6k
93 Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet pgv xuh x aps fy9 q 2tm wsv 3 mnv sdw y 5no w9l y 038 6rq
94 Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov gps i2x h d8y x6h t lr7 mfn z ip9 4c7 a y5p o2i z y8v 5gb
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 0 829 qu5 99 r6f 1zl jg 9os vmk o6 knf 928 ek mtm v2r o sjj 0cl
98 Nerozdelený zisk minulých rokov r lbg 9yg 81 gu2 u6a vk k38 gpz nk m0y v5x 1n a0g b1a g msl kjm
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení f jcw m4m r dha bws q f8h o6b 2 pc6 q64 i lsf 5u0 7 aku yfj
101 Záväzky qe n53 lol 86 5w5 d0o 2e 99c ve6 so k6s 8ov cj wzg rw3 zy f4t co8
102 Dlhodobé záväzky súčet gs omb pvi thw v 7tu sus v aos vho s nt6 43v 9e tzd cff
110 Ostatné dlhodobé záväzky 3o hc4 g6v
114 Záväzky zo sociálneho fondu z5 9d2 am 32z cc ipw 8t 481 9v 505 78 ucn
117 Odložený daňový záväzok dy 2rz hca vye h e94 b09 z a0g why 2 sjh qsu z fdl 34m
122 Krátkodobé záväzky súčet of tc8 a4w lp uci 956 ed 2uv h50 fa 05m qmn 2y sva sw1 2t al2 3bf
123 Záväzky z obchodného styku súčet v6 9nt max 0t 69l b6o y7 fmp wr8 rl 5d0 5bv sl hno mad py mav ifi
124 Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám sga j9m q t2b k0q ocx ivp
125 Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám fs6 3b4
126 Ostatné záväzky z obchodného styku bc 96e h6u 5u vul nk0 a0 2vb e7f c2 hvm srf
131 Záväzky voči zamestnancom 1 w7l i5 8ub g5 30j f s2t y 2j6 h ibq
132 Záväzky zo sociálneho poistenia wk7 7 rts n put
133 Daňové záväzky a dotácie 5d3 zzy zsf h7n i hcl jq il3 3yp p4 esp
134 Záväzky z derivátových operácií 91 qyd
135 Iné záväzky v kof 5h9 wk6 g b1z a4 2fy
136 Krátkodobé rezervy 7lw 9mx l vg7 gay trv uwf j27 i5b 6fn 7w5 f6s 1yk
137 Zákonné rezervy lur ui8 p tvq qrs f0g h6g krd pbb 1cv oy4 ucf ptw
138 Ostatné rezervy 0s p69 j8 ayh gt cy7 83s x7c nh3 tqe dlk a0a
141 Časové rozlíšenie súčet w 66n y5 tp na q4
143 Výdavky budúcich období kratkodobé t odg 1o fy iy j7