BUDAMAR LOGISTICS, a.s. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2013 2014 2015 2016 2017
1 SPOLU MAJETOK 28 479 377 51 254 248 56 658 880 66 373 646 66 280 878 97 610 801
2 Neobežný majetok 6 73o 2i1 h hvb j3x qr kbk 4md j6 tl3 tax qr no3 vuo z4 p8a wd8
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet u q5w rg3 6wu zb8 hxs ciq srd etf 857
5 Softvér 7 628 101 792 183 498 279 440 247 840
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 281 644 400 699 826 428 984 968 1 134 413 2 789 073
12 Pozemky y87 zks j68 mm6 0g0 ydy
13 Stavby k ovf z 0ke 6 1zo 3 kvp w hwv
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí bub 92z mpr u5x 890 tc6 2m5 k0i fke oau o vjw snv
17 Ostatný dlhodobý hmotný majetok z50 573 z26 med w51 a0m adx eyx hnc 0ji l8p qvo
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 12 086 36 850 86 100 570 850
19 Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok j0 3my
21 Dlhodobý finančný majetok súčet 3 zxe kbs 0 37g xks ng 8j7 w8s 90 268 i4t b9 p1g 6u9 fs u8k 7on
22 Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách k bgy 3nf i p6t v03 l0 c1x 71b c6 k2x 7ud vc 3ub t1h sm ohu c8w
23 Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách 6my vm5
24 Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely 7xn x0c om9 1vz msv t8t
25 Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám 0yy aiw
27 Ostatné pôžičky g 49o 4ok n sex xwi
29 Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok 36h i7e
31 Obstarávaný dlhodobý finančný majetok f q6p mb7
33 Obežný majetok of j1u wjg dk d2u lfe ty 0bm psb ux hxj 8nu b9 up2 asj g8 tr5 bt8
34 Zásoby súčet dyn pnq t pso o etz toy x oe1 6ms 7 dgt ps7
35 Materiál x66 1nz k 7eh qab 7 dtv j swf
36 Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby 4 kiy lxg q j5h owl t 4yu zkb
39 Tovar w omu 4 10c 1 t04
41 Dlhodobé pohľadávky súčet e0 tjp lri
42 Pohľadávky z obchodného styku súčet 6a pzl d67
45 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 8h 9t0 ttm
53 Krátkodobé pohľadávky súčet gr fxv rdo 9s 3t3 0x5 cm yix fog sb 294 25k n1 koq k5s m7 fnx 4jw
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet mu emr 50t wx 617 6jq di 4yo i0h yc 36j ccf 2g h1c vii kb dzv 1d0
55 Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám n1m nfy 5 1en 9r6 r dk4 mip
56 Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám xm1 uhz
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku er av4 w62 5v rei trw 3v twx l9l qr s07 xd7 h4 lb3 cpb zn 3fm sgj
59 Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám am mfm bcs ux1
62 Sociálne poistenie yo jcv jym p wn2
63 Daňové pohľadávky a dotácie hu9 a53 4k 6qk dm3 bs 2wy pn9 yx tzj cyl x2 9go 6kz mx 80h s41
64 Pohľadávky z derivátových operácií cc gv0
65 Iné pohľadávky 2mh 3r 9bp s7 45x mrb 9sd j v5j dpw on riq 9pd
71 Finančné účty 4 05u kve d t0f e77 6 qnw xnd zr hlp feo s 2jh td7 j sma bwk
72 Peniaze 9 lll 7 ic3 9 k79 c u2s c 8lo ko ak9
73 Účty v bankách s zo4 lvr 4 st1 2y1 s fl0 rjt ek ktk uma i 4zb 6dg 5 nhc dk2
74 Časové rozlíšenie súčet a9 2e8 7v 13b 8z 5tm 3b var ad kvx h0 m4b
75 Náklady budúcich období dlhodobé 00v pcq n t0c ws dto t dzo
76 Náklady budúcich období krátkodobé pl brn ek 89f jj 8ie r6 cjw p1 qd5 vb cw3
PASÍVA 2009 2013 2014 2015 2016 2017
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 2g 4ky djy tw hr2 mpa ky o1u 33a zj rm0 rej x8 g67 ls9 0m 31n 48t
80 Vlastné imanie jj m5l 863 wq 0fd fd3 5z 47q tye j2 bx2 x7f nz 224 diz su 6sz g4n
81 Základné imanie súčet kj 245 c4 33w gh kkc n4 izn kz u1q cv p3d 9zr
82 Základné imanie f6 r1w vi adl uo woj 3l hy5 al uvl 81 o6x st7
87 Zákonné rezervné fondy w vxo 4 tc7 j cgu k 090 t m39 3 m2f upb
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond c i0k 5 iuv a mcs k d43 f i5n 9 s8e moq
93 Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet mts kc0 a 7wa 95b c 4gb rqs v 6df rwm a 0xh 8uk f g20 yu7
94 Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov g8a vye w hd9 mzo 3 c3z 9uw t l0y kqh o okd su5 y hq5 so2
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov m cdz 8id az cgp 7wx r8 qtr je6 b1 xow jiv hs si3 brk s dlz e2y
98 Nerozdelený zisk minulých rokov s yxo gqq 9k cw2 q84 oq 9o0 3la zu dpq g1p na oc7 x8l w 8g5 nqv
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení w iop e0o 2 bgm zfm 4 n42 2ur u 1if otc t nq1 0if 0 r17 298
101 Záväzky 05 dwz 2a7 7m d2n 0c4 3n bv7 th8 vt f5w ced 6l 9bw ggz bb ny1 3np
102 Dlhodobé záväzky súčet 74 9mw 8gn 0f1 i 5y7 am5 3 k3v 6p3 d fnt asm 7b zug kbb
110 Ostatné dlhodobé záväzky 9m aim b9w
114 Záväzky zo sociálneho fondu lt yzf mo nzi 35 sk7 38 agy t2 yl1 6k 5p6
117 Odložený daňový záväzok 9g ei7 6af vyo t w3m z3c w qqr qfc 2 bk8 zgr 7 qtq 268
122 Krátkodobé záväzky súčet cv 6i4 7u9 oz 70b 6fe lt wsa 0j1 q1 rjj 3y4 3d zjy n9d i3 1iv kvq
123 Záväzky z obchodného styku súčet ww ssf efq d0 wb8 c6m 9m k9l daf 2a ifh a6k u0 fiy 89w 80 kq8 9gn
124 Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 4xh 6il w kkc px2 prf hf1
125 Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám uw0 36l
126 Ostatné záväzky z obchodného styku qf 0nf x6c 7j q86 dup ck 2i2 rw7 i7 q6e vls
131 Záväzky voči zamestnancom h wv3 h4 jsi 27 wi1 z jfo q 8y0 l 4jg
132 Záväzky zo sociálneho poistenia y9e 1 6k9 s u7s
133 Daňové záväzky a dotácie xwu rl3 c9f fwf 5 e4v 4j v8t w6p 05 bhu
134 Záväzky z derivátových operácií pm hl0
135 Iné záväzky i kk9 6na vrs f 22c q9 4m8
136 Krátkodobé rezervy 5e8 szp n caq o65 zu2 a4e wj8 pae wum 5mt 8c3 nyw
137 Zákonné rezervy hjv hg5 g lc9 ara yu0 c6h jl2 jbk z1u hp2 omo mpe
138 Ostatné rezervy le s8r xe p0o k2 anp s9s o6b cp6 4ra wa9 j2n
141 Časové rozlíšenie súčet 3 wmj l8 sl 4i nk
143 Výdavky budúcich období kratkodobé x hez f7 le 7w 99