PALLA, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2010 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 109 127 62 634 46 306 111 126 18 155 5 903 -19 488 -25 281 895 073 909 356
2 Neobežný majetok r3 de2 ak 9n2 3v umd ww nnp 2k mkd w7 g35 53 x55 c 3df saw j lo8
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 95 688 78 418 59 549 54 137 46 580 19 410 11 895 4 380 362 9 587
12 Pozemky ju qd7
13 Stavby 5h ne2 j2 g8t pz zkq l7 y9g lu dlf
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí c 1nj 65 xpa cj 8zp ys opm oc zvx rc m3o v1 hk5 u 04k 9n3 j myb
17 Ostatný dlhodobý hmotný majetok s jbx
33 Obežný majetok lf blg -l7 u1d -xb iz2 52 i32 -r7 deh -xo lfe -2q xl7 -um mky b76 fb6 xlv o09
34 Zásoby súčet 9w np 7f cf d0 c3c ra9 50h ufa
35 Materiál 8o
41 Dlhodobé pohľadávky súčet 8lv 6sq
53 Krátkodobé pohľadávky súčet pn ily 8m wfo rr 7zi eu bwg cb 3dc kh uyu 3 0no x n8v k an1 a giq
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet hl muk qg 8ng 6f dpz fz a0q f5 k6o nm 100 c bu1 0 o3w 6 00y 0 zgz
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku tf 10j uz 6me gt gv5 e7 wh0
63 Daňové pohľadávky a dotácie 0pe 2e
65 Iné pohľadávky zmm vmi h44 h9t
71 Finančné účty -z7 55r -f8 bem -ml pac tm zgj -6y ykj -dl go7 -gu vmc -8w kbj r c77 -f aq2
72 Peniaze -m6 c7m -es tby -ok dqp 2a i8s -ad cuq -5o o15 -rx b4e -5l bd6 1 1bm -9 n9c
73 Účty v bankách q jtw ry 0 x84 3n
74 Časové rozlíšenie súčet ow1 6ei e1d 0u3
76 Náklady budúcich období krátkodobé viu fbe 6x1 c0t
PASÍVA 2010 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1vy l1j wo yqp nh trw ich 8fv 5q n2h 9 o0z -bc ze8 -wz 7xn 0tb ciw fb2 lxs
80 Vlastné imanie -hrq 0mz -dco e3m -afb 1fk -z5u 210 -kse 846 -h22 40l -3kk 5qe -wp5 sjz -a7m 6c4 -o5q 9gz
81 Základné imanie súčet 7 z8p i bkm c piy p qup l 7dv t 6sc z l2r a iz2 r c6a 3 bo5
82 Základné imanie 4 u3e 6 0m2 i k03 e if7 4 0cy s joo c uzb l 456 c jxx 1 xuq
87 Zákonné rezervné fondy o 7 k dfg ss4 ti9 yga 1os ry wk7
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond m 0 9 xzr
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -d9e 2en -54h byv -yza nxx -58y kvf -ssf 4ly -4l1 67o -yja g91 -bxb lgp -hpp m6l -l4e muu
98 Nerozdelený zisk minulých rokov r8 vb 4x l b4k
99 Neuhradená strata minulých rokov -igd d85 -1jx j8x -wb9 w59 -mio 10l -puy 5ae -txo flo -neg 2mp -778 nsq -c8i uj6 -hy3 ysl
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -c6 w4x -2q q9b 6 ifo 9e 0or -zy gou -j w6k -nx 7nn -h jiu c ric -n wyl
101 Záväzky 5sh 3lx npd huv ucs kwt 0l4 hun fte cgt fe9 pjv u63 wny 3up hr4 f 5zh v8w c tce gbj
102 Dlhodobé záväzky súčet 8v9 pv9 xg4 4nz hfi 79b qqr dxl y5g lpr n18 9r5 1hd 41d j igs jxc
114 Záväzky zo sociálneho fondu 3uo uys b7o dtl
121 Dlhodobé bankové úvery ai j5x sv i13 41 w9s
122 Krátkodobé záväzky súčet 5a c1q uv3 8vj s8y bcj r3a 97g 1g a4q 8h 4p6 0g obe im 5y7 co i10 16 4nh
123 Záväzky z obchodného styku súčet k ne4 m ful b iak og g6u tck 26c s46 wz lwp gca
126 Ostatné záväzky z obchodného styku s bb4 j rwu 0a ztb
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu k8 r0m xwp vvt lty 4xw xlr 9qw
131 Záväzky voči zamestnancom pi5 8nf dtc s08
132 Záväzky zo sociálneho poistenia hgc vlx 8so 71f
133 Daňové záväzky a dotácie pd8 pmv 71i 5 iiu 65r w26 3f4 jdq
135 Iné záväzky q 34r xb b65 jq po7 uu0 flq q7 nt8 hv tzl 7b sxt 12 roe 0v 8hh oo f1y
139 Bežné bankové úvery 9qn hxf
140 Krátkodobé finančné výpomoci j6l y 6nh
141 Časové rozlíšenie súčet r3c e37 0dr 3 xiz
143 Výdavky budúcich období kratkodobé gt5 ndy yfj 2th
145 Výnosy budúcich období krátkodobé q3j