PALLA, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2010 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 SPOLU MAJETOK 109 127 62 634 46 306 111 126 18 155 5 903 -19 488 -25 281 895 073 909 356 52 414
2 Neobežný majetok 3b xw6 jb ycp 2u hp5 0x 8nz 97 4p0 f3 cb6 dt v7b y 3ly lfk o 3w9 6o qzy
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 95 688 78 418 59 549 54 137 46 580 19 410 11 895 4 380 362 9 587 12 848
12 Pozemky wg ovu
13 Stavby v7 jyo kz zyg 7g 0q9 k7 cva i7 fth
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí i ctr b8 3yo wd fbe 2m xmh 4d nqo do m84 el 860 g 5gc jcx f 3hl x ci4
17 Ostatný dlhodobý hmotný majetok i pdn p xkb
33 Obežný majetok wy pkc -rb 5dw -bp fa7 kd viq -7i xfs -o2 tkp -i4 yk5 -p0 ckq rlc ea2 rhz 8v8 wt lc5
34 Zásoby súčet 0f 3l 72 v9 ba 0y2 xx2 y2t 9qp 6q
35 Materiál j3
41 Dlhodobé pohľadávky súčet hem r6w
53 Krátkodobé pohľadávky súčet d6 ks7 4d yg9 ja i6o 10 7l2 7x zxp wu jkd x fnl v fth 7 c42 y hu2 v onk
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet ke fkg 4b wvn 48 gyq 6p ymh d8 0w3 1m 6ii 1 l5k 6 6ah 4 vuh e dj9 v 10h
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 3r gfz 1o x57 f9 cu6 q7 urx
63 Daňové pohľadávky a dotácie 7bp wx
65 Iné pohľadávky 1lb e54 dal 7pi lcg
71 Finančné účty -oz 97a -1i lgf -es kb9 ma ql4 -9w cde -zk apx -js 2yj -sx l9h 3 svi -8 pqz w3 f0m
72 Peniaze -x6 ncy -gw i9x -xp agv 3n 6vl -9s l46 -f8 60z -mx cvm -9q se8 5 47z -3 sbv jc 3tr
73 Účty v bankách o jrq fz y 0f7 ii
74 Časové rozlíšenie súčet 698 d0y sr5 sz3
76 Náklady budúcich období krátkodobé ody clr mt0 w0j
PASÍVA 2010 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY v1i 7zf hp r3m dx gqs 4zd 9ha xm m4q w 59l -qp c0m -kh 318 dq4 n03 rjt ke7 zh 42f
80 Vlastné imanie -tgd vwi -36r dz8 -w2j 8l5 -yer 5og -pbh xh9 -j46 s0k -wnl v4d -w0n q1j -4zk k8m -fpv 108 h lhv
81 Základné imanie súčet q na8 o p4w 8 sg9 u rjh 5 b30 f 4td f q5k z zbw y prt a jgo v cq5
82 Základné imanie 2 r7o y r0g x 1j0 f v0z u nz7 5 zvv y clm f nof h v33 t 5wy n hlu
86 Ostatné kapitálové fondy las jkx
87 Zákonné rezervné fondy t 7 i 8ac gwx 9l6 53k 0ch 5t tyj ps3
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond g 3 0 q9l
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -gqs 49e -4n5 ppn -f0k ska -ypg rfp -jyu 0qm -6fi yle -u5u jxc -3vp 3un -sjr uwd -si3 6ox -nzy an7
98 Nerozdelený zisk minulých rokov my ow c2 r i0f
99 Neuhradená strata minulých rokov -bn9 2kx -vxd ywq -rzj 8tc -k86 o9y -xwc b20 -iim 2qk -tp0 30m -6id dtc -0f7 2n6 -mem 57r -o3f yhw
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -cv rki -rr ieh f my2 uu azm -pr 5gf -i zt1 -gt y1l -d m3r h prt -8 19o -c ekt
101 Záväzky uir re4 n86 h37 ani ay1 jyr z30 r1q ypi xw3 4d2 vws du2 g82 eug i pps 4sz 1 ae6 34x 53 kco
102 Dlhodobé záväzky súčet 76o xhv clp jos tsk gha r6m lqz u8w bkr 177 8c2 jf9 kzw f tlz jun
114 Záväzky zo sociálneho fondu buz ty1 gkp sp2
121 Dlhodobé bankové úvery 8t bpb ea gxb eu ccw
122 Krátkodobé záväzky súčet 67 43i mdy okc pid ami 2gs 4at yb iek wr x60 ps fr0 zl cgp l9 hbu tq 9w1 qm b7w
123 Záväzky z obchodného styku súčet 5 mto l jkj 5 tao ay fxz tg7 jd2 ztn th jjl pej zlu
126 Ostatné záväzky z obchodného styku h 097 g 2rs ho ohw
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu gu yjm 04d k51 u57 dw5 nnh m3r
131 Záväzky voči zamestnancom ad6 8oa 5ny myz
132 Záväzky zo sociálneho poistenia rsv 0qg 818 0f2
133 Daňové záväzky a dotácie r22 waj zum z qsx 2mv q0m olf pku 18q
135 Iné záväzky x 9rw sl ipi sq pyu pt6 7ja bd q4l f1 giy ji vza br 8z6 z6 ad5 ux 5hc kw l6o
139 Bežné bankové úvery hn5 yt4
140 Krátkodobé finančné výpomoci 7b5 d nio
141 Časové rozlíšenie súčet x5k rad ty4 0 ggt
143 Výdavky budúcich období kratkodobé cbx xwy x81 cun
145 Výnosy budúcich období krátkodobé rw8